Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch điều chỉnh Tiếng Việt 2 sách Kết nối tri thức theo Công văn 3969 Nội dung điều chỉnh Tiếng Việt lớp 2 năm 2021 – 2022 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Kế hoạch điều chỉnh Tiếng Việt 2 sách Kết nối tri thức theo Công văn 3969 giúp thầy cô tham khảo, lên kế hoạch thực hiện các hoạt động giáo dục môn Tiếng Việt 2 theo tinh giản của Bộ GD&ĐT.

Kế hoạch được thiết kế dựa theo phụ lục 1 Công văn 3969/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học năm học 2021 – 2022 ứng phó với dịch Covid-19.

Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, thầy cô cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của trường mình.

Kế hoạch tinh giản chương trình Tiếng Việt 2 sách Kết nối tri thức theo Công văn 3969

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 2
NĂM HỌC 2021 – 2022

1. Môn Tiếng Việt (HỌC KÌ I)

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung

Ghi chú

Chủ đề/Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/ Thời lượng

Em lớn lên từng ngày

Bài 1

Đọc: Tôi là học sinh lớp 2

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Không thực hiện bài 2 phần Luyện tập theo văn bản đọc trang 11

Viết: Chữ hoa A

1 tiết

GV gửi video quy trình viết chữ hoa A và phối hợp với PH cho HS tự luyện viết ở nhà.

Nói và nghe: Những ngày hè của em

1 tiết

Bài 1: Điều chỉnh lại các câu hỏi gợi ý cho phù hợp

Bỏ phần viết 2- 3 câu kể về những ngày hè của em.

Bài 2

Đọc: Ngày hôm qua đâu rồi?

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

HS tự học thuộc lòng tại nhà

Viết:

– Nghe – viết: Ngày hôm qua đâu rồi?

– Bảng chữ cái

1 tiết

Không điều chỉnh

Luyện tâp:

– Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu giới thiệu

1 tiết

Không điều chỉnh

Luyện tâp:

– Viết đoạn văn giới thiệu bản thân

1 tiết

Không điều chỉnh

Đọc mở rộng

1 tiết

Phối hợp với PH hướng dẫn HS tự học ở nhà

Em lớn lên từng ngày

Bài 3

Đọc: Niềm vui của Bi và Bống

2 tiết

Thực hiện trong 2 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Nói và nghe: Kể chuyện: Niềm vui của Bi và Bống

1 tiết

Viết: Chữ hoa Ă, Â

1 tiết

GV gửi video quy trình viết chữ hoa Ă, Â và phối hợp với PH cho HS tự luyện viết ở nhà.

Bài 4

Đọc: Làm việc thật là vui

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết:

– Nghe – viết: Làm việc thật là vui

– Bảng chữ cái

1 tiết

Không điều chỉnh

Luyện tâp:

– Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu hoạt động

1 tiết

Không điều chỉnh

– Viết đoạn văn kể một việc làm ở nhà

1 tiết

Không điều chỉnh

Đọc mở rộng

1 tiết

Phối hợp với PH hướng dẫn HS tự học ở nhà

Em lớn lên từng ngày

Bài 5

Đọc: Em có xinh không?

2 tiết

Thực hiện trong 2 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Nói và nghe: Kể chuyện: Em có xinh không?

1 tiết

Viết: Chữ hoa B

1 tiết

GV gửi video quy trình viết chữ hoa B và phối hợp với PH cho HS tự luyện viết ở nhà.

Bài 6

Đọc: Một giờ học

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết:

– Nghe – viết: Một giờ học

– Bảng chữ cái

1 tiết

Không điều chỉnh

Luyện tâp:

– Từ ngữ chỉ đặc điểm: Câu nêu đặc điểm

1 tiết

Không điều chỉnh

– Viết đoạn văn kể việc thường làm

1 tiết

Không điều chỉnh

Đọc mở rộng

1 tiết

Phối hợp với PH hướng dẫn HS tự học ở nhà

Em lớn lên từng ngày

Bài 7

Đọc: Cây xấu hổ

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết: Chữ hoa C

1 tiết

GV gửi video quy trình viết chữ hoa C và phối hợp với PH cho HS tự luyện viết ở nhà.

Nói và nghe: Kể chuyện: Chú đỗ con

1 tiết

Không điều chỉnh

Bài 8

Đọc: Cầu thủ dự bị

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết:

– Nghe – viết: Cầu thủ dự bị

– Viết hoa tên người

1 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Không làm bài 4 trang 36

Luyện tâp:

– MRVT về hoạt động thể thao, vui chơi: Câu nêu hoạt động

1 tiết

Không điều chỉnh

– Viết đoạn văn kể về một hoạt động thể thao hoặc trò chơi

1 tiết

Không điều chỉnh

Đọc mở rộng

1 tiết

Phối hợp với PH hướng dẫn HS tự học ở nhà

Em lớn lên từng ngày

Bài 9

Đọc: Cô giáo lớp em

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

HS tự học thuộc lòng ở nhà

Viết: Chữ hoa D

1 tiết

GV gửi video quy trình viết chữ hoa C và phối hợp với PH cho HS tự luyện viết ở nhà.

Nói và nghe: Kể chuyện: Cậu bé ham học

1 tiết

Không điều chỉnh

Bài 10

Đọc: Thời khóa biểu

2 tiết

Thực hiện trong 2 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Không làm bài 1 Luyện tập theo văn bản đọc trang 44

– Viết thời gian biểu

1 tiết

Viết:

– Nghe – viết: Thời khóa biểu

– Phân biệt c/k, ch/tr, v/d

1 tiết

Không điều chỉnh

Luyện tâp:

– Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu hoạt động

1 tiết

Không điều chỉnh

Đọc mở rộng

1 tiết

Phối hợp với PH hướng dẫn HS tự học ở nhà

Em lớn lên từng ngày

Bài 11

Đọc: Cái trống trường em

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết: Chữ hoa Đ

1 tiết

GV gửi video quy trình viết chữ hoa Đ và phối hợp với PH cho HS tự luyện viết ở nhà.

Nói và nghe: Ngôi trường của em

1 tiết

Không điều chỉnh

Bài 12

Đọc: Danh sách học sinh

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

HS tự học thuộc bảng chữ cái Tiếng Việt ở nhà.

Viết:

– Nghe – viết: Cái trống trường em

– Phân biệt g/gh, s/x, dấu hỏi/dấu ngã

1 tiết

Không điều chỉnh

Luyện tâp:

– Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; Câu nêu đặc điểm

1 tiết

Không điều chỉnh

– Lập danh sách học sinh (tổ)

1 tiết

Không dạy bài này

Đọc mở rộng

1 tiết

Phối hợp với PH hướng dẫn HS tự học ở nhà

Em lớn lên từng ngày

Bài 13

Đọc: Yêu lắm trường ơi!

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết: Chữ hoa E, Ê

1 tiết

GV gửi video quy trình viết chữ hoa và phối hợp với PH cho HS tự luyện viết ở nhà.

Nói và nghe: Kể chuyện: Bữa ăn trưa

1 tiết

Không điều chỉnh

Bài 14

Đọc: Em học vẽ

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

HS tự học thuộc lòng ở nhà

Viết:

– Nghe – viết: Em học vẽ

– Phân biệt ng/ngh, r/d/gi, an/ang

1 tiết

Không điều chỉnh

Luyện tâp:

– MRVT chỉ đồ dùng học tập; dấu chấm, dấu chấm hỏi

1 tiết

Không điều chỉnh

– Viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật

1 tiết

Không điều chỉnh

Đọc mở rộng

1 tiết

Phối hợp với PH hướng dẫn HS tự học ở nhà

Em lớn lên từng ngày

Bài 15

Đọc: Cuốn sách của em

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết: Chữ hoa G

1 tiết

GV gửi video quy trình viết chữ hoa và phối hợp với PH cho HS tự luyện viết ở nhà.

Nói và nghe: Kể chuyện: Họa mi, vẹt và quạ

1 tiết

Không điều chỉnh

Bài 16

Đọc: Khi trang sách mở ra

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết:

– Nghe – viết: Khi trang sách mở ra

– Viết hoa tên người

– Phân biệt l/n, ăn/ăng, ân/âng

1 tiết

Không điều chỉnh

Luyện tâp:

– Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm; Dấu chấm, dấu chấm hỏi

1 tiết

Không điều chỉnh

– Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập

1 tiết

Không điều chỉnh

Đọc mở rộng

1 tiết

Phối hợp với PH hướng dẫn HS tự học ở nhà

Ôn tập giữa học kì 1

10 tiết

Niềm vui tuổi thơ

Bài 17

Đọc: Gọi bạn

2 tiết

Thực hiện trong 2 tiết

HS tự học thuộc lòng ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện: Gọi bạn

1 tiết

Viết: Chữ hoa H

GV gửi video quy trình viết chữ hoa và phối hợp với PH cho HS tự luyện viết ở nhà.

Bài 18

Đọc: Tớ nhớ cậu

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết:

– Nghe – viết: Tớ nhớ cậu

– Phận biệt c/k, iêu/ươu, en/eng

1 tiết

Không điều chỉnh

Luyện tâp:

– MRVT về tình cảm bạn bè; Dấu chấm, dấu chẩm hỏi, dấu chấm than

1 tiết

Không điều chỉnh

– Viết đoạn văn kể về một hoạt động em tham gia cùng bạn

1 tiết

Không điều chỉnh

– Đọc mở rộng

1 tiết

Phối hợp với PH hướng dẫn HS tự học ở nhà

Niềm vui tuổi thơ

Bài 19

Đọc: Chữ A và những người bạn

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết: Chữ hoa J, K

1 tiết

GV gửi video quy trình viết chữ hoa và phối hợp với PH cho HS tự luyện viết ở nhà.

Nói và nghe: Niềm vui của em

1 tiết

Không điều chỉnh

Bài 20

Đọc: Nhím nâu kết bạn

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết:

– Nghe – viết: Nhím nâu kết bạn

– Phân biệt g/gh, iu/ưu, iên/ iêng

1 tiết

Không điều chỉnh

Luyện tâp:

– Từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động; Câu nêu hoạt động

1 tiết

Không điều chỉnh

– Viết đoạn văn kể về một giờ ra chơi

1 tiết

Không điều chỉnh

Đọc mở rộng

1 tiết

Phối hợp với PH hướng dẫn HS tự học ở nhà

Niềm vui tuổi thơ

Bài 21

Đọc: Thả diều

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết: Chữ hoa L

1 tiết

GV gửi video quy trình viết chữ hoa và phối hợp với PH cho HS tự luyện viết ở nhà.

Nói và nghe: Kể chuyện: Chúng mình là bạn

1 tiết

Không điều chỉnh

Bài 22

Đọc: Tớ là lê- gô

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết:

– Nghe – viết: Đồ chơi yêu thích

– Phân biệt ng/ngh, ch/tr, uôn/uông

1 tiết

Không điều chỉnh

Luyện tâp:

– Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; Câu nêu đặc điểm

1 tiết

Không điều chỉnh

– Viết đoạn văn giới thiệu về một đồ chơi

1 tiết

Không điều chỉnh

– Đọc mở rộng

1 tiết

Phối hợp với PH hướng dẫn HS tự học ở nhà

Niềm vui tuổi thơ

Bài 23

Đọc: Rồng rắn lên mây

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết: Chữ hoa M

1 tiết

GV gửi video quy trình viết chữ hoa và phối hợp với PH cho HS tự luyện viết ở nhà.

Nói và nghe: Kể chuyện: Búp bê biết khóc

1 tiết

Không điều chỉnh

Bài 24

Đọc: Nặn đồ chơi

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết:

– Nghe – viết: Nặn đồ chơi

– Phân biệt d/gi, s/x, ươn/ương

1 tiết

Không điều chỉnh

Luyện tâp:

– MRVT về đồ chơi; dấu phẩy

1 tiết

Không điều chỉnh

– Viết đoạn văn tả đồ chơi

1 tiết

Không điều chỉnh

– Đọc mở rộng

1 tiết

Phối hợp với PH hướng dẫn HS tự học ở nhà

Mái ấm gia đình

Bài 25

Đọc: Sự tích hoa tỉ muội

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết: Chữ hoa N

1 tiết

GV gửi video quy trình viết chữ hoa và phối hợp với PH cho HS tự luyện viết ở nhà.

Nói và nghe: Kể chuyện: Hai anh em

1 tiết

Không điều chỉnh

Bài 26

Đọc: Em mang về yêu thương

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết:

– Nghe – viết: Em mang về yêu thương

– Phân biệt iên/yên/uyên, r/d/gi, ai/ay

1 tiết

Không điều chỉnh

Luyện tâp:

– MRVT về gia đình, từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm

1 tiết

Không điều chỉnh

– Viết đoạn văn kể về một việc người thân đã làm cho em

1 tiết

Không điều chỉnh

– Đọc mở rộng

1 tiết

Phối hợp với PH hướng dẫn HS tự học ở nhà

Mái ấm gia đình

Bài 27

Đọc: Mẹ

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết: Chữ hoa O

1 tiết

GV gửi video quy trình viết chữ hoa và phối hợp với PH cho HS tự luyện viết ở nhà.

Nói và nghe: Kẻ chuyện: Sự tích cây vú sữa

1 tiết

Không điều chỉnh

Bài 28

Đọc: Trò chơi của bố

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết:

– Nghe – viết: Trò chơi của bố

– Viết hoa tên riêng địa lí

– Phân biệt n/l, ao/au

1 tiết

Không điều chỉnh

Luyện tâp:MRVT về tình cảm gia đình; Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than

1 tiết

Không điều chỉnh

– Viết đoạn văn thể hiện tình cảm với người thân

1 tiết

Không điều chỉnh

– Đọc mở rộng

1 tiết

Phối hợp với PH hướng dẫn HS tự học ở nhà

Mái ấm gia đình

Bài 29

Đọc: Cánh cửa nhớ bà

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết: Chữ hoa Ô, Ơ

1 tiết

GV gửi video quy trình viết chữ hoa và phối hợp với PH cho HS tự luyện viết ở nhà.

Nói và nghe: Kể chuyện: Bà cháu

1 tiết

Không điều chỉnh

Bài 30

Đọc: Thương ông

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Viết:

– Nghe – viết: Thương ông

– Phân biệt ch/tr, ac/at

1 tiết

Không điều chỉnh

Luyện tâp:

– Từ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu hoạt động

1 tiết

Không điều chỉnh

– Viết đoạn văn kể về việc đã làm cùng người thân

1 tiết

Không điều chỉnh

– Đọc mở rộng

1 tiết

Phối hợp với PH hướng dẫn HS tự học ở nhà

Mái ấm gia đình

Bài 31

Đọc: Ánh sáng của yêu thương

2 tiết

Thực hiện trong 2 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Nói và nghe: Kể chuyện: Ánh sáng của yêu thương

1 tiết

Viết: Chữ hoa P

1 tiết

GV gửi video quy trình viết chữ hoa và phối hợp với PH cho HS tự luyện viết ở nhà.

Bài 32

Đọc: Chơi chong chóng

2 tiết

Thực hiện trong 1 tiết

Phối hợp với PH luyện đọc thêm cho HS ở nhà.

Viết:

– Nghe – viết: Chơi chong chóng

– Phân biệt iu/ưu, ăc/ăt, âc/ât

1 tiết

Không điều chỉnh

Luyện tập:

– MRVT về tình cảm gia đình, dấu phẩy

1 tiết

Không điều chỉnh

– Viết tin nhắn

1 tiết

Không điều chỉnh

– Đọc mở rộng

1 tiết

Phối hợp với PH hướng dẫn HS tự học ở nhà

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1

10 tiết

Tham khảo thêm:   Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán 10 năm 2023 - 2024 sách Cánh diều 2 Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 10 (Có đáp án, ma trận)

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Kế hoạch điều chỉnh Tiếng Việt 2 sách Kết nối tri thức theo Công văn 3969 Nội dung điều chỉnh Tiếng Việt lớp 2 năm 2021 – 2022 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *