Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Toán 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn Toán lớp 5 năm 2024 – 2025 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 5 sách Cánh diều giúp các thầy cô tham khảo, nhanh chóng xây dựng kế hoạch giảng dạy cho 35 tuần của năm học 2024 – 2025 phù hợp với trường mình.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm bộ sách giáo khoa lớp 5 sách Cánh diều để dễ dàng xây dựng phân phối chương trình lớp 5 bộ Cánh diều. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wikihoc.com để nhanh chóng hoàn thiện bản phân phối chương trình môn Toán 5 sách Cánh diều của mình nhé:

Kế hoạch dạy học môn Toán 5 sách Cánh diều

KHDH Môn Toán- Bộ sách Cánh Diều

Tuần Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
Ghi chú
Chủ đề/ Mạch nội dung Bài Tên bài học Tiết học

1

Chủ đề 1. Ôn tập và bổ sung về số tự nhiên, phân sô.Số thập phân 1 Ôn tập về số tự nhiên (T1) 1
Ôn tập về số tự nhiên (T2) 2
2 Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên (T1) 3
Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên (T2) 4
3 Ôn tập về giải toán (T1) 5

2

Ôn tập về giải toán (T2) 6
4 Ôn tập và bổ sung về phân số (Tiết 1). 7
Ôn tập và bổ sung về phân số (Tiết 2). 8
5 Ôn tập và bổ sung về các phép tính với phân số (Tiết 1). 9
Ôn tập và bổ sung về các phép tính với phân số (Tiết 2). 10
3 6 Giới thiệu về tỉ số (Tiết 1). 11
Giới thiệu về tỉ số (Tiết 2). 12
7 Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (Tiết 1). 13
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (Tiết 2). 14
8 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (Tiết 1). 15

4

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (Tiết 2). 16
9 Bài toán liên quan đến quan hệ phụ thuộc (Tiết 1). 17
Bài toán liên quan đến quan hệ phụ thuộc (Tiết 2). 18
10 Luyện tập 19
Luyện tập 20
5 11 Hỗn số 21
12 Phân số thập phân 22
13 Số thập phân 23
14 Số thập phân (tiếp theo) 24
15 Số thập phân (tiếp theo) 25
6 16 Số thập phân (tiếp theo) 26
Số thập phân (tiếp theo) 27
17 Số thập phân bằng nhau 28
18 So sánh các số thập phân (Tiết 1). 29
So sánh các số thập phân (Tiết 2). 30
7 19 Làm tròn số thập phân (Tiết 1). 31
Làm tròn số thập phân (Tiết 2). 32
20 Ôn tập về các đơn vị đo diện tích đã học 33
21 Héc-ta (Tiết 1). 34
Héc-ta (Tiết 2). 35

8

22 Ki-lô-mét vuông (Tiết 1). 36
Ki-lô-mét vuông (Tiết 2). 37
23 Em ôn lại những gì đã học (Tiết 1). 38
Em ôn lại những gì đã học (Tiết 2). 39
24 Em vui học Toán (Tiết 1). 40

9

Chủ đề 2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN Em vui học Toán (Tiết 2). 41
Kiểm tra giữa kì I. 42
25 Cộng các số thập phân 43
Cộng các số thập phân ( Tiếp theo ) 44
26 Trừ các số thập phân 45
10 Trừ các số thập phân ( Tiếp theo ) 46
27 Luyện tập 47
Luyện tập ( Tiếp theo ) 48
28 Nhân một số thập phân với 10, 100, 1 000,… 49
29 Nhân một số thập phân với một số tự nhiên 50

11

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên ( Tiếp theo ) 51
30 Nhân một số thập phân với một số thập phân 52
Nhân một số thập phân với một số thập phân (Tiếp theo) 53
31 Luyện tập 54
Luyện tập ( Tiếp theo ) 55
12 32 Chia một số thập phân cho 10, 100, 1 000,… 56
33 Chia một số thập phân cho một số tự nhiên 57
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên ( Tiếp theo ) 58
34 Luyện tập 59
35 Chia một số thập phân cho một số thập phân 60
13 Chia một số thập phân cho một số thập phân (Tiếp theo) 61
36 Luyện tập 62
Luyện tập (Tiếp theo) 63
37 Luyện tập chung 64
Luyện tập chung (Tiếp theo) 65
14 38 Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân 66
Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân (Tiếp theo) 67
39 Luyện tập chung 68
Luyện tập chung (Tiếp theo) 69
40 Tỉ số phần trăm 70
15 Tỉ số phần tram (Tiếp theo) 71
41 Tìm tỉ số phần trăm của hai số 72
Tìm tỉ số phần trăm của hai số (Tiếp theo) 73
42 Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước 74
Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước (Tiếp theo) 75

16

43 Luyện tập chung 76
Luyện tập chung (Tiếp theo) 77
44 Sử dụng máy tính cầm tay 78
Sử dụng máy tính cầm tay (Tiếp theo) 79
45 Tỉ lệ bản đồ 80
17 Tỉ lệ bản đồ (Tiếp theo) 81
46 Luyện tập chung 82
Luyện tập chung (Tiếp theo) 83
47 Em ôn lại những gì đã học 84
Em ôn lại những gì đã học (Tiếp theo) 85
18 48 Em vui học Toán 86
Em vui học Toán (Tiếp theo) 87
49 Ôn tập chung 88
Ôn tập chung (Tiếp theo) 89
Kiểm tra cuối học kì 1 90
HỌC KÌ II ( 5 tiết x 17 tuần) = 85 tiết)
19 Chủ đề 3. HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG 50 Hình tam giác 91
Hình tam giác (Tiếp theo) 92
51 Diện tích hình tam giác 93
Diện tích hình tam giác (Tiếp theo) 94
52 Hình thang 95

20

Hình thang (Tiếp theo) 96
53 Diện tích hình thang 97
Diện tích hình thang (Tiếp theo) 98
54 Hình tròn. Đường tròn 99
Hình tròn. Đường tròn (Tiếp theo) 100
21 55 Chu vi hình tròn 101
Chu vi hình tròn (Tiếp theo) 102
56 Diện tích hình tròn 103
Diện tích hình tròn (Tiếp theo) 104
57 Luyện tập về tính diện tích 105
22 Luyện tập về tính diện tích (Tiếp theo) 106
58 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương. Hình trụ 107
Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương. Hình trụ (Tiếp theo) 108
59 Hình khai triển của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ 109
Hình khai triển của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ (Tiếp theo) 110
23 60 Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương 111
Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương (Tiếp theo) 112
61 Luyện tập chung 113
Luyện tập chung (Tiếp theo) 114
62 Thể tích của một hình 115

24

Thể tích của một hình (Tiếp theo) 116
63 Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối 117
Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (Tiếp theo) 118
64 Mét khối 119
Mét khối (Tiếp theo) 120
25 Kiểm tra định kì giữa kì 2 121
65 Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương 122
Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương (Tiếp theo) 123
66 Luyện tập 124
Luyện tập (Tiếp theo) 125
26 67 Luyện tập chung 126
Luyện tập chung (Tiếp theo) 127
68 Ôn tập về các đơn vị đo thời gian 128
Ôn tập về các đơn vị đo thời gian (Tiếp theo) 129
69 Cộng số đo thời gian, trừ số đo thời gian 130

27

Cộng số đo thời gian, trừ số đo thời gian (Tiếp theo) 131
70 Nhân số đo thời gian với một số. 132
Chia số đo thời gian cho một số 133
71 Luyện tập 134
Luyện tập (Tiếp theo) 135
28 72 Vận tốc 136
Vận tốc (Tiếp theo) 137
73 Luyện tập 138
74 Quãng đường, thời gian trong chuyển động đều 139
Quãng đường, thời gian trong chuyển động đều (Tiếp theo) 140
29 75 Luyện tập 141
Luyện tập (Tiếp theo) 142
76 Luyện tập chung 143
Luyện tập chung (Tiếp theo) 144
77 Em ôn lại những gì đã học 145
30 Em ôn lại những gì đã học (Tiếp theo) 146
78 Em vui học Toán 147
Em vui học Toán (Tiếp theo) 148
Chủ đề 4. THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT. ÔN TẬP CUỐI NĂM 79 Biểu đồ hình quạt tròn 149
Biểu đồ hình quạt tròn (Tiếp theo) 150
31 80 Một số cách biểu diễn số liệu thống kê 151
Một số cách biểu diễn số liệu thống kê (Tiếp theo) 152
81 Mô tả số lần lặp lại của một kết quả có thể xảy ra trong một số trò chơi đơn giản 153
Mô tả số lần lặp lại của một kết quả có thể xảy ra trong một số trò chơi đơn giản (Tiếp theo) 154
82 Ôn tập về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên 155
32 Ôn tập về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo) 156
83 Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số 157
Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số (Tiếp theo) 158
84 Ôn tập về số thập phân và các phép tính với số thập phân 159
Ôn tập về số thập phân và các phép tính với số thập phân (Tiếp theo) 160

33

85 Ôn tập về số tỉ số, tỉ số phần trăm 161
Ôn tập về số tỉ số, tỉ số phần trăm (Tiếp theo) 162
86 Ôn tập về hình học 163
Ôn tập về hình học (Tiếp theo) 164
87 Ôn tập về đo lường 165

34

Ôn tập về đo lường (Tiếp theo) 166
88 Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất 167
Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất (Tiếp theo) 168
89 Em ôn lại những gì đã học 169
Em ôn lại những gì đã học (Tiếp theo) 170
35 90 Em vui học Toán 171
Em vui học Toán (Tiếp theo) 172
91 Ôn tập chung 173
Ôn tập chung (Tiếp theo) 174
Kiểm tra định kì (Cuối học kì II) 175

Phân phối chương trình môn Toán lớp 5 sách Cánh diều

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH – MÔN TOÁN – MÔN TOÁN 5
BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

STT Tên chủ đề/bài Số tiết
HỌC KÌ I (5 tiết x 18 tuần = 90 tiết)
Chủ đề 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ SỐ TỰ NHIÊN,PHÂN SỐ. SỐ THẬP PHÂN
1 Ôn tập về số tự nhiên 2
2 Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên 2
3 Ôn tập về giải toán 2
4 Ôn tập và bổ sung về phân số 2
5 Ôn tập và bổ sung về các phép tính với phân số 2
6 Giới thiệu về tỉ số 2
7 Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó 2
8 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó 2
9 Bài toán liên quan đến quan hệ phụ thuộc 2
10 Luyện tập 2
11 Hỗn số 1
12 Phân số thập phân 1
13 Số thập phân 1
14 Số thập phân (tiếp theo) 1
15 Số thập phân (tiếp theo) 1
16 Số thập phân (tiếp theo) 2
17 Số thập phân bằng nhau 1
18 So sánh các số thập phân 2
19 Làm tròn số thập phân 2
20 Ôn tập về các đơn vị đo diện tích đã học 1
21 Héc-ta 2
22 Ki-lô-mét vuông 2
23 Em ôn lại những gì đã học 2
24 Em vui học Toán 2
Chủ đề 2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
25 Cộng các số thập phân 2
26 Trừ các số thập phân 2
27 Luyện tập 2
28 Nhân một số thập phân với 10, 100, 1 000,… 1
29 Nhân một số thập phân với một số tự nhiên 2
30 Nhân một số thập phân với một số thập phân 2
31 Luyện tập 2
32 Chia một số thập phân cho 10, 100, 1 000,… 1
33 Chia một số thập phân cho một số tự nhiên 2
34 Luyện tập 1
35 Chia một số thập phân cho một số thập phân 2
36 Luyện tập 2
37 Luyện tập chung 2
38 Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân 2
39 Luyện tập chung 2
40 Tỉ số phần trăm 2
41 Tìm tỉ số phần trăm của hai số 2
42 Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước 2
43 Luyện tập chung 2
44 Sử dụng máy tính cầm tay 2
45 Tỉ lệ bản đồ 2
46 Luyện tập chung 2
47 Em ôn lại những gì đã học 2
48 Em vui học Toán 2
49 Ôn tập chung 2
HỌC KÌ II ( 5 tiết x 17 tuần) = 85 tiết)
Chủ đề 3. HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
50 Hình tam giác 2
51 Diện tích hình tam giác 2
52 Hình thang 2
53 Diện tích hình thang 2
54 Hình tròn. Đường tròn 2
55 Chu vi hình tròn 2
56 Diện tích hình tròn 2
57 Luyện tập về tính diện tích 2
58 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương. Hình trụ 2
59 Hình khai triển của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ 2
60 Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương 2
61 Luyện tập chung 2
62 Thể tích của một hình 2
63 Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối 2
64 Mét khối 2
65 Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương 2
66 Luyện tập 2
67 Luyện tập chung 2
68 Ôn tập về các đơn vị đo thời gian 2
69 Cộng số đo thời gian, trừ số đo thời gian 2
70 Nhân số đo thời gian với một số.Chia số đo thời gian cho một số 2
71 Luyện tập 2
72 Vận tốc 2
73 Luyện tập 1
74 Quãng đường, thời gian trong chuyển động đều 2
75 Luyện tập 2
76 Luyện tập chung 2
77 Em ôn lại những gì đã học 2
78 Em vui học Toán 2
Chủ đề 4. THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT. ÔN TẬP CUỐI NĂM
79 Biểu đồ hình quạt tròn 2
80 Một số cách biểu diễn số liệu thống kê 2
81 Mô tả số lần lặp lại của một kết quả có thể xảy ra trong một số trò chơi đơn giản 2
82 Ôn tập về số tự nhiên vàcác phép tính với số tự nhiên 2
83 Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số 2
84 Ôn tập về số thập phân vàcác phép tính với số thập phân 2
85 Ôn tập về số tỉ số, tỉ số phần trăm 2
86 Ôn tập về hình học 2
87 Ôn tập về đo lường 2
88 Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất 2
89 Em ôn lại những gì đã học 2
90 Em vui học Toán 2
91 Ôn tập chung 2

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Kế hoạch dạy học môn Toán 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn Toán lớp 5 năm 2024 – 2025 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

Tham khảo thêm:   Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Địa lí 12 sách Chân trời sáng tạo Tập huấn sách giáo khoa lớp 12 năm 2024 - 2025

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *