Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 10 Unit 9: Lesson 3 Soạn Anh 10 i-Learn Smart World trang 80, 81 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 9 Lesson 3 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 80, 81 để chuẩn bị bài Travel and Tourism trước khi đến lớp.

Soạn Lesson 3 Unit 9 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK i-Learn Smart World 10. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 10. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 10 theo chương trình mới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 9 Lớp 10: Lesson 3 trang 80, 81 i-Learn Smart World, mời các bạn cùng theo dõi.

Let’s Talk!

In pairs: Where do tourists go in your country? What activities do they do? What kind of places do they stay in? Theo cặp: Khách du lịch đi đâu trong đất nước của em? Họ làm những hoạt động gì? Họ ở những nơi nào?

Gợi ý

They go to many different provinces in Vietnam such Da Nang, Ha Giang, Quy Nhon, etc.

They join many outdoor activities such as go hiking; go swimming; go climbing, etc.

Tham khảo thêm:   300 câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 9 Trắc nghiệm GDCD lớp 9

They stay in hotel, villa, hostel, homestay.

Listening

a. Listen to the teacher. What is the main idea of the talk? Hãy lắng nghe giáo viên. Ý chính của bài nói chuyện là gì?

Đáp án

2. Why more people choose to go on eco vacations

b. Now, listen and complete the notes. Bây giờ, hãy nghe và hoàn thành các ghi chú.

Đáp án

1. wildlife

2. amusement

3. culture

4. bamboo

5. health

Reading

a. Read the description of an eco resort and answer the question. What does the text describe? Đọc mô tả về một khu nghỉ dưỡng sinh thái và trả lời câu hỏi. Đoạn văn miêu tả điều gì?

Đáp án

2. The resort’s location, accommodation, restaurant, and activities

b. Now, read and fill in the blanks. Bây giờ, hãy đọc và điền vào chỗ trống.

Đáp án

1. 544

2. bamboo

3. beach

4. boat

5. fish

6. slide

c. In pairs: What do you think you would like (or dislike) most about staying in the Yên Vân Eco Park? Theo cặp: Bạn nghĩ bạn thích (hoặc không thích) điều gì nhất khi ở trong Công viên sinh thái Yên Vân?

Đáp án

I would like to stay in the Yên Vân Eco park. Because I want to stay at these bungalows.

Writing

a. Read about using pronouns and possessives to make texts more personal, then read the description of the Yên Vân Eco Park Resort again and underline the pronouns and possessives. Đọc về cách sử dụng đại từ và sở hữu cách để làm cho văn bản trở nên cá nhân hơn, sau đó đọc lại mô tả về Khu du lịch sinh thái Yên Vân và gạch chân các đại từ và sở hữu cách.

Tham khảo thêm:   Cách nhập GiftCode game Làng lá phiêu lưu ký

Đáp án

We; you; our; your; us;

b. You are the hotel staff. Rewrite the sentences by replacing the underlined words with pronouns or possessives. Bạn là nhân viên khách sạn. Viết lại các câu bằng cách thay thế các từ được gạch chân bằng đại từ hoặc sở hữu.

Đáp án

2. Your bungalow has a private pool.

3. You can enjoy many great activities.

4. We will take care of you.

5. You can enjoy delicious food in our restaurant.

Speaking

a. You’re opening a new eco resort and want to write about it on your resort’s website. In pairs: Discuss the following points. Em đang mở một khu nghỉ dưỡng sinh thái mới và muốn viết về nó trên trang web của khu nghỉ mát của em. Theo cặp: Thảo luận những điểm sau.

  • What your resort is called
  • Where your resort is located
  • What the rooms are like
  • What the restaurants are like
  • What kind of activities your guests can do
  • Why people should stay at your resort
  • What will make it special?

b. Note your ideas down using pronouns and possessives. Ghi lại ý tưởng của bạn bằng cách sử dụng đại từ và tính từ sở hữu.

Let’s Write!

Now, write a description of your resort. Use the Feedback form to help you. Write 120 to 150 words. Bây giờ, hãy viết một mô tả về khu nghỉ mát của em. Sử dụng biểu mẫu Phản hồi để giúp em. Viết 120 đến 150 từ.

Đáp án 

Tham khảo thêm:   Tổng hợp giftcode và cách nhập code Quần Anh Tam Quốc

Eco Star Resort is a new five-star resort in Đà Nẵng, Vietnam. It is located next to a big private beach. All our bungalows are made from bamboo. Each bungalow has a private swimming pool, king-sized double bed, and a view of the beach. We have two restaurants serving delicious Vietnamese food made from local ingredients. You can eat a buffet breakfast in the morning while listening to the sound of the sea. You can try fishing in the sea if you would like to catch your own lunch.

When you are not relaxing on the beach, why not go on a boat trip to a nearby island? We also have daily trips to the waterfalls by bicycles for our guests. Families will love the water park and amusement park. There are lots of exciting rides. So why don’t you book your next vacation with us?

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 10 Unit 9: Lesson 3 Soạn Anh 10 i-Learn Smart World trang 80, 81 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *