Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2024 – 2025 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 5 sách Cánh diều giúp các thầy cô tham khảo, nhanh chóng xây dựng kế hoạch giảng dạy cho 35 tuần của năm học 2024 – 2025 phù hợp với trường mình.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm Kế hoạch dạy học môn Toán để có thêm kinh nghiệm xây dựng phân phối chương trình lớp 5 sách Cánh diều. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wikihoc.com để nhanh chóng hoàn thiện bản phân phối chương trình môn Tiếng Việt 5 sách Cánh diều của mình nhé:

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt 5 sách Cánh diều

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 – BỘ SÁCH CÁNH DIỀU
(35 tuần x 7 tiết/ 1 tuần = 245 tiết)

Tuần,
tháng
Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung
(nếu có)
Ghi chú
Chủ đề/Mạch nội dung Tên bài học Thời lượng/PPCT
Học kì I (7 tiết x 18 tuần = 126 tiết)
1 Măng non BÀI 1. Trẻ em như búp trên cành 14 tiết
Chia sẻ và bài đọc 1:Thư gửi các học sinh 1-2
Bài viết 1: Viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học 3
Nói và nghe: Trao đổi: Quyền của trẻ em 4
Bài đọc 2:Chuyện một người thầy 5
Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa 6
Bài viết 2: Luyện tập viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học (Tìm ý, sắp xếp ý) 7
2 Bài đọc 3: Khi bé Hoa ra đời 8-9
Bài viết 3: Luyện tập viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học (Thực hành viết) 10
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 11
Bài đọc4:Tôi học chữ 12
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa 13
Góc sáng tạo: Nội quy lớp học 14
3 BÀI 2. Bạn nam, bạn nữ 14 tiết
Chia sẻ và bài đọc 1:Lớp trưởng lớp tôi 15-16
Bài viết 1: Tả người (Cấu tạo của bài văn) 17
Nói và nghe: Trao đổi: Bạn nam, bạn nữ 18
Bài đọc 2:Muôn sắc hoa tươi 19
Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang 20
Bài viết 2: Luyện tập tả người (Quan sát) 21
4 Bài đọc 3: Dây thun xanh, dây thun đỏ 22-23
Bài viết 3: Trả bài viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học 24
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 25
Bài đọc 4: Cuộc họp bí mật 26
Luyện từ và câu: Luyện tập về dấu gạch ngang 27
Góc sáng tạo: Chúng mình thật đáng yêu 28
5 BÀI 3. Có học mới hay 14 tiết
Chia sẻ và bài đọc 1:Trái cam 29-30
Bài viết 1: Luyện tập tả người (Tìm ý, lập dàn ý) 31
Nói và nghe: Trao đổi: Học và hành 32
Bài đọc 2:Làm thủ công 33
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Học hành 34
Bài viết 2: Luyện tập tả người (Viết mở bài) 35
6 Bài đọc 3: Hạt nảy mầm 36-37
Bài viết 3: Luyện tập tả người (Viết kết bài) 38
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 39
Bài đọc 4: Bầu trời mùa thu 40
Luyện từ và câu: Quy tắc viết tên riêng nước ngoài 41
Góc sáng tạo: Những bài học hay 42
7 BÀI 4. Có chí thì nên 14 tiết
Chia sẻ và bài đọc 1:Sự tích dưa hấu 43-44
Bài viết 1: Luyện tập tả người (Tả ngoại hình) 45
Nói và nghe: Trao đổi: Gian nan thử sức 46
Bài đọc 2:“Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi 47
Luyện từ và câu: Từ đa nghĩa 48
Bài viết 2: Luyện tập tả người (Tả hoạt động, tính cách) 49
8 Bài đọc 3: Tục ngữ về ý chí, nghị lực 50-51
Bài viết 3: Luyện tập tả người (Viết bài văn) 52
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 53
Bài đọc 4: Tiết mục đọc thơ 54
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đa nghĩa 55
Góc sáng tạo: Có công mài sắt, có ngày nên kim 56
9 BÀI 5. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 7 tiết
Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 1) 57
Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 2) 58
Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 3) 59
Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 4) 60
Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 5) 61
Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 6) 62
Ôn tập giữa học kì 1 ( tiết 7) 63
10 CỘNG ĐỒNG BÀI 6. Nghề nào cũng quý 14 tiết
Chia sẻ và bài đọc 1:Câu chuyện chiếc đồng hồ 64-65
Bài viết 1: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc (Cấu tạo của đoạn văn) 66
Nói và nghe: Trao đổi: Câu chuyện nghề nghiệp 67
Bài đọc 2:Tiếng chổi tre 68
Luyện từ và câu: Luyện tập tra từ điển 69
Bài viết 2: Luyện tập viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc 70
11 Bài đọc 3: Hoàng tử học nghề 71-72
Bài viết 3: Luyện tập viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc (Thực hành viết) 73
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 74
Bài đọc 4: Tìm việc 75
Luyện từ và câu: Luyện tập tra từ điển (Tiếp theo) 76
Góc sáng tạo: Bức tranh nghề nghiệp 77
12 Cộng đồng BÀI 7. Chung sức chung lòng 14 tiết
Chia sẻ và bài đọc 1:Hội nghị Diên Hồng 78-79
Bài viết 1: Viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Cấu tạo của đoạn văn) 80
Nói và nghe: Trao đổi: Cùng nhau đoàn kết 81
Bài đọc 2:Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam 82
Luyện từ và câu: Đại từ 83
Bài viết 2: Viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Tìm ý, sắp xếp ý) 84
13 Bài đọc 3: Cây phượng xóm Đông 85-86
Bài viết 3: Trả bài viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc 87
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 88
Bài đọc 4: Tiếng ru 89
Luyện từ và câu: Luyện tập về đại từ 90
Góc sáng tạo: Điều em muốn nói 91
14 BÀI 8. Có lí có tình 14 tiết
Chia sẻ và bài đọc 1:Mồ Côi xử kiện 92-93
Bài viết 1: Luyện tập viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Viết mở đoạn, kết đoạn) 94
Nói và nghe: Trao đổi: Ý kiến của em 95
Bài đọc 2:Người chăn dê và hàng xóm 96
Luyện từ và câu: Luyện tập về đại từ (Tiếp theo) 97
Bài viết 2: Luyện tập viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Viết thân đoạn) 98
15 Bài đọc 3: Chuyện nhỏ trong lớp học 99-100
Bài viết 3: Luyện tập viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Thực hành viết) 101
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 102
Bài đọc 4: Tấm bìa các tông 103
Luyện từ và câu: Kết từ 104
Góc sáng tạo: Diễn kịch: Có lí có tình 105
16 BÀI 9. Vì cuộc sống yên bình 14 tiết
Chia sẻ và bài đọc 1:32 phút giành sự sống 106-107
Bài viết 1: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc (Ôn tập) 108
Nói và nghe: Trao đổi: Vì cuộc sống yên bình 109
Bài đọc 2:Chú công an 110
Luyện từ và câu: Kết từ (Tiếp theo) 111
Bài viết 2: Viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Ôn tập) 112
17 Bài đọc 3: 10 quy tắc an toàn khi ở nhà một mình 113-114
Bài viết 3: Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội 115
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 116
Bài đọc 4: Cao Bằng 117
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: An ninh, an toàn 118
Góc sáng tạo: Chung tay vì cuộc sống yên bình. 119
18 BÀI 10. ÔN TẬP CUỐI KÌ I 7 tiết
Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 1) 120
Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 2) 121
Ôn tập cuối học kì 1( tiết 3) 122
Ôn tập cuối học kì 1 ( tiết 4) 123
Ôn tập cuối học kì 1 ( tiết 5) 124
Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 6) 125
Ôn tập cuối học kì 1( tiết 7) 126
Học kì II (7 tiết x 17 tuần) = 119 tiết
19 Đất nước BÀI 11. Cuộc sống muôn màu 14 tiết
Chia sẻ và bài đọc 1:Quang cảnh làng mạc ngày mùa 127-128
Bài viết 1: Tả phong cảnh (Cấu tạo của bài văn) 129
Nói và nghe: Trao đổi: Vẻ đẹp cuộc sống 130
Bài đọc 2:Sắc màu em yêu 131
Luyện từ và câu: Câu đơn và câu ghép 132
Bài viết 2: Luyện tập tả phong cảnh (Cách quan sát) 133
20 Bài đọc 3:Mưa Sài Gòn 134-135
Bài viết 3: Luyện tập tả phong cảnh (Thực hành quan sát) 136
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 137
Bài đọc 4:Hội xuân vùng cao 138
Luyện từ và câu: Luyện tập về câu đơn và câu ghép 139
Góc sáng tạo:Muôn màu cuộc sống 140
21 BÀI 12. Người công dân 14 tiết
Chia sẻ và bài đọc 1:Người công dân số Một 141-142
Bài viết 1: Luyện tập tả phong cảnh (Tìm ý, lập dàn ý) 143
Nói và nghe: Trao đổi: Bác Hồ của em 144
Bài đọc 2:Người công dân số Một (Tiếp theo) 145
Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép 146
Bài viết 2: Luyện tập tả phong cảnh (Viết mở bài) 147
22 Bài đọc 3:Thái sư Trần Thủ Độ 148-149
Bài viết 3: Luyện tập tả phong cảnh (Viết kết bài) 150
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 151
Bài đọc 4:Bay trên mái nhà của mẹ 152
Luyện từ và câu: Luyện tập về cách nối các vế câu ghép 153
Góc sáng tạo: Viết quảng cáo 154
23 Đất nước BÀI 13. Chủ nhân tương lai 14 tiết
Chia sẻ và bài đọc 1:Cậu bé và con heo đất 155-156
Bài viết 1: Luyện tập tả phong cảnh (Viết thân bài) 157
Nói và nghe: Trao đổi: Em là chủ nhân tương lai 158
Bài đọc 2:Hè vui 159
Luyện từ và câu: Viết hoa thể hiện sự tôn trọng đặc biệt 160
Bài viết 2: Luyện tập tả phong cảnh (Viết bài văn) 161
24 Bài đọc 3:Hoa trạng nguyên 162-163
Bài viết 3: Kể chuyện sáng tạo (Thay đổi vai kể và lời kể) 164
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 165
Bài đọc 4:Ngôi nhà thiên nhiên 166
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi 167
Góc sáng tạo: Những chủ nhân của đất nước 168
25 BÀI 14. Gương kiến quốc 14 tiết
Chia sẻ và bài đọc 1:Vua Lý Thái Tông 169-170
Bài viết 1: Kể chuyện sáng tạo (Phát triển câu chuyện) 171
Nói và nghe: Trao đổi: Theo dòng lịch sử 172
Bài đọc 2:Tuần lễ Vàng 173
Luyện từ và câu: Điệp từ, điệp ngữ 174
Bài viết 2: Trả bài văn tả phong cảnh 175
26 Bài đọc 3:Thăm nhà Bác 176-177
Bài viết 3: Kể chuyện sáng tạo (Thay đổi cách mở đầu và kết thúc câu chuyện) 178
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 179
Bài đọc 4:Vượt qua thách thức 180
Luyện từ và câu: Luyện tập về điệp từ, điệp ngữ 181
Góc sáng tạo:Em yêu Tổ quốc 182
27 BÀI 15. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II 7 tiết
Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 1) 183
Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 2) 184
Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 3) 185
Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 4) 186
Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 5) 187
Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 6) 188
Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 7) 189
28 NGÔI NHÀ CHUNG BÀI 16. Cánh chim hòa bình 14 tiết
Chia sẻ và bài đọc 1:Biểu tượng của hòa bình 190-191
Bài viết 1: Luyện tập kể chuyện sáng tạo 192
Nói và nghe: Trao đổi: Vì hạnh phúc trẻ thơ 193
Bài đọc 2:Bài ca Trái Đất 194
Luyện từ và câu: Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ 195
Bài viết 2: Viết báo cáo công việc 196
29 Bài đọc 3:Những con hạc giấy 197-198
Bài viết 3: Luyện tập viết báo cáo công việc 199
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 200
Bài đọc 4:Việt Nam ở trong trái tim tôi 201
Luyện từ và câu: Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ 202
Góc sáng tạo: Trò chơi mở rộng vốn từ: Hoà bình 203
30 Ngôi nhà chung BÀI 17. Vươn tới trời cao 14 tiết
Chia sẻ và bài đọc 1:Trăng ơi… từ đâu đến? 204-205
Bài viết 1: Trả bài viết kể chuyện sáng tạo 206
Nói và nghe: Trao đổi: Chinh phục bầu trời 207
Bài đọc 2:Vinh danh nước Việt 208
Luyện từ và câu: Liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ 209
Bài viết 2: Viết chương trình hoạt động 210
31 Bài đọc 3:Chiếc khí cầu 211-212
Bài viết 3: Luyện tập viết chương trình hoạt động 213
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 214
Bài đọc 4:Bạn muốn lên Mặt Trăng? 215
Luyện từ và câu: Luyện tập liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ 216
Góc sáng tạo:Bầu trời của em 217
32 BÀI 18. Sánh vai bè bạn 21 tiết
Chia sẻ và bài đọc 1:Nghìn năm văn hiến 218-219
Bài viết 1: Trả bài viết báo cáo công việc 220
Nói và nghe: Trao đổi: Ngày hội Thiếu nhi 221
Bài đọc 2:Ngày hội 222
Luyện từ và câu: Liên kết câu bằng từ ngữ nối 223
Bài viết 2: Kể chuyện sáng tạo 224
33 Bài đọc 3: Người được phong ba danh hiệu Anh hùng 225-226
Bài viết 3: Trả bài viết chương trình hoạt động 227
Nói và nghe: Trao đổi: Chúng mình ra biển lớn 228
Bài đọc 4:Cô gái mũ nồi xanh 229
Luyện từ và câu: Luyện tập liên kết câu bằng từ ngữ nối 230
Bài viết 4:Trại hè quốc tế 231
34 BÀI 19. ÔN TẬP CUỐI NĂM 14 tiết
Ôn tập cuối năm tiết 1 232
Ôn tập cuối năm tiết 2 233
Ôn tập cuối năm tiết 3 234
Ôn tập cuối năm tiết 4 235
Ôn tập cuối năm tiết 5 236
Ôn tập cuối năm tiết 6 237
35 Ôn tập cuối năm tiết 7 238
Ôn tập cuối năm tiết 8 239
Ôn tập cuối năm tiết 9 240
Ôn tập cuối năm tiết 10 241
Ôn tập cuối năm tiết 11 242
Ôn tập cuối năm tiết 12 243
Ôn tập cuối năm tiết 13 244
Ôn tập cuối năm tiết 14 245
Tham khảo thêm:   Văn mẫu lớp 12: Viết đoạn văn về nghề nghiệp tương lai của em Những bài văn lớp 12

Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 5 sách Cánh diều

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH – MÔN TIẾNG VIỆT 5
BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

HỌC KÌ 1

Bài
Chủ điểm
Hoạt động Nội dung Số tiết
MĂNG NON
1. Trẻ em như búp trên cành Chia sẻ và đọc Thư gửi các học sinh 2
Tự đọc sách báo Đọc sách báo về trẻ em, quyền của trẻ em Thực hiện ở nhà
Viết Viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học 1
Nói và nghe Trao đổi: Quyền của trẻ em 1
Đọc Chuyện một người thầy 1
Luyện từ và câu Từ đồng nghĩa 1
Viết Luyện tập viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học (Tìm ý, sắp xếp ý) 1
Đọc Khi bé Hoa ra đời 2
Viết Luyện tập viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học (Thực hành viết) 1
Nói và nghe Trao đổi: Em đọc sách báo 1
Đọc Tôi học chữ 1
Luyện từ và câu Luyện tập về từ đồng nghĩa 1
Góc sáng tạo Nội quy lớp học 1
Tự đánh giá Rất nhiều Mặt Trăng Thực hiện ở nhà
2. Bạn nam, bạn nữ Chia sẻ và đọc Lớp trưởng lớp tôi 2
Tự đọc sách báo Đọc sách báo về bình đẳng giới Thực hiện ở nhà
Viết Tả người (Cấu tạo của bài văn) 1
Nói và nghe Trao đổi: Bạn nam, bạn nữ 1
Đọc Muôn sắc hoa tươi 1
Luyện từ và câu Dấu gạch ngang 1
Viết Luyện tập tả người (Quan sát) 1
Đọc Dây thun xanh, dây thun đỏ 2
Viết Trả bài viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học 1
Nói và nghe Trao đổi: Em đọc sách báo 1
Đọc Cuộc họp bí mật 1
Luyện từ và câu Luyện tập về dấu gạch ngang 1
Góc sáng tạo Chúng mình thật đáng yêu 1
Tự đánh giá Vì bức tranh tương lai có trẻ em gái Thực hiện ở nhà
3. Có học mới hay Chia sẻ và đọc Trái cam 2
Tự đọc sách báo Đọc sách báo về học và hành Thực hiện ở nhà
Viết Luyện tập tả người (Tìm ý, lập dàn ý) 1
Nói và nghe Trao đổi: Học và hành 1
Đọc Làm thủ công 1
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Học hành 1
Viết Luyện tập tả người (Viết mở bài) 1
Đọc Hạt nảy mầm 2
Viết Luyện tập tả người (Viết kết bài) 1
Nói và nghe Trao đổi: Em đọc sách báo 1
Đọc Bầu trời mùa thu 1
Luyện từ và câu Quy tắc viết tên riêng nước ngoài 1
Góc sáng tạo Những bài học hay 1
Tự đánh giá Buổi sớm ở Mường Động Thực hiện ở nhà
4. Có chí thì nên Chia sẻ và đọc Sự tích dưa hấu 2
Tự đọc sách báo Đọc sách báo về ý chí, nghị lực Thực hiện ở nhà
Viết Luyện tập tả người (Tả ngoại hình) 1
Nói và nghe Trao đổi: Gian nan thử sức 1
Đọc “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi 1
Luyện từ và câu Từ đa nghĩa 1
Viết Luyện tập tả người(Tả hoạt động, tính cách) 1
Đọc Tục ngữ về ý chí, nghị lực 2
Viết Luyện tập tả người (Viết bài văn) 1
Nói và nghe Trao đổi: Em đọc sách báo 1
Đọc Tiết mục đọc thơ 1
Luyện từ và câu Luyện tập về từ đa nghĩa 1
Góc sáng tạo Có công mài sắt, có ngày nên kim 1
Tự đánh giá Cậu bé Kơ Sung Thực hiện ở nhà
5. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 7
CỘNG ĐỒNG
6. Nghề nào cũng quý Chia sẻ và đọc Câu chuyện chiếc đồng hồ 2
Tự đọc sách báo Đọc sách báo về nghề nghiệp Thực hiện ở nhà
Viết Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc (Cấu tạo của đoạn văn) 1
Nói và nghe Trao đổi: Câu chuyện nghề nghiệp 1
Đọc Tiếng chổi tre 1
Luyện từ và câu Luyện tập tra từ điển 1
Viết Luyện tập viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc 1
Đọc Hoàng tử học nghề 2
Viết Luyện tập viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc (Thực hành viết) 1
Nói và nghe Trao đổi: Em đọc sách báo 1
Đọc Tìm việc 1
Luyện từ và câu Luyện tập tra từ điển (Tiếp theo) 1
Góc sáng tạo Bức tranh nghề nghiệp 1
Tự đánh giá Cô giáo em Thực hiện ở nhà
7. Chung sức chung lòng Chia sẻ và đọc Hội nghị Diên Hồng 2
Tự đọc sách báo Đọc sách báo về tình đoàn kết Thực hiện ở nhà
Viết Viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Cấu tạo của đoạn văn) 1
Nói và nghe Trao đổi: Cùng nhau đoàn kết 1
Đọc Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam 1
Luyện từ và câu Đại từ 1
Viết Viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Tìm ý, sắp xếp ý) 1
Đọc Cây phượng xóm Đông 2
Viết Trả bài viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc 1
Nói và nghe Trao đổi: Em đọc sách báo 1
Đọc Tiếng ru 1
Luyện từ và câu Luyện tập về đại từ 1
Góc sáng tạo Điều em muốn nói 1
Tự đánh giá Bài ca loài kiến Thực hiện ở nhà
8. Có lí có tình Chia sẻ và đọc Mồ Côi xử kiện 2
Tự đọc sách báo Đọc sách báo về phân xử, hoà giải Thực hiện ở nhà
Viết Luyện tập viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Viết mở đoạn, kết đoạn) 1
Nói và nghe Trao đổi: Ý kiến của em 1
Đọc Người chăn dê và hàng xóm 1
Luyện từ và câu Luyện tập về đại từ (Tiếp theo) 1
Viết Luyện tập viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Viết thân đoạn) 1
Đọc Chuyện nhỏ trong lớp học 2
Viết Luyện tập viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Thực hành viết) 1
Nói và nghe Trao đổi: Em đọc sách báo 1
Đọc Tấm bìa các tông 1
Luyện từ và câu Kết từ 1
Góc sáng tạo Diễn kịch: Có lí có tình 1
Tự đánh giá Ai có lỗi? Thực hiện ở nhà
9. cuộc sống yên bình Chia sẻ và đọc 32 phút giành sự sống 2
Tự đọc sách báo Đọc sách báo về trật tự, an ninh Thực hiện ở nhà
Viết Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc (Ôn tập) 1
Nói và nghe Trao đổi: Vì cuộc sống yên bình 1
Đọc Chú công an 1
Luyện từ và câu Kết từ (Tiếp theo) 1
Viết Viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội (Ôn tập) 1
Đọc 10 quy tắc an toàn khi ở nhà một mình 2
Viết Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội 1
Nói và nghe Trao đổi: Em đọc sách báo 1
Đọc Cao Bằng 1
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: An ninh, an toàn 1
Góc sáng tạo Chung tay vì cuộc sống yên bình 1
Tự đánh giá Sang đường Thực hiện ở nhà
10. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I 7
Tham khảo thêm:   Đề cương ôn tập học kì 2 môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật 11 sách Cánh diều Ôn tập cuối học kì 2 GDKT&PL 11 năm 2023 - 2024

HỌC KÌ 2

Bài
Chủ điểm
Hoạt động Nội dung Số tiết
ĐẤT NƯỚC
11. Cuộc sống muôn màu Chia sẻ và đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa 2
Tự đọc sách báo Đọc sách báo về vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và cuộc sống quanh em Thực hiện ở nhà
Viết Tả phong cảnh (Cấu tạo của bài văn) 1
Nói và nghe Trao đổi: Vẻ đẹp cuộc sống 1
Đọc Sắc màu em yêu 1
Luyện từ và câu Câu đơn và câu ghép 1
Viết Luyện tập tả phong cảnh (Cách quan sát) 1
Đọc Mưa Sài Gòn 2
Viết Luyện tập tả phong cảnh (Thực hành quan sát) 1
Nói và nghe Trao đổi: Em đọc sách báo 1
Đọc Hội xuân vùng cao 1
Luyện từ và câu Luyện tập về câu đơn và câu ghép 1
Góc sáng tạo Muôn màu cuộc sống 1
Tự đánh giá Mầm non Thực hiện ở nhà
12. Người công dân Chia sẻ và đọc Người công dân số Một 2
Tự đọc sách báo Đọc sách báo về lòng yêu nước và những công dân gương mẫu Thực hiện ở nhà
Viết Luyện tập tả phong cảnh (Tìm ý, lập dàn ý) 1
Nói và nghe Trao đổi: Bác Hồ của em 1
Đọc Người công dân số Một (Tiếp theo) 1
Luyện từ và câu Cách nối các vế câu ghép 1
Viết Luyện tập tả phong cảnh (Viết mở bài) 1
Đọc Thái sư Trần Thủ Độ 2
Viết Luyện tập tả phong cảnh (Viết kết bài) 1
Nói và nghe Trao đổi: Em đọc sách báo 1
Đọc Bay trên mái nhà của mẹ 1
Luyện từ và câu Luyện tập về cách nối các vế câu ghép 1
Góc sáng tạo Viết quảng cáo 1
Tự đánh giá Những chấm nhỏ mà không nhỏ Thực hiện ở nhà
13. Chủ nhân tương lai Chia sẻ và đọc Cậu bé và con heo đất 2
Tự đọc sách báo Đọc sách báo về các bạn thiếu niên tích cực đóng góp cho trường lớp và cộng đồng Thực hiện ở nhà
Viết Luyện tập tả phong cảnh (Viết thân bài) 1
Nói và nghe Trao đổi: Em là chủ nhân tương lai 1
Đọc Hè vui 1
Luyện từ và câu Viết hoa thể hiện sự tôn trọng đặc biệt 1
Viết Luyện tập tả phong cảnh (Viết bài văn) 1
Đọc Hoa trạng nguyên 2
Viết Kể chuyện sáng tạo (Thay đổi vai kể và lời kể) 1
Nói và nghe Trao đổi: Em đọc sách báo 1
Đọc Ngôi nhà thiên nhiên 1
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi 1
Góc sáng tạo Những chủ nhân của đất nước 1
Tự đánh giá Các phong trào thi đua của Đội Thực hiện ở nhà
14. Gương kiến quốc Chia sẻ và đọc Vua Lý Thái Tông 2
Tự đọc sách báo Đọc sách báo về những tấm gương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Thực hiện ở nhà
Viết Kể chuyện sáng tạo (Phát triển câu chuyện) 1
Nói và nghe Trao đổi: Theo dòng lịch sử 1
Đọc Tuần lễ Vàng 1
Luyện từ và câu Điệp từ, điệp ngữ 1
Viết Trả bài văn tả phong cảnh 1
Đọc Thăm nhà Bác 2
Viết Kể chuyện sáng tạo (Thay đổi cách mở đầu và kết thúc câu chuyện) 1
Nói và nghe Trao đổi: Em đọc sách báo 1
Đọc Vượt qua thách thức 1
Luyện từ và câu Luyện tập về điệp từ, điệp ngữ 1
Góc sáng tạo Em yêu Tổ quốc 1
Tự đánh giá Hạ thuỷ con tàu Thực hiện ở nhà
15. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II 7
NGÔI NHÀ CHUNG
16. Cánh chim hòa bình Chia sẻ và đọc Biểu tượng của hòa bình 2
Tự đọc sách báo Đọc sách báo về hoà bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc Thực hiện ở nhà
Viết Luyện tập kể chuyện sáng tạo 1
Nói và nghe Trao đổi: Vì hạnh phúc trẻ thơ 1
Đọc Bài ca Trái Đất 1
Luyện từ và câu Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ 1
Viết Viết báo cáo công việc 1
Đọc Những con hạc giấy 2
Viết Luyện tập viết báo cáo công việc 1
Nói và nghe Trao đổi: Em đọc sách báo 1
Đọc Việt Nam ở trong trái tim tôi 1
Luyện từ và câu Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ 1
Góc sáng tạo Trò chơi mở rộng vốn từ: Hoà bình 1
Tự đánh giá Ngọn lửa Ô-lim-pích Thực hiện ở nhà
17. Vươn tới trời cao Chia sẻ và đọc Trăng ơi… từ đâu đến? 2
Tự đọc sách báo Đọc sách báo về bầu trời và việc khám phá, chinh phục bầu trời Thực hiện ở nhà
Viết Trả bài viết kể chuyện sáng tạo 1
Nói và nghe Trao đổi: Chinh phục bầu trời 1
Đọc Vinh danh nước Việt 1
Luyện từ và câu Liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ 1
Viết Viết chương trình hoạt động 1
Đọc Chiếc khí cầu 2
Viết Luyện tập viết chương trình hoạt động 1
Nói và nghe Trao đổi: Em đọc sách báo 1
Đọc Bạn muốn lên Mặt Trăng? 1
Luyện từ và câu Luyện tập liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ 1
Góc sáng tạo Bầu trời của em 1
Tự đánh giá Vì sao có cầu vồng? Thực hiện ở nhà
18. Sánh vai bè bạn Chia sẻ và đọc Nghìn năm văn hiến 2
Tự đọc sách báo Đọc sách báo về gương học tập, rèn luyện hoặc các hoạt động quốc tế của tuổi trẻ Việt Nam Thực hiện ở nhà
Viết Trả bài viết báo cáo công việc 1
Nói và nghe Trao đổi: Ngày hội Thiếu nhi 1
Đọc Ngày hội 1
Luyện từ và câu Liên kết câu bằng từ ngữ nối 1
Viết Kể chuyện sáng tạo 1
Đọc Người được phong ba danh hiệu Anh hùng 2
Viết Trả bài viết chương trình hoạt động 1
Nói và nghe Trao đổi: Chúng mình ra biển lớn 1
Đọc Cô gái mũ nồi xanh 1
Luyện từ và câu Luyện tập liên kết câu bằng từ ngữ nối 1
Góc sáng tạo Trại hè quốc tế 1
Tự đánh giá Đua tài sáng tạo Thực hiện ở nhà
19. ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC 14
Tham khảo thêm:   Hướng dẫn xem lại lịch sử đấu và ẩn lịch sử đấu LMHT: Tốc chiến

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2024 – 2025 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *