Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 10 Unit 8: 8H Writing Soạn Anh 10 trang 103 sách Chân trời sáng tạo ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Tiếng Anh 10 Unit 8: 8H Writing giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 103 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 8: Science trước khi đến lớp.

Soạn 8H Writing Unit 8 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 103. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 8H Writing trang 103, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Mục Lục Bài Viết

Bài 1

Work in pairs. Put the following words/ phrases in order of importance concerning online education. Then compare your ideas with another pair.

(Làm việc theo cặp. Xếp các từ / cụm từ sau theo thứ tự quan trọng liên quan đến giáo dục trực tuyến. Sau đó so sánh ý của bạn với một cặp học sinh khác.)

Gợi ý đáp án

1. lecturer’s teaching skills (kỹ năng giảng dạy)

2. active participation (sự chủ động tham gia)

3. internet connection (kết nối mạng)

4. lecture content (nội dung bài học)

5. devices (thiết bị)

6. timetable (thời gian biểu)

Bài 2

Read the task and the letter. What problem (s) does the writer have? What does she want the recipient to do?

Tham khảo thêm:   Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2011 - 2012 môn Lịch sử lớp 12 Bổ túc THPT Sở GD&ĐT Nghệ An

(Đọc bài tập và bức thư. Người viết có (những) vấn đề gì? Cô ấy muốn người nhận làm gì?)

Gợi ý đáp án

The writer has problem with the Internet connection. She want the recipient to improve the Internet reliability and speed in the area.

Bài 3

Read the Writing Strategy. Match the bold conjunctions in the letter with the meaning below.

(Đọc Chiến lược Viết. Nối các từ nối được in đậm trong bức thư với ý nghĩa dưới đây.)

Gợi ý đáp án

1. since, as (bởi vì)

2. rather than (thay vì)

3. unless there is

(nếu không có)

4. so (vậy nên)

Bài 4

Match the paragraphs of the letter (1-4) with four of the topics below (A-E).

(Nối các đoạn văn trong bức thư 1-4 với bốn trong các tiêu đề A-E sau.)

Gợi ý đáp án

Bài 5

Read the useful phrases for summing up. Then find one more in the letter in exercise 2. Which paragraph does it begin?

(Cụm từ khóa. Đọc các cụm từ hữu ích để tóm tắt. Sau đó tìm thêm một cụm trong bức thư ở bài tập 2. Nó mở đầu cho đoạn nào?)

Gợi ý đáp án

In conclusion … (tóm lại …)

Bài 6

Work in pairs. Read the task below. Then plan and write the letter. Remember to use a phrase from exercise 5.

(Làm việc theo cặp. Đọc nhiệm vụ bên dưới. Sau đó lập kế hoạch và viết thư. Hãy nhớ sử dụng cụm từ trong bài tập 5.)

Gợi ý đáp án

Tham khảo thêm:   Quyết định số 52/2008/QĐ-BTC Về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Dear Sir or Madam,

I am writing to report a problem of lessons broadcast on the city’s TV channel. Since the effects of Covid-19, now I am having lessons broadcast on the city’s TV channel, and I think there is a problem that needs improving to maximize the effects of learning via broadcast.

My main problem is that learning on broadcast limits the active participation of learners. As in most of the lessons, students don’t have a chance to interact with lecturers in answering questions and doing tasks. For this reason, it is more difficult for students to remember and understand the lectures.

Overall, in my opinion, unless there should be some interactive activities during the lessons, learners will have difficulties in understanding the lessons thoroughly.

Yours faithfully,

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 10 Unit 8: 8H Writing Soạn Anh 10 trang 103 sách Chân trời sáng tạo của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *