Bạn đang xem bài viết ✅ Phiếu bài tập môn Tiếng Anh lớp 4 nghỉ dịch Covid-19 (Tuần 1/2 – 6/2) Bài tập ở nhà môn Tiếng Anh 4 nghỉ dịch Covid-19 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Phiếu bài tập môn Tiếng Anh lớp 4 nghỉ dịch Covid-19 tuần từ 1/2 – 6/2/2021, có đáp án kèm theo, giúp các em học sinh ôn tập ở nhà, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn.

Đồng thời, còn giúp thầy cô tham khảo để giao bài tập ở nhà cho học sinh của mình. Bộ phiếu bài tập môn Tiếng Anh lớp 4 này bài tập rất đa dạng, giúp các em nắm vững từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh trong dịp nghỉ dịch Virus Corona (Covid-19) này. Bên cạnh đó, thầy cô và các em còn có thể tham khảo thêm phiếu bài tập lớp 4 có cả môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Phiếu bài tập môn Tiếng Anh lớp 4 nghỉ dịch Covid-19

Phiếu ôn tập môn Tiếng Anh 4

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

Exercise 1

Exercise 1

1. p _ n e a _ _ l e

2. _ a u _ a _ e

Exercise 1

Exercise 1

3. p _ _ s

4. c _ i _ k _ _

Exercise 2: Choose the correct answer

1. What’s your favorite drink? – It’s ____________.

A. pork

B. milk

Tham khảo thêm:   Tin học lớp 4 Bài 1: Em tìm hiểu phần mềm luyện gõ bàn phím Giải Tin học lớp 4 Cánh diều trang 52, 53

C. chicken

2. What is ______ favorite food? – She likes chicken

A. her

B. she

C. his

3. I like chicken ___________.

A. very many

B. very

C. very much

4. Lemonade __________ my favorite drink

A. be

B. is

C. are

5. I like orange juice and she likes orange juice, _________.

A. to

B. too

C. so

6. We are late for school. Let’s ________.

A. run

B. running

C. runs

7. What time do you have dinner? – I have dinner ________,

A. half past seven

B. at half past seven

C. half to seven

8. Peter _____ beef

A. don’t like

B. doesn’t like

C. doesn’t likes

Exercise 3: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Adam (love) chicken but he (not love) pork

_______________________________________________

2. Would you (like) some noodles? – No, thanks

_______________________________________________

3. You (have) any sister? – No, I (not do)

_______________________________________________

4. What color (be) the leaf? – It (be) yellow

_______________________________________________

Exercise 4: Reorder the words to have correct sentences

1. would/ for/ you/ What/ breakfast?/ like/

_______________________________________________

2. mother/ in/ is/ My/ the/ kitchen./ cooking/

_______________________________________________

3. you/ Would/ noodles?/ like/ some/

_______________________________________________

Đáp án môn Tiếng Anh 4

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

1. pineapple

2. sausage

3. peas

4. chicken

Exercise 2: Choose the correct answer

1. C

2. A

3. C

4. B

5. B

6. A

7. B

8. B

Exercise 3: Give the correct form of the verbs in brackets

1. loves – doesn’t love

2. like

3. do you have – don’t

Tham khảo thêm:   Thông tư số 67/2012/TT-BTC Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thép không gỉ dạng thanh và que thuộc phân nhóm 7222.30.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

4. is – is

Exercise 4: Reorder the words to have correct sentences

1. What would you like for breakfast?

2. My mother is cooking in the kitchen

3. Would you like some noodles?

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Phiếu bài tập môn Tiếng Anh lớp 4 nghỉ dịch Covid-19 (Tuần 1/2 – 6/2) Bài tập ở nhà môn Tiếng Anh 4 nghỉ dịch Covid-19 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *