Bạn đang xem bài viết ✅ Lịch sử 9 Bài 8: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991 Soạn Sử 9 sách Cánh diều trang 37, 38, 39, 40, 41 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Lịch sử 9 Bài 8: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991 giúp các em học sinh lớp 9 tham khảo, biết cách trả lời toàn bộ câu hỏi trong sách giáo khoa Lịch sử – Địa lí 9 Cánh diều trang 37, 38, 39, 40, 41.

Với lời giải trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài. Đồng thời, cũng là tài liệu hữu ích giúp thầy cô thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh ôn tập Bài 8 Chương 3: Thế giới từ năm 1945 đến năm 1991. Vậy chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wikihoc.com:

Trả lời câu hỏi Lịch sử 9 Cánh diều Bài 8

I. Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1991

Câu 1: Trình bày tình hình chính trị của Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1991?

Trả lời:

– Chính sách đối nội: Cùng cố chế độ xã hội chủ nghĩa, dân chủ xã hội, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Áp dụng những biện pháp kiên quyết để củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tăng cường hoạt động của các cơ quan an ninh quốc gia, tòa án, viện kiểm sát đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô.

– Chính sách đối ngoại: Chủ trương duy trì, bảo vệ hòa bình thế giới, thực hiện chính sách chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với các nước. Tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc của các nước thuộc địa và phụ thuộc. Đối phó với Mỹ và phương Tây trong Chiến tranh lạnh.

– Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tình hình chính trị của Liên Xô khá ổn định. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa không ngừng được hoàn thiện. Vai trò của Xô viết đại biểu nhân dân lao động được tăng cường. Địa vị quốc tế của Liên Xô được nâng cao Liên Xô trở thành chỗ dựa vững chắc của phong trào hòa bình và cách mạng thế giới. Từ những năm 80 của thế kỉ XX. Liên Xô lâm vào tình trạng khủng hoảng chính trị ngày càng sâu sắc.

Câu 2: Trình bày tình hình kinh tế của Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1991?

Trả lời:

– Từ năm 1946 đến năm 1950, Liên Xô thực hiện công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế đất nước. Sau 4 năm 3 tháng, các chỉ tiêu để ra về cơ bản đã đạt được. Trong giai đoạn này, khoa học – kĩ thuật Liên Xô cũng có sự phát triển vượt bậc. Đặc biệt, năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mỹ.

Tham khảo thêm:   Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương II môn Hóa học lớp 11 Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 môn Hóa

– Từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX. Liên Xô tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội thông qua các kế hoạch dài hạn.

– Từ năm 1951 đến năm 1975, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của nền công nghiệp Liên Xô đạt 9,6 %. Năm 1970, sản lượng đầu mô đạt 353 triệu tấn, than đạt 624 triệu tần và thép đạt 121 triệu tấn; sản lượng ngành điện lực dạt 440 ti ki-lô-oát giờ (gấp 352 lần năm 1913 và băng sản lượng điện của bốn nước Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a cộng lại). Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới.

– Trong những năm 1973 – 1991, cuộc khủng hoảng năng lượng đã tác động mạnh mẽ đến kinh tế Liên Xô. Trong bối cảnh đó, các nhà lãnh đạo Liên Xô chậm để ra những biện pháp đổi mới để thích ứng. Đầu những năm 80 của thế kỉ XX, nền kinh tế của Liên Xô ngày càng khó khăn, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp trì trệ.

Câu 3: Trình bày tình hình xã hội, văn hóa của Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1991?

Trả lời:

– Với sự phát triển của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội Liên Xô đã có sự biến đổi căn bản: sở hữu tư nhân bị xóa bỏ; tỉ lệ công nhân, trí thức tăng nhanh về số lượng và có vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội. Khối liên minh công – nông ngày càng gắn bó chặt chẽ.

– Nhiệm vụ xây dựng văn hóa mới được chú trọng. Đời sống văn hóa, giáo dục của các tầng lớp nhân dân được nâng cao. Tầng lớp trí thức, đặc biệt là đội ngũ các nhà khoa học, tăng lên về số lượng và có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của đất nước. Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa từng bước được xây dựng.

II. Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991

Câu 1: Trình bày tình hình chính trị của Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991?

Trả lời:

– Trong những năm 1944 – 1945, phối hợp với cuộc tiến công truy kích quân phát xít của Hồng quân Liên Xô, nhân dân các nước Đông Âu đã nổi dậy giành chính quyền, thành lập nhà nước dân chủ nhân dân. .

– Nhà nước dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu là chính quyền liên hiệp gồm đại biểu các giai cấp, các đảng phái chính trị từng tham gia Mặt trận dân tộc thống nhất chống phát xít. Chính quyền nhân dân được củng cố: vai trò lãnh đạo của các đảng cộng sản ngày càng được khẳng định. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa từng bước được xây dựng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao.

– Chính sách đối nội: Vai trò của nhà nước chuyên chính vô sản ngày càng được tăng cường, có kế hoạch phát triển nền kinh tế quốc dân một cách hợp lí. Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ,… đóng vai trò lớn trong đời sống chính trị.

– Chính sách đối ngoại: Thiết lập quan hệ ngoại giao chặt chẽ với Liên Xô. Ủng hộ phong trào cách mạng, đặc biệt là phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

– Từ cuối những năm 70 và đầu những năm 80 của thế kỉ XX, các nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng chính trị ngày càng sâu sắc.

Tham khảo thêm:   Nghị định 35/2023/NĐ-CP Sửa đổi một số quy định về lập quy hoạch đô thị

Câu 2: Trình bày tình hình kinh tế của Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991?

Trả lời:

– Trong những năm 1945 – 1949, các nước Đông Âu tiến hành cải cách ruộng đất.

xóa bỏ chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn,…

– Trong giai đoạn 1950 – 1975, các nước Đông Âu thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm nhằm xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

– Đến những năm 70 của thế kỉ XX, với sự nỗ lực của nhân dân và sự giúp đỡ của Liên

Xô, các nước Đông Âu đã đạt được những thành tựu to lớn: xây dựng nền công nghiệp phát triển, hoàn thành điện khí hóa toàn quốc: sản xuất nông nghiệp tăng trưởng nhanh, đáp ứng nhu cầu lương thực và thực phẩm của nhân dân,… Các nước Đông Âu từng bước trở thành những nước công – nông nghiệp. Bộ mặt kinh tế, xã hội đất nước có sự thay đổi căn bản và sâu sắc.

Câu 3: Trình bày tình hình xã hội, văn hóa của Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991?

Trả lời:

– Xã hội các nước Đông Âu có sự thay đổi : giai cấp bóc lột từng bước bị xóa bỏ, công nhân và nông dân là hai giai cấp cơ bản trong xã hội, tầng lớp trí thức ngày càng đông lên về số lượng và có vai trò lớn đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đời sống vật chất, tinh thân cua nhân dẫn cũng được cải thiện rõ rệt.

– Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, các nước Đông Âu đều tiến hành cuộc cách mạng trong lĩnh vực văn hóa nhằm xoa bo tư tưởng tư sản, xây dựng nền văn hoá. tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

III. Sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô

Giải thích sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô?

Trả lời:

– Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX, các nước Đông Âu và Liên Xô từng bước lâm vào tình trạng bất ổn.

– Ở Đông Âu, cuối năm 1988, cuộc khủng hoảng ở các nước trở nên trầm trọng. Ban lãnh đạo ở các nước Đông Âu lần lượt từ bỏ quyền lãnh đạo của đảng cộng sản, chấp.

nhận chế độ đa nguyên, đa đảng và tiến hành tổng tuyển cử. Cuối năm 1989, chế độ xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ ở hầu hết các nước.

– Ở Liên Xô, tháng 3-1985, Goóc-ba-chốp để ra đường lối cải tổ nhưng thất bại. Liên Xô lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Ngày 25-12-1991, Goóc-ba-chốp từ chức Tổng thống, lá cờ búa liềm trên nóc điện Krem-li bị hạ xuống, đánh dấu sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở quốc gia này.

– Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: các đảng cộng sản, nhà nước mắc nhiều sai lầm về đường lối xây dựng mô hình kinh tế – xã hội và có chính sách cải tô không phù hợp; chưa khai thác tốt thành tựu của cách mạng khoa học – kĩ thuật; vi phạm quyền dân chủ; sự chống phá của các thế lực thù địch,…

Tham khảo thêm:   Quyết định 1575/QĐ-TTg Tổng biên chế công chức năm 2022

Giải Luyện tập và vận dụng Lịch sử 9 Cánh diều Bài 8

Luyện tập

Lập bảng về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991 vào vở ghi.

Trả lời:

Tình hình

Liên Xô

Các nước Đông Âu

Chính trị

– Đối nôi:

+ Củng cố hơn nữa chế độ xã hội chủ nghĩa, dân chủ xã hội, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

+ Áp dụng những biện pháp kiên quyết để củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

+ Tăng cường hoạt động của các cơ quan an ninh quốc gia, toà án, viện kiểm sát đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô.

– Đối ngoại

+ Chủ trương duy trì, bảo vệ hoà bình thế giới, thực hiện chính sách chung sống hoà bình, quan hệ hữu nghị với các nước.

+ Tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc của các nước thuộc địa và phụ thuộc.

+ Đối phó với Mỹ và phương Tây trong Chiến tranh lạnh

– Đối nội:

+ Nhà nước chuyên chính vô sản ngày càng được tăng cường, có kế hoạch phát triển nền kinh tế quốc dân.

+ Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ, văn hoá,… đóng vai trò lớn trong đời sống chính trị.

– Đối ngoại:

+ Thiết lập quan hệ ngoại giao chặt chẽ với Liên Xô.

+ Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt là phong trào giải phóng dân tộc.

Kinh tế

– Từ năm 1946 đến năm 1950: Liên Xô thực hiện công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế đất nước.

– Từ năm 1950 đến dầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội thông qua các kế hoạch dài hạn.

– Từ năm 1951 đến năm 1975:

+ Tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm của công nghiệp Liên Xô đạt 9,6%.

+ Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới.

– Trong những năm 1945 – 1949, cải cách ruộng đất, xoá bỏ chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ, quốc hữu hóa các xi nghiệp lớn…..

– Trong giai đoạn 1950 – 1975, thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm nhằm xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

– Đến những năm 70 của thế kỉ XX, với sự nỗ lực của nhân dân và sự giúp đỡ của Liên Xô, các nước Đông Âu đã đạt được những thành tựu to lớn

Xã hội

– Xã hội có sự thay đổi:

+ Giai cấp bóc lột từng bước bị xoá bỏ

+ Công nhân và nông dân là hai giai cấp cơ bản của xã hội

+ Tầng lớp trí thức ngày càng đông lên về số lượng và có vai trò lớn đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

+ Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân cũng được cải thiện rõ rệt.

Văn hóa

Văn hóa: tiến hành cuộc cách mạng trong lĩnh vực văn hoá, nhằm xoá bỏ tư tưởng tư sản, xây dựng nền văn hoá, tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

Vận dụng

Sưu tầm tài liệu về thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu. Giới thiệu tài liệu đó với thầy cô và bạn học.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Lịch sử 9 Bài 8: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991 Soạn Sử 9 sách Cánh diều trang 37, 38, 39, 40, 41 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *