Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Toán 5 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Phân phối chương trình môn Toán lớp 5 năm 2024 – 2025 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 5 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các thầy cô tham khảo, nhanh chóng xây dựng kế hoạch giảng dạy cho 35 tuần của năm học 2024 – 2025 phù hợp với trường mình.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm bộ sách giáo khoa lớp 5 sách Kết nối tri thức với cuộc sống để dễ dàng xây dựng phân phối chương trình lớp 5 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wikihoc.com để nhanh chóng hoàn thiện bản phân phối chương trình môn Toán 5 Kết nối tri thức của mình nhé:

Kế hoạch dạy học Toán lớp 5 sách Kết nối tri thức

PHỤ LỤC 2
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
MÔN TOÁN 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Tuần

Chương trình và SGK

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Chủ đề/Mạch nội dung

Tên bài học

Thời lượng


Tiết theo KHMH

1

Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung (19 TIẾT)

Bài 1. Ôn tập số tự nhiên (tiết 1)

2 tiết

1

Bài 1. Ôn tập số tự nhiên (tiết 2)

2

Bài 2. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (Tiết 1)

2 tiết

3

Bài 2. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (Tiết 2)

4

Bài 3. Ôn tập phân số (Tiết 1)

2 tiết

5

2

Bài 3. Ôn tập phân số (Tiết 2)

6

Bài 4. Phân số thập phân

1 tiết

7

Bài 5. Ôn tập các phép tính với phân số (Tiết 1)

3 tiết

8

Bài 5. Ôn tập các phép tính với phân số (Tiết 2)

9

Bài 5. Ôn tập các phép tính với phân số (Tiết 3)

10

3

Bài 6. Cộng, trừ hai phân số khác mẫu số (Tiết 1)

2 tiết

11

Bài 6. Cộng, trừ hai phân số khác mẫu số (Tiết 2)

12

Bài 7. Hỗn số (Tiết 1)

2 tiết

13

Bài 7. Hỗn số (Tiết 2)

14

Bài 8. Ôn tập hình học và đo lường (Tiết 1)

2 tiết

15

4

Bài 8. Ôn tập hình học và đo lường (Tiết 2)

16

Bài 9. Luyện tập chung (tiết 1)

3 tiết

17

Bài 9. Luyện tập chung (tiết 2)

18

Bài 9. Luyện tập chung (tiết 3)

19

Chủ đề 2: Số thập phân (12 TIẾT)

Bài 10. Khái niệm số thập phân (Tiết 1)

3 tiết

20

5

Bài 10. Khái niệm số thập phân (Tiết 2)

21

Bài 10. Khái niệm số thập phân (Tiết 3)

22

Bài 11. So sánh các số thập phân (Tiết 1)

2 tiết

23

Bài 11. So sánh các số thập phân (Tiết 2)

24

Bài 12. Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân (Tiết 1)

3 tiết

25

6

Bài 12. Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân (Tiết 2)

26

Bài 12. Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân (Tiết 3

27

Bài 13. Làm tròn số thập phân (Tiết 1)

2 tiết

28

Bài 13. Làm tròn số thập phân (Tiết 2)

29

Bài 14. Luyện tập chung (Tiết 1)

2 tiết

30

7

Bài 14. Luyện tập chung (Tiết 2)

31

Chủ đề 3: MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH (8 TIẾT)

Bài 15. Ki-lô-mét vuông. Héc-ta (tiết 1)

2 tiết

32

Bài 15. Ki-lô-mét vuông. Héc-ta (tiết 2)

33

Bài 16. Các đơn vị đo diện tích (Tiết 1)

2 tiết

34

Bài 16. Các đơn vị đo diện tích (Tiết 2)

35

8

Bài 17. Thực hành và trải nghiệm với một số đơn vị đo đại lượng (Tiết 1)

2 tiết

36

Bài 17. Thực hành và trải nghiệm với một số đơn vị đo đại lượng (Tiết 2)

37

Bài 18. Luyện tập chung (Tiết 1)

2 tiết

38

Bài 18. Luyện tập chung (Tiết 2)

39

Chủ đề 4: CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN (16 TIẾT)

Bài 19: Phép cộng số thập phân (Tiết 1)

2 tiết

40

9

Bài 19: Phép cộng số thập phân (Tiết 2)

41

Bài 20. Phép trừ số thập phân (Tiết 1)

2 tiết

42

Bài 20. Phép trừ số thập phân (Tiết 2)

43

Bài 21: Phép nhân số thập phân (Tiết 1)

3 tiết

44

Bài 21: Phép nhân số thập phân (Tiết 2)

45

10

Bài 21: Phép nhân số thập phân (Tiết 3)

46

Bài 22: Phép chia số thập phân (Tiết 1)

4 tiết

47

Bài 22: Phép chia số thập phân (Tiết 2)

48

Bài 22: Phép chia số thập phân (Tiết 3)

49

Bài 22: Phép chia số thập phân (Tiết 4)

50

11

Bài 23. Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000;… hoặc với 0,1; 0,01;0,001… (Tiết 1)

2 tiết

51

Bài 23. Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000;… hoặc với 0,1; 0,01;0,001… (Tiết 2)

52

Bài 24. Luyện tập chung (Tiết 1)

3 tiết

53

Bài 24. Luyện tập chung (Tiết 2)

54

Bài 24. Luyện tập chung (Tiết 3)

55

12

Chủ đề 5: MỘT SỐ HÌNH PHẲNG. CHU VI VÀ DIỆN TÍCH (18 TIẾT)

Bài 25. Hình tam giác. Diện tích hình tam giác (Tiết 1)

4 tiết

56

Bài 25. Hình tam giác. Diện tích hình tam giác (Tiết 2)

57

Bài 25. Hình tam giác. Diện tích hình tam giác (Tiết 3)

58

Bài 25. Hình tam giác. Diện tích hình tam giác (Tiết 4)

59

Bài 26. Hình thang. Diện tích hình thang (Tiết 1)

4 tiết

60

13

Bài 26. Hình thang. Diện tích hình thang (Tiết 2)

61

Bài 26. Hình thang. Diện tích hình thang (Tiết 3)

62

Bài 26. Hình thang. Diện tích hình thang (Tiết 4)

63

Bài 27. Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn (Tiết 1)

5 tiết

64

Bài 27. Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn (Tiết 2)

65

14

Bài 27. Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn (Tiết 3)

66

Bài 27. Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn (Tiết 4)

67

Bài 27. Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn (Tiết 5)

68

Bài 28. Thực hành và trải nghiệm đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình (Tiết 1)

2 tiết

69

Bài 28. Thực hành và trải nghiệm đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình (Tiết 2)

70

15

Bài 29. Luyện tập chung (Tiết 1)

3 tiết

71

Bài 29. Luyện tập chung (Tiết 2)

72

Bài 29. Luyện tập chung (Tiết 3)

73

Chủ đề 6: Ôn tập học kì 1 (17 TIẾT)

Bài 30. Ôn tập số thập phân (Tiết 1)

3 tiết

74

Bài 30. Ôn tập số thập phân (Tiết 2)

75

16

Bài 30. Ôn tập số thập phân (Tiết 3)

76

Bài 31. Ôn tập các phép tính với số thập phân (Tiết 1)

4 tiết

77

Bài 31. Ôn tập các phép tính với số thập phân (Tiết 2)

78

Bài 31. Ôn tập các phép tính với số thập phân (Tiết 3)

79

Bài 31. Ôn tập các phép tính với số thập phân (Tiết 4)

80

17

Bài 32. Ôn tập một số hình phẳng (Tiết 1)

2 tiết

81

Bài 32. Ôn tập một số hình phẳng (Tiết 2)

82

Bài 33. Ôn tập diện tích, chu vi một số hình phẳng (Tiết 1)

3 tiết

83

Bài 33. Ôn tập diện tích, chu vi một số hình phẳng (Tiết 2)

84

Bài 33. Ôn tập diện tích, chu vi một số hình phẳng (Tiết 3)

85

18

Bài 34: Ôn tập đo lường (Tiết 1)

2 tiết

86

Bài 34: Ôn tập đo lường (Tiết 2)

87

Bài 35: Ôn tập chung (Tiết 1)

3 tiết

88

Bài 35: Ôn tập chung (Tiết 2)

89

Bài 35: Ôn tập chung (Tiết 3)

90

19

Chủ đề 7. TỈ SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN (17 TIẾT)

Bài 36. Tỉ số. Tỉ số phần trăm (tiết 1)

2 tiết

91

Bài 36. Tỉ số. Tỉ số phần trăm (tiết 2)

92

Bài 37. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng (tiết 1)

2 tiết

93

Bài 37. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng (tiết 2)

94

Bài 38. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (tiết 1)

2 tiết

95

20

Bài 38. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (tiết 2)

96

Bài 39. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (tiết 1)

2 tiết

97

Bài 39. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (tiết 2)

98

Bài 40. Tìm tỉ số phần trăm của hai số (tiết 1)

2 tiết

99

Bài 40. Tìm tỉ số phần trăm của hai số (tiết 2)

100

21

Bài 41. Tìm giá trị phần trăm của một số (tiết 1)

2 tiết

101

Bài 41. Tìm giá trị phần trăm của một số (tiết 2)

102

Bài 42. Máy tính cầm tay (tiết 1)

2 tiết

103

Bài 42. Máy tính cầm tay (tiết 2)

104

Bài 43. Thực hành và trải nghiệm sử dụng máy tính cầm tay

1 tiết

105

22

Bài 44. Luyện tập chung (tiết 1)

2 tiết

106

Bài 44. Luyện tập chung (tiết 2)

107

Chủ đề 8. THỂ TÍCH. ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH (7 TIẾT)

Bài 45. Thể tích của một hình

1 tiết

108

Bài 46. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (tiết 1)

2 tiết

109

Bài 46. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (tiết 2)

110

23

Bài 47. Mét khối (tiết 1)

2 tiết

111

Bài 47. Mét khối (tiết 2)

112

Bài 48. Luyện tập chung (tiết 1)

2 tiết

113

Bài 48. Luyện tập chung (tiết 2)

114

Bài 49. Hình khai triển của hình lập phương, hình hộp chữ nhật và hình trụ (tiết 1)

2 tiết

115

24

Chủ đề 9. DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH CỦA MỘT SỐ HÌNH KHỐI (15 TIẾT)

Bài 49. Hình khai triển của hình lập phương, hình hộp chữ nhật và hình trụ (tiết 2)

116

Bài 50. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (tiết 1)

3 tiết

117

Bài 50. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (tiết 2)

118

Bài 50. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (tiết 3)

119

Bài 51. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (tiết 1)

2 tiết

120

25

Bài 51. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (tiết 2)

121

Bài 52. Thể tích của hình hộp chữ nhật (tiết 1)

2 tiết

122

Bài 52. Thể tích của hình hộp chữ nhật (tiết 2)

123

Bài 53. Thể tích của hình lập phương (tiết 1)

2 tiết

124

Bài 53. Thể tích của hình lập phương (tiết 2)

125

26

Bài 54. Thực hành tính toán và ước lượng thể tích một số hình khối

1 tiết

126

Bài 55. Luyện tập chung (Tiết 1)

3 tiết

127

Bài 55. Luyện tập chung (Tiết 2)

128

Bài 55. Luyện tập chung (Tiết 3)

129

Chủ đề 10. SỐ ĐO THỜI GIAN. VẬN TỐC. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU (16 TIẾT)

Bài 56. Các đơn vị đo thời gian

1 tiết

130

27

Bài 57. Cộng, trừ số đo thời gian (tiết 1)

2 tiết

131

Bài 57. Cộng, trừ số đo thời gian (tiết 2)

132

Bài 58. Nhân, chia số đo thời gian với một số (tiết 1)

3 tiết

133

Bài 58. Nhân, chia số đo thời gian với một số (tiết 2)

134

Bài 58. Nhân, chia số đo thời gian với một số (tiết 3)

135

28

Bài 59. Vận tốc của một chuyển động đều (tiết 1)

2 tiết

136

Bài 59. Vận tốc của một chuyển động đều (tiết 2)

137

Bài 60. Quãng đường, thời gian của một chuyển động đều (tiết 1)

3 tiết

138

Bài 60. Quãng đường, thời gian của một chuyển động đều (tiết 2)

139

Bài 60. Quãng đường, thời gian của một chuyển động đều (tiết 3)

140

29

Bài 61. Thực hành tính toán và ước lượng về vận tốc, quãng đường, thời gian trong chuyển động đều (Tiết 1)

2 tiết

141

Bài 61. Thực hành tính toán và ước lượng về vận tốc, quãng đường, thời gian trong chuyển động đều (Tiết 2)

142

Bài 62. Luyện tập chung (Tiết 1)

3 tiết

143

Bài 62. Luyện tập chung (Tiết 2)

144

Bài 62. Luyện tập chung (Tiết 3)

145

30

Chủ đề 11: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT (7 TIẾT)

Bài 63. Thu thập, phân loại, sắp xếp các số liệu

1 tiết

146

Bài 64. Biểu đồ hình quạt tròn (Tiết 1)

2 tiết

147

Bài 64. Biểu đồ hình quạt tròn (Tiết 2)

148

Bài 65. Tỉ số của số lần lặp lại một sự kiện so với tổng số lần thực hiện

1 tiết

149

Bài 66. Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê (Tiết 1)

2 tiết

150

31

Bài 66. Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê (Tiết 2)

151

Bài 67. Luyện tập chung

1 tiết

152

Chủ đề 12: Ôn tập cuối năm
(23 TIẾT)

Bài 68. Ôn tập số tự nhiên, phân số, số thập phân (tiết 1)

3 tiết

153

Bài 68. Ôn tập số tự nhiên, phân số, số thập phân (tiết 2)

154

32

Bài 68. Ôn tập số tự nhiên, phân số, số thập phân (tiết 3)

155

Bài 69. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân (Tiết 1)

4 tiết

156

Bài 69. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân (Tiết 2)

157

Bài 69. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân (Tiết 3)

158

Bài 69. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân (Tiết 4)

159

Bài 70. Ôn tập tỉ số, tỉ số phần trăm (Tiết 1)

2 tiết

160

33

Bài 70. Ôn tập tỉ số, tỉ số phần trăm (Tiết 2)

161

Bài 71. Ôn tập hình học (Tiết 1)

4 tiết

162

Bài 71. Ôn tập hình học (Tiết 2)

163

34

Bài 71. Ôn tập hình học (Tiết 3)

164

Bài 71. Ôn tập hình học (Tiết 4)

165

Bài 72. Ôn tập đo lường (tiết 1)

2 tiết

166

Bài 72. Ôn tập đo lường (tiết 2)

167

Bài 73. Ôn tập toán chuyển động đều (tiết 1)

2 tiết

168

Bài 73. Ôn tập toán chuyển động đều (tiết 2)

169

35

Bài 74. Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất (Tiết 1)

2 tiết

170

Bài 74. Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất (Tiết 2)

171

Bài 75. Ôn tập chung (tiết 1)

4 tiết

172

Bài 75. Ôn tập chung (tiết 2)

173

Bài 75. Ôn tập chung (tiết 3)

174

Bài 75. Ôn tập chung (tiết 4)

175

Tham khảo thêm:   Vật lí 11 Bài 9: Sóng dừng Giải Lý 11 Chân trời sáng tạo trang 56, 57, 58, 59, 60, 61

HIỆU TRƯỞNG

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Kế hoạch dạy học môn Toán 5 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Phân phối chương trình môn Toán lớp 5 năm 2024 – 2025 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *