Bạn đang xem bài viết ✅ Quyết định 218/QĐ-BTTTT Về việc thừa nhận Phòng đo kiểm ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Quyết định 218/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 11 tháng 03 năm 2013 về việc thừa nhận Phòng đo kiểm.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
——–
Số: 218/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG ĐO KIỂM

———————-
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24/6/2011 sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận phòng đo kiểm:

Tham khảo thêm:   Đề cương giữa học kì 2 môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10 sách Cánh diều Ôn tập giữa kì 2 GD Kinh tế và Pháp luật 10

UL LLC – US0065

Địa chỉ: 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-2096 USA

(đã được Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định theo Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 31/12/2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Trung tâm Thông tin (để đăng website);
– Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
– Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC
PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(Kèm theo Quyết định số 218/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về Phòng đo kiểm

Tên phòng đo kiểm: UL LLC – US0065

Địa chỉ: 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-2096 USA

Tham khảo thêm:   Mẫu hợp đồng thầu phụ

Người liên lạc: Mr. Keith Mowry

Điện thoại: +1 (847) 664-3894

Email: [email protected]

2. Phạm vi được thừa nhận

TT Tên sản phẩm Quy định kỹ thuật
1 Thiết bị đầu cuối
1.1 Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây TCVN 7189:2009
1.2 Máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) QCVN 18:2010/BTTTT
1.3 Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng ISDN sử dụng tốc độ truy nhập cơ bản (BRA) TCVN 7189:2009
2 Thiết bị vô tuyến
2.1 Thiết bị vô tuyến hoạt động trong băng tần 2,4GHz sử dụng kỹ thuật trải phổ QCVN 54:2011/BTTTT
2.2 Thiết bị vô tuyến trong dải tần từ 9kHz đến 25MHz QCVN 55:2011/BTTTT
QCVN 18:2010/BTTTT
3 Thiết bị công nghệ thông tin
3.1 Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server) TCVN 7189:2009
3.2 Máy tính xách tay (laptop and portable computer) TCVN 7189:2009
3.3 Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA) TCVN 7189:2009
3.4 Thiết bị định tuyến (router) TCVN 7189:2009
3.5 Thiết bị tập trung (hub) TCVN 7189:2009
3.6 Thiết bị chuyển mạch (switch) TCVN 7189:2009
3.7 Thiết bị cổng (gateway) TCVN 7189:2009
3.8 Thiết bị cầu (bridge) TCVN 7189:2009
3.9 Thiết bị tường lửa (firewall) TCVN 7189:2009

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Quyết định 218/QĐ-BTTTT Về việc thừa nhận Phòng đo kiểm của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

Tham khảo thêm:   Lời bài hát Đã xem đấy là yêu

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *