Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 11 Review 3: Language Soạn Anh 11 Kết nối tri thức trang 96, 97 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Soạn Tiếng Anh 11 Review 3: Language Global Success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để biết cách giải các câu hỏi trang 96, 97.

Giải Review 3: Language Tiếng Anh 11 trang 96, 97 được trình bày cẩn thận, giải thích chi tiết, rõ ràng kèm bản dịch, nhằm cung cấp cho bạn đọc đầy đủ kiến thức theo bài. Qua đó các bạn hiểu sâu sắc nhất những nội dung kiến thức quan trọng và chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp. Bên cạnh đó các bạn xem thêm nhiều tài liệu khác tại chuyên mục Tiếng Anh 11 Global Success. Ngoài ra các bạn xem thêm File nghe tiếng Anh 11 Global Success.

Pronunciation

Mark the intonation in the following sentences, using falling intonation, rising Intonation, level-rising intonation, or fall-rise intonation. Then listen and check. Practise saying them in pairs.

(Đánh dấu ngữ điệu trong các câu sau, sử dụng ngữ điệu giảm, ngữ điệu tăng, ngữ điệu tăng dần, hoặc ngữ điệu tăng giảm. Sau đó nghe và kiểm tra. Thực hành nói chúng theo cặp.)

Gợi ý đáp án

Tham khảo thêm:   Quyết định số 2217/QĐ-TTG Phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và điều chỉnh danh mục dự án nhà ở sinh viên cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009

1. Could you show me the way to the Museum of History?

2. What do you want to see during the festival?

3. How about going on a boat trip this weekend?

4. I want to go to a vocational school after finishing secondary school.

5. Would you like to go to the cinema with me?

6. Why don’t you join the cooking classes?

7. During my trip, I visited a historic monument, an ancient pagoda, and an old village.

8. Are you good at time management?

Vocabulary

Bài 1

Complete the following sentences using the words and phrase in the box.

(Hoàn thành các câu sau sử dụng các từ và cụm từ trong hộp.)

Gợi ý đáp án

1 – manage

2 – school-leavers

3 – vocational school

4 – heritage

5 – qualifications

6 – self-motivated

7 – folk singing

8 – preserve

Bài 2

Choose the correct word or phrase to complete each of the following sentences.

(Chọn từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành mỗi câu sau.)

Gợi ý đáp án

1 – historical

2 – certificate

3 – money-management

4 – vocational

5 – time-management

6 – graduation

7 – restored

8 – academic

Grammar

Bài 1

Choose the correct answers A, B, C, or D to complete the following sentences.

(Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau.)

Gợi ý đáp án

1 – A

2 – B

3 – A

4 – D

5 – A

6 – C

7 – A

8 – B

Bài 2

Gợi ý đáp án

1. It was at a university in Canada that I applied to study.

2. Having watched the documentary, I came up with some ideas for my project.

3. We went to Hoi An to see the old beautiful bridge and the French houses.

Tham khảo thêm:   Thông tư 01/2018/TT-BLĐTBXH Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động Thương binh và Xã hội

4. Having completed the project, I felt more confident in my abilities.

5. It was community work that gave many young people of Gen Z real-life experiences.

6. Marie Curie was the first woman to win the Nobel Prize in Chemistry in 1911.

(Marie Curie là người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel Hóa học năm 1911.)

Giải thích: Sau số thứ tự “the first woman” + to V.

7. Having done the course, I got better at managingmy study time.

8. It was in 2010 that the Imperial Citadel of Thang Long was recognised as a World Heritage Site

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 11 Review 3: Language Soạn Anh 11 Kết nối tri thức trang 96, 97 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *