Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 11 Unit 8: Communication and culture/ CLIL Soạn Anh 11 Kết nối tri thức trang 93, 94 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 8 Communication and culture Clil giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→3 trang 93, 94 để chuẩn bị bài Becoming independent trước khi đến lớp.

Soạn Communication and culture Clil Unit 8 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Global Success 11. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 11. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 11 theo chương trình mới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 8 Lớp 11: Communication and culture Clil trang 93, 94 – Global Success, mời các bạn cùng theo dõi.

Everyday English

Expressing best wishes and responding

(Thể hiện những lời chúc tốt đẹp và phản hồi)

Bài 1

Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs.

(Nghe và hoàn thành các cuộc hội thoại với các biểu thức trong hộp. Sau đó thực hành chúng theo cặp.)

A. Same to you (Bạn cũng vậy nhé)

B. Have a great time (Chúc bạn vui vẻ)

C. Happy New Year (Chúc mừng năm mới)

D. Thanks so much (Cảm ơn rất nhiều)

1.

Tham khảo thêm:   Đáp án Module Học thông qua Chơi Đáp án Học thông qua chơi Tiểu học

Nam: Hey, I heard that you‘re going on a trip to Singapore tomorrow. (1) __________________!

Mike: Yep. (2) ________________.

2.

Kevin: Hi, Mai. (3) ________________! Wishing you a great year ahead!

Mai: Thanks, Kevin. (4) _______________! Hope all your dreams come true!

Gợi ý đáp án

1 – B

2 – D

3 – C

4 – A

Bài 2

Work in pairs. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions below to help you.

(Làm việc theo cặp. Sử dụng các mô hình trong phần 1 để thực hiện các hội thoại tương tự cho các tình huống này. Một trong số các bạn là Học sinh A, người kia là Học sinh B. Sử dụng các biểu thức dưới đây để giúp bạn)

Gợi ý đáp án

1.

A: Hi, I’m a bit nervous about the upcoming exam.

B: Don’t worry, you got this! I know you’ve been studying hard and you’re well-prepared. Good luck!

A: Thank you! I really appreciate your support.

B: No problem at all. Just do your best and everything will work out.

2.

A: Hey, how are you feeling today?

B: Not too great, I’m feeling a bit sick.

A: I’m sorry to hear that. I hope you feel better soon.

B: Thanks, I appreciate it.

A: Is there anything I can do to help?

B: Just your kind words and good wishes are enough to make me feel better. Thank you.

Culture

Bài 1

Teen independence in the US

(Sự tự lập của thanh thiếu niên ở Mỹ)

 Read the text below and complete the diagram. Use no more than THREE words for each gap.

Tham khảo thêm:   Nghị quyết 125/NQ-CP Đơn giản hóa thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản, tử tuất

(Đọc đoạn văn dưới đây và hoàn thành sơ đồ. Sử dụng không quá BA từ cho mỗi chỗ trống.)

Gợi ý đáp án

1 – English

2 – sports, clubs

3 – fast-food restaurants

4 – local hospitals

Bài 2

Work in groups. Discuss the following questions.

(Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Gợi ý đáp án

In terms of similarities, both American and Vietnamese teenagers may seek to become more independent during their teenage years. They may also work part-time jobs or engage in community service activities.

In terms of differences, the cultural and educational contexts in which American and Vietnamese teenagers grow up can play a significant role in shaping their experiences and expectations for independence. For example, the emphasis on individualism in American culture may be different from the emphasis on collectivism in Vietnamese culture. Additionally, the education systems in the two countries may have different approaches to promoting independence and self-direction.

Ultimately, the ways in which American and Vietnamese teenagers learn to become independent may depend on a variety of factors, including cultural norms, family dynamics, education, and personal experiences.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 11 Unit 8: Communication and culture/ CLIL Soạn Anh 11 Kết nối tri thức trang 93, 94 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *