Bạn đang xem bài viết ✅ Ngân hàng câu hỏi kiểm tra Mô đun 2 Các dạng câu hỏi trắc nghiệm tập huấn Module 2 – GDPT 2018 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra Mô đun 2 bao gồm toàn bộ những dạng câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình tập huấn GVCC Mô đun 2, giúp thầy cô tham khảo, biết cách trả lời toàn bộ câu hỏi trong chương trình tập huấn, để nhanh chóng hoàn thiện phần thi của mình:

Những câu hỏi dưới đây thuộc 7 chủ đề chính, có nhiều câu hỏi trong mỗi chủ đề nhưng một số chủ đề có nhiều câu hỏi hơn. Có 3 loại câu hỏi, với tổng 84 câu hỏi (số lượng câu hỏi của mỗi loại khác nhau):

  • Trắc nghiệm có nhiều lựa chọn.
  • Trắc nghiệm Đúng/Sai.
  • Trắc nghiệm Điền khuyết.

Nên có 15 đến 20 câu hỏi kiểm tra học viên và những câu hỏi này được chọn ngẫu nhiên trên toàn chủ đề. Học viên phải vượt qua bài kiểm tra với số điểm 80% và được thực hiện bài kiểm tra 3 lần trên cùng một bộ câu hỏi.

Chủ đề Đề xuất số lượng câu hỏi của mỗi chủ đề nếu học viên trả lời 15 câu hỏi Đề xuất số lượng câu hỏi của mỗi chủ đề nếu học viên trả lời 20 câu hỏi Đề xuất lựa chọn câu hỏi
Câu hỏi chung – CTGDPT và Dạy học PTNL và Phẩm chất 1 2 Nếu sử dụng 2 câu hỏi, 1 câu nên là câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi còn lại thuộc loại khác
Câu hỏi về Phẩm chất 3 4 Ít nhất 1 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn (MCQ)1 câu đúng / sai1 câu điền khuyết
Câu hỏi về Năng lực 3 5 Ít nhất 1 MCQ1 câu đúng / sai1 câu điền khuyết
Câu hỏi về các thuyết Kiến tạo 3 3 Ngẫu nhiên
Câu hỏi về Tư duy 1 2 Ngẫu nhiên
Câu hỏi về Phương pháp 2 2 Ngẫu nhiên
Câu hỏi về Kỹ thuật 2 2 Ngẫu nhiên

Câu hỏi chung Module 2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

CTGDPT 2018 yêu cầu các trường phổ thông thực hiện các phương pháp giáo dục mới với quan điểm dạy học………………… .. .

Trả lời: phát triển năng lực

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong CTGDPT 2018, học sinh được khuyến khích trở thành những người tham gia ………………… vào quá trình học tập của chính mình

Đâp án: tích cực

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong dạy học phát triển năng lực, học sinh:

a) chủ yếu ngồi và nghe giáo viên

b) chủ yếu học cùng với cả lớp

c) đôi khi tham gia vào các hoạt động nhóm nhỏ

d) thường đưa ra lựa chọn và chia sẻ ý tưởng của riêng họ

Đâp án: d)

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Vai trò của giáo viên trong dạy học phát triển năng lực là chú trọng vào việc học của học sinh bằng cách đưa ra nhiều cách học khác nhau

a) Đ b) S

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Học tập phân hóa hiệu quả nhất diễn ra khi:

1. Học sinh có thể tự do lựa chọn nhiệm vụ để hoàn thành.

2. Học sinh gặp khó khăn trong học tập được dạy ở các lớp riêng với học sinh khác.

3. Cường độ và tiến độ của các nhiệm vụ học tập thì khác nhau để đáp ứng sự khác biệt giữa các học sinh.

4. Các bài học được lên kế hoạch để bao gồm nhiều hoạt động khác nhau nhất có thể.

Đâp án: c)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Học tập………………. diễn ra khi học sinh có cơ hội và được khuyến khích tạo kết nối giữa thông tin nội môn và giữa các môn học khác nhau.

Đâp án: tích hợp

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong dạy học phát triển năng lực, giáo viên tạo cơ hội cho học sinh học theo nhiều cách ………………

Đáp án: khác nhau

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

a. Theo dạy học phát triển năng lực, giáo viên:

b. Linh hoạt trong việc lựa chọn nội dung phù hợp với học sinh

c. Thực hiện đúng kế hoạch giáo dục quy định

d. Chú trọng vào việc đạt được kết quả cuối cùng

e. Kiểm soát cách học sinh tham gia vào các hoạt động

Đáp án: a)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Dạy học phát triển năng lực:

a. nhấn mạnh vai trò của giáo viên

b. nhấn mạnh rằng học sinh phải đạt được kết quả xác định trước

c. tạo cho mọi học sinh cơ hội tốt nhất để thành công

d. chủ yếu chú trọng vào kết quả cuối cùng

Đáp án: c)

Câu hỏi về phẩm chất Module 2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Những đặc điểm tốt thể hiện ở thái độ và hành vi của con người được gọi là …………….

Đâp án: phẩm chất

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Phẩm chất nhân ái được thể hiện rõ nhất trong:

a) bảo vệ di sản văn hóa của đất nước

b) tham gia vào công việc ở trường và cộng đồng

c) tôn trọng sự khác biệt ở mọi người

d) mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình trước mặt người khác

Đáp án: c

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau hoặc trả lời cho câu hỏi

Phẩm chất chăm chỉ có đặc trưng rõ nhất trong:

a) có ý chí vượt khó để đạt kết quả tốt

b) tham gia vào các hoạt động nhằm thúc đẩy các giá trị và truyền thống

c) hoàn thành nghĩa vụ với người thân và gia đình

d) mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình trước mặt người khác

Đáp án: a)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau hoặc trả lời cho câu hỏi

Phẩm chất trách nhiệm có đặc trưng rõ nhất trong:

a) thông cảm và sẵn sàng giúp đỡ người khác

b) Sử dụng kiến thức và kỹ năng đã học ở trường vào cuộc sống và học tập hàng ngày

c) tự giác tuân thủ các quy tắc và quy định

d) tham gia vận động người khác phát hiện và đấu tranh với các hành vi không trung thực

Đáp án: c)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Sự phát triển các phẩm chất gắn liền với sự phát triển các…………… chung.

Đâp án: năng lực

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Thông qua sự phát triển các phẩm chất, học sinh trở nên có khả năng hơn để chịu ………………….. cho các hành vi và phản ứng của mình đối với người khác.

Đáp án: trách nhiệm

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Các phẩm chất được phát triển tốt nhất thông qua việc luyện tập và lặp lại

a) Đ b) S

Đáp án: b) S

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Các phẩm chất được phát triển qua quan sát và bắt chước các hành động và phản ứng của người khác

a) Đ b) S

Đáp án: a) Đ

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Giáo viên tạo điều kiện phát triển các phẩm chất khi họ:

a) phạt học sinh không thể hiện các phẩm chất

b) là những hình mẫu tích cực về phẩm chất trong cuộc sống thực

Tham khảo thêm:   11 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4 Bài tập toán nâng cao lớp 4

c) luyện tập để học sinh ghi nhớ những phẩm chất

d) lờ đi quan điểm riêng của học sinh

Đáp án: b)

Câu hỏi về năng lực Mô đun 2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Những thuộc tính cá nhân được hình thành và phát triển bởi những phẩm chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, giúp chúng ta huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như sở thích, niềm tin, ý chí để thực hiện thành công một loại hoạt động nào đó được gọi là những ……………………….

Đáp án: năng lực

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Những học sinh là người học ……….có thể tự tin bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình và tự chịu trách nhiệm về việc học của mình

Đáp án: tự chủ

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Những học sinh học tập thành công có ……………, động lực và khả năng quản lý bản thân giúp việc học tập dễ dàng hơn.

Đáp án: kiến thức

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Những người học tự chủ và tự học biết rằng việc học đôi khi rất khó khăn và có những cách nhìn nhận vấn đề khác nhau.

a) Đ b) S

Đáp án: a) Đ

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Để thành công, học sinh không cần thiết phải có kiến thức về bản thân và cách học.

a) Đ b) S

Đáp án: b) S

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Cách thức tổ chức các hoạt động học tập ảnh hưởng đến động cơ và sự tham gia của…………….

Đáp án: học sinh

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Học sinh có nhiều khả năng có động lực để tập trung và cải thiện việc học của mình khi:

a) giáo viên sử dụng nhất quán các phương pháp bằng lời nói và mô hình hóa

b) học sinh nhận được phản hồi tích cực, rõ ràng và mang tính xây dựng về công việc của họ

c) giáo viên chú trọng vào những sai sót và lỗi của học sinh

d) học sinh ghi nhớ và sao chép thông tin

Đáp án: b)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Người học tự học cần quản lý bản thân để luôn tập trung và không bị phân tâm; để quản lý cảm xúc, thái độ và hành vi của họ, và để ……….. khi đối mặt với những thách thức.

Đáp án: vững chí

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Vai trò của giáo viên trong dạy học phát triển năng lực là chú trọng vào việc học của trẻ bằng cách đưa ra nhiều cách học khác nhau

a) Đ b) S

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Để bồi dưỡng tốt nhất năng lực tự chủ và tự học, giáo viên nên:

a) dạy học sinh những thông tin cần thiết

b) dạy học sinh các chiến lược và kỹ năng học tập

c) tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch chương trình giáo dục

d) thường xuyên kiểm tra đánh giá học sinh

Đáp án: b)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Trong CTGDPT 2018, các yêu cầu cần đạt về năng lực tự chủ và tự học, một đặc điểm của việc tự điều chỉnh cảm xúc, thái độ và hành vi của một người là:

a) biết cách khẳng định và bảo vệ các quyền và nhu cầu cá nhân phù hợp với đạo đức và pháp luật

b) tìm các giải pháp khác nhau cho vấn đề chính

c) sẵn sàng đón nhận, quyết tâm và vượt qua những thử thách trong học tập và cuộc sống

d) xem xét và điều chỉnh kế hoạch học tập, bổ sung khi cần thiết

Đáp án: c)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Trong CTGDPT 2018, các yêu cầu cần đạt về năng lực tự chủ và tự học, một đặc điểm liên quan đến tự học và tự hoàn thiện là:

a) nhận ra sai lầm và điều chỉnh sai sót, tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác

b) sẵn sàng đón nhận và quyết tâm vượt qua những thử thách trong học tập và cuộc sống

c) thực hiện các nhiệm vụ khác nhau với các yêu cầu khác nhau

d) biết cách khẳng định và bảo vệ các quyền và nhu cầu cá nhân phù hợp với đạo đức và pháp luật

Đáp án: a)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Quá trình truyền, nhận và xử lý thông tin giữa mọi người với mục đích đạt được các mục tiêu hoặc kết quả cụ thể được gọi là ……………….

Đáp án: giao tiếp

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Nếu thầy/cô muốn kiểm tra kiến thức và khả năng hiểu của học sinh, thầy/cô có thể hỏi các câu hỏi ………. vì thầy/cô đang mong đợi một câu trả lời cụ thể

Đáp án: đóng

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Những câu hỏi mà có nhiều phương án trả lời khả dĩ và yêu cầu học sinh phải suy nghĩ và giải thích ý kiến của mình được gọi là câu hỏ …… ..

Đáp án: mở

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Giáo viên giúp học sinh tham gia và học hỏi khi họ hội thoại với học sinh và hỏi và trả lời các………….. của học sinh.

Đáp án: câu hỏi

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Những câu hỏi hay giúp học sinh xác định được những lỗ hổng kiến thức của họ.

a) Đ b) S

Đáp án: a) Đ

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Khả năng tham gia tích cực với những người khác để đạt được các mục tiêu chung được gọi là ………………

Đáp án: hợp tác

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Cộng tác:

a) giống như hợp tác

b) bao gồm việc đàm phán các ý tưởng khác nhau và đạt được sự đồng thuận

d) bao gồm việc thống nhất với quan điểm của người khác

e) là giúp đỡ người khác đạt được mục tiêu của họ

Đáp án: b)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Trong CTGDPT 2018, các yêu cầu cần đạt về năng lực giao tiếp và hợp tác, một đặc điểm của khả năng thiết lập và phát triển các mối quan hệ xã hội là:

a) hiểu nhiệm vụ của nhóm và những trách nhiệm

b) theo dõi tiến độ hoàn thành công việc của các thành viên trong nhóm

c) nhận biết và hòa giải những khác biệt và mâu thuẫn với những người khác

d) có một số hiểu biết về các quốc gia khác nhau trên thế giới

Đáp án: c)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Từ được sử dụng trong các tình huống khi không có giải pháp tức thời rõ ràng gọi là ………………

Đáp án: vấn đề

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Khả năng tạo ra công việc giàu trí tưởng tượng, nguyên bản và hữu ích được gọi là .. …………

Đáp án: sáng tạo

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Khả năng đưa ra nhận xét về tầm quan trọng của điều gì đó được nhiều người biết đến nhất là khả năng:

a) soạn thảo công phu

b) phân tích

c) logic

d) đánh giá

Đáp án: d)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Giải quyết vấn đề thành công diễn ra khi:

a) các giải pháp đầu tiên nghĩ ra được nhanh chóng thực hiện

b) nhiều giải pháp khả thi được xác định và thảo luận

Tham khảo thêm:   Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2011 - 2012 môn Sinh khối 12

c) các giải pháp khả thi được thực hiện mà không có kế hoạch hành động

d) giải pháp tiềm năng sáng tạo nhất được thông qua

Đáp án: b)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Trong CTGDPT 2018, các yêu cầu cần đạt về năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, một đặc điểm của khả năng thiết kế và tổ chức hoạt động là:

a) không chấp nhận dễ dàng thông tin một chiều

b) đưa ra giải pháp cho các vấn đề

c) xác định thông tin và ý tưởng mới và phức tạp từ các nguồn khác nhau

d) biết phân công nhiệm vụ phù hợp cho các thành viên tham gia hoạt động

Đáp án: d)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong CTGDPT 2018, yêu cầu cần đạt đối với năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, một đặc điểm của tư duy độc lập là:

a) đặt các câu hỏi khác nhau về các sự vật và hiện tượng khác nhau

b) đánh giá tính phù hợp hoặc không phù hợp của các kế hoạch

c) phân tích và xác định các tình huống có vấn đề

d) phân tích các nguồn thông tin độc lập để xác định xu hướng của các ý tưởng mới

Đáp án: a)

CÁC CÂU HỎI VỀ THUYẾT HỌC TẬP KIẾN TẠO

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Phương pháp học tập kiến tạo chú trọng vào:

a) học thuộc lòng và nhắc lại

b) tư duy và thông hiểu

c) các kỹ năng cơ bản

d) sự phụ thuộc vào tư liệu sách giáo khoa

Đáp án: b)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Học tập có ý nghĩa được thực hiện khi:

a) học sinh được khuyến khích tư duy và tương tác với những HS khác

b) học sinh được khuyến khích làm theo và hoàn thành phiếu học tập

c) giáo viên tập trung vào các kỳ thi và kiểm tra

d) giáo viên quyết định học sinh làm gì và làm như thế nào

Đáp án: a)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Thuyết………………chú trọng vào vai trò tích cực của người học trong việc phát triển sự hiểu biết của bản thân về thế giới xung quanh.

Đáp án: Kiến tạo

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Nhà lý thuyết kiến tạo người Pháp, người đã xác định rằng tư duy trở nên phức tạp hơn khi chúng ta sắp xếp thông tin thành các sơ đồ là:

a) Vygotsky

b) Bruner

c) Piaget

d) Pavlov

Đáp án: c)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Lý thuyết của Piaget xác định tầm quan trọng của việc người học được …………….. tham gia vào quá trình học tập thông qua các trải nghiệm thực tế.

Đáp án: tích cực

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Lý thuyết của Vygotsky nhấn mạnh tầm quan trọng của tương tác …………………. đối với việc học của học sinh.

Đáp án: xã hội

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Vùng phát triển gần (ZPD) được định nghĩa là:

a) vùng mà người học có khả năng thực hiện một nhiệm vụ và tự giải quyết vấn đề với sự trợ giúp.

b) Vùng mà người học có khả năng thực hiện một nhiệm vụ và tự giải quyết vấn đề mà không cần trợ giúp

c) Vùng giữa những gì một người học chỉ có thể làm với sự hỗ trợ của những người khác và những gì họ không thể làm với sự trợ giúp

d) Vùng giữa những gì một người học có thể làm một cách độc lập và những gì họ chỉ có thể làm với sự hỗ trợ của những người khác

Đáp án: d)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Phương pháp giàn giáo được định nghĩa tốt nhất là:

a) Sự hỗ trợ chiến lược cho việc học tập được tăng lên khi học sinh trở nên có năng lực hơn

b) Sự hỗ trợ chiến lược cho việc học tập cho phép học sinh hoạt động độc lập hơn.

c) Sự hỗ trợ chiến lược cho việc học để kiểm tra học sinh theo định kỳ để đảm bảo các em trở nên có năng lực hơn

d) Sự hỗ trợ chiến lược cho việc học tập tập trung vào việc củng cố những gì học sinh đã biết.

Đáp án: b)

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Thảo luận và tham gia vào các cuộc trò chuyện có hướng dẫn với học sinh là một ví dụ về phương pháp giàn giáo.

a) Đ b) S

Đáp án: a) Đ

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Các lý thuyết kiến tạo nhấn mạnh rằng ……….… diễn ra khi nó được xây dựng dựa trên những gì học sinh đã biết và hiểu.

Đáp án: việc học tập

Các câu hỏi về tư duy Module 2

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Thang đo Bloom định nghĩa quá trình nhận thức kết hợp với Vận dụng là:

a) Chia nhỏ thông tin thành các phần và xác định các phần liên quan với nhau như thế nào.

b) Tổ chức lại các yếu tố thành một cấu trúc mới

c) Đưa ra đánh giá dựa trên các giá trị của một quá trình

d) Sử dụng một quy trình trong một tình huống cụ thể.

Đáp án: d)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong thang đo Bloom các động từ dẫn được kết hợp tốt nhất với sự hiểu biết là:

a) phân loại, tóm tắt, mô tả

b) tóm tắt, thực hành, áp dụng

c) mô tả, quyết định, dự đoán

d) phân loại, tổng hợp, thiết kế

Đáp án: a)

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Tư duy bậc thấp đòi hỏi người học vận dụng thông tin và ý tưởng, đánh giá và tạo ra ý nghĩa mới.

a) Đ b) S

Đáp án: b) S

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Để giúp học sinh phát triển sự hiểu biết sâu sắc, giáo viên phải dạy cả kỹ năng tư duy bậc thấp và kỹ năng tư duy bậc cao

a) Đ b) S

Đáp án: a) Đ

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Tư duy bậc cao được phát huy khi giáo viên đặt các câu hỏi ………… .. phù hợp

Đáp án: thử thách (một số học viên có thể ghi đáp án đúng là ‘mở’)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Việc dạy và học trong CTGDPT mới tập trung vào:

a) nhớ lại, thực hành và tái tạo thông tin

b) tư duy, thực hành và đánh giá

c) ghi nhớ, lặp lại, giao tiếp

d) giao tiếp, tư duy và giải quyết vấn đề

Đáp án: d)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong phương pháp dạy học tích cực:

a) đánh giá thực hiện ở cuối một bài học

b) đánh giá được lồng vào các phương pháp và kỹ thuật dạy và học

c) đánh giá được thiết kế sau khi giáo án đã được thiết kế

d) đánh giá thực hiện không thường xuyên

Đáp án: b)

Các câu hỏi về phương pháp Module 2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong giáo dục phát triển năng lực, GV phải lựa chọn …….. và kỹ thuật giúp HS đạt được các mục tiêu của bài học và hỗ trợ HS phát triển theo tốc độ và trình độ của các em

Đáp án: phương pháp

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong phương pháp dạy học tích cực:

a) đánh giá thực hiện ở cuối một bài học

b) đánh giá được lồng vào các phương pháp và kỹ thuật dạy và học

Tham khảo thêm:   Đề thi học sinh giỏi tỉnh Bắc Ninh năm 2012 - 2013 môn Địa lí lớp 12 (Có đáp án) Sở GD&ĐT Bắc Ninh

c) đánh giá được thiết kế sau khi giáo án đã được thiết kế

d) đánh giá thực hiện không thường xuyên

Đáp án: b)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Các phương pháp dạy học là:

a) các hoạt động cụ thể được sử dụng trong một bài học để giúp học sinh đạt được các mục tiêu bài học

b) các nguyên tắc lý thuyết và niềm tin về việc dạy và học

c) một tập hợp các quy trình dựa trên một cách tiếp cận cụ thể để dạy và học giúp học sinh đạt được các mục tiêu bài học

d) các phương pháp tiếp cận lý thuyết được áp dụng trong môi trường giáo dục

Đáp án: c)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Phương pháp điều tra thúc đẩy HS tham gia …………………vào việc học

Đáp án: một cách tích cực

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong quá trình điều tra, tư duy phản biện bao gồm năng lực và kỹ năng để:

a) diễn giải sự hiểu biết về cách hoàn thành một nhiệm vụ

b) lập kế hoạch, thiết lập và đạt được các mục tiêu

c) sử dụng nhiều nguồn lực để cải thiện thông tin

d) phân tích, tổng hợp và áp dụng thông tin vào các khái niệm mới

Đáp án: d)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong tất cả các cuộc điều tra, GV phải thúc đẩy tư duy ………………

Đáp án: bậc cao

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Các phương pháp học tập dự án, truy vấn, dựa trên vấn đề, khám phá và lớp học đảo ngược đều yêu cầu học sinh tham gia vào ………………

Đáp án: các cuộc điều tra

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong học tập dựa trên ………………, học sinh học tập thông qua việc giải quyết một vấn đề mà thường không có phương án đúng duy nhất.

Đáp án: vấn đề

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Học tập dựa trên vấn đề là tên được đặt cho các bài tập toán học mà thường chỉ có một câu trả lời đúng và chỉ có một cách để thực hiện.

a) Đ b) S

Đáp án: b) S

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong mô hình truy vấn 6 giai đoạn được sử dụng phổ biến, giai đoạn thứ ba Sắp xếp bao gồm:

a) phân tích, so sánh và hiểu thông tin

b) ghi chép thông tin

c) hình thành và điều chỉnh câu hỏi

d) phản ánh, điều chỉnh và trả lời các câu hỏi

Đáp án: a)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong học tập Khám phá, vấn đề hoặc tình huống được trình bày cho học sinh ……… giáo viên trình bày lý thuyết hoặc thông tin chính. Mục đích là để học sinh tự khám phá cách học mới.

Đáp án: trước khi

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong lớp học …………., giờ học trên lớp và làm bài tập về nhà được đổi cho nhau.

Đáp án: đảo ngược

Các câu hỏi về kỹ thuật Module 2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

…………………… là một kỹ thuật khuyến khích học sinh nhanh chóng tạo ra và chia sẻ ý tưởng về một chủ đề.

Đáp án: Động não

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Sơ đồ tư duy là:

a) một công cụ thính giác để tổ chức thông tin

b) một công cụ trực quan để tổ chức các ý tưởng và khái niệm

c) một phương pháp giảng dạy

d) một phương pháp đánh giá việc học tập của học sinh

Đáp án: b)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong một biểu đồ KWL, W xác định những gì học sinh …………………………….

Đáp án: muốn biết

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong một biểu đồ KWHL, L xác định những gì học sinh …………………….

Đáp án: đã học

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Kỹ thuật hội thoại có hướng dẫn khiến học sinh phải:

a) làm việc trong các nhóm chuyên gia để xác định thông tin và sau đó dạy cho các học sinh khác.

b) thảo luận và ghi lại các ý tưởng trên biểu đồ trực quan

c) thảo luận ý kiến thông qua đặt câu hỏi, lắng nghe và trả lời lẫn nhau

d) chia sẻ ý kiến với cả lớp để trả lời câu hỏi của giáo viên

Đáp án: c)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Kỹ thuật …………………. yêu cầu học sinh làm việc trong các nhóm chuyên gia để xác định thông tin và sau đó dạy cho các học sinh khác.

Đáp án: mảnh ghép

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Kỹ thuật khăn trải bàn đòi hỏi các nhóm nhỏ học sinh ghi lại và chia sẻ ý kiến của mình về một chủ đề, phân tích các ý tưởng và ghi lại các ý tưởng mà tất cả các em đều nhất trí.

a) Đ b) S

Đáp án: a) Đ

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

…………… đối ứng là một kỹ thuật khuyến khích học sinh phát triển các kỹ năng đặt câu hỏi, lập luận, hiểu và suy nghĩ sâu hơn về những gì các em đang học.

Đáp án: Đặt câu hỏi

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Hội thoại có hướng dẫn, học sinh và giáo viên đặt câu hỏi cho nhau và trả lời câu hỏi.

a) Đ b) S

Đáp án: b) S

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Tư duy, Ghép cặp, Chia sẻ là một kỹ thuật khuyến khích học sinh …………….. và chia sẻ ý kiến với người khác

Đáp án: hội thoại

Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2

Câu 1. Những việc nào bạn làm tốt để hỗ trợ học sinh phát triển năng lực và phẩm chất chung?

– Sử dụng các cơ hội tự phát và có kế hoạch đề thúc đẩy sự phát triển của các phẩm chất.

– Khuyến khích học sinh tự đánh giá phẩm chất của mình.

– Phát huy năng lực chung ở mọi lớp.

– Khuyến khích học sinh phát triên các mục tiêu học tập cá nhân.

Câu 2. Bạn tự tin áp dụng phương pháp hoặc kỹ thuật PTNL nào trong việc giảng dạy của mình?

– Các phương pháp và kỹ thuật thúc đây năng lực Tự chủ & Tự học.

– Các phương pháp và kỹ thuật thúc đẩy năng lực Giao tiếp & Hợp tác

– Các phương pháp và kỹ thuật giang dạy thúc đây năng lực Giải quyết vần đề và sáng tạo

Câu 3. Liên quan đến các phương pháp tiệp cận kiến tạo và PTNL để học tập và giảng dạy: Bạn muốn tìm hiểu thêm về điều gì?

– Các lý thuyết, kỹ thuật kiến tạo và ứng dụng trong CTGDPT 2018. Bạn sẽ thực hiện một thay đổi nào đối với việc giảng dạy của mình vào tuần tới đề tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh vào việc học?

Câu 4. Bạn sẽ thực hiện một thay đổi nào đối với việc giảng dạy của mình vào tuần tới để tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh vào việc học?

– Vận dụng một số kỹ thuật đã tìm hiểu để ứng dụng vào việc giảng dạy của mình một cách hiệu quả.

Câu 5. Làm thể nào để bạn biết là thay đổi này thành công?

– Đánh giá kết quả phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh qua các tiết dạy.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Ngân hàng câu hỏi kiểm tra Mô đun 2 Các dạng câu hỏi trắc nghiệm tập huấn Module 2 – GDPT 2018 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *