Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 11 English Discovery Chương trình dạy học English Discovery 11 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Phân phối chương trình Tiếng Anh 11 English Discovery là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh lớp 11 English Discovery giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng phân phối chương trình cho 35 tuần của năm học 2024 – 2025 phù hợp với trường mình. Ngoài ra quý thầy cô tham khảo thêm Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 11 Friends Plus.

Phân phối chương trình Tiếng Anh 11 English Discovery

I. Thông tin chung:

– Thời lượng: 3 tiết/tuần x 35 tuần = 105 tiết

– Tài liệu sử dụng:

· Tiếng Anh 11 English Discovery, Students’ Book (SB)

· Tiếng Anh 11 English Discovery, Workbook (WB)

II. Kiểm tra đánh giá:

– Mỗi kì học có 2 tiết kiểm tra giữa kì.

– Mỗi kì học có 2 tiết kiểm tra cuối kì.

III. Phân bổ chương trình tổng quát

Unit 1 – Eat, drink and be healthy

9 tiết

Unit 8 – Cities of future

9 tiết

Unit 2 – Get well

9 tiết

Unit 9 – Good citizens

9 tiết

Unit 3 – Global warming

9 tiết

Review

5 tiết

Unit 4 – Planet Earth

9 tiết

Mid-term tests

6 tiết (2 kì)

Unit 5 – Heritage sites

9 tiết

End-of-year tests

6 tiết (2 kì)

Unit 6 – On the go

9 tiết

Test correction

4 tiết

Unit 7 – Independent living

9 tiết

CLIL

3

Tham khảo thêm:   1653 Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 11 học kỳ 1 Trắc nghiệm Toán 11 học kì 1

IV. Phân phối chương trình chi tiết

Period

Unit

Lesson

bjectives

Target language

HỌC KÌ I

1

Unit 1

Eat, drink and be healthy

1.1

Vocabulary

Talk about food that I like and don’t like.

– Fruit and vegetables, describing food, collocations

SB p.6-7

2

1.2

Grammar 1

Use past simple and present perfect to talk about healthy eating.

– Grammar: Past simple and Present Perfect (Review)

SB p.8

3

1.3

Listening

Understand the main points of a narrative about a healthy diet.

– Listening: The healthy diet test

– Pronunciation: Strong and weak forms in connected speech

SB p.9

4

1.4

Reading

Identify specific information

in an article about food waste.

– Reading: The real junk food project

– Exam focus: Open-ended questions

SB p.10-11

5

1.5

Grammar 2

Use a range of verb patterns.

– Grammar: a range of verb patterns

SB p.12

6

1.6

Use of English

Use a range of question tags

– Question tags

SB p.13

7

1.7

Writing

Write a formal email

Asking for information and clarification

– A formal email asking for information and clarification

SB p.14-15

8

1.8

Speaking

Asking for and giving an opinion.

– Asking for someone’s opinion

– Giving an opinion

– Agreeing with an opinion

– Half agreeing with an opinion

– Disagreeing

– Disagreeing strongly

SB p.16

9

1.9

Focus Review 1

Review of Unit 1

SB p.17

10

Unit 2

Get well

2.1

Vocabulary

Talk about the body and minor injuries.

– Vocabulary:

· Parts of the body , Injuries, Body idioms

SB p.18-19

11

2.2

Grammar 1

Use future time clauses to talk about future plans, predictions and conditions

– Grammar:

· Future time clause

SB p.20

12

2.3

Listening

Identify specific information and predict what will happen in a talk about life expectancy.

– Listening: The secrets of living a long life

– Pronunciation: Linking consonants to vowels

SB p.21

13

2.4

Reading

Find specific details in an article about malaria.

– Reading:

· How to end malaria

SB p.22-23

14

2.5

Grammar 2

Talk about imaginary situations in the present

– Grammar:

· Second Conditional: wish / if only

SB p.24

15

2.6

Use of English

Use a range of clauses of purpose.

– Clauses of purpose

SB p.25

16

2.7

Writing

Write an article for a students’ magazine.

– Write an article for a students’ magazine.

SB p.26-27

17

2.8

Speaking

Talk about health, illness, symptoms and treatment.

– A doctor’s appointment

SB p.28

18

2.9

Focus Review 2

Review of Unit 2

SB p.29

*

(optional)

CLIL 1

Science

SB p.110

19

Preparation for mid-term test 1

Review what students have learnt in units 1 and 2

20

Mid-term test 1 (written test)

Do the test

– Complete the test within 45 minutes

21

Mid-term test 1 (oral test)

Do the test

– Complete the test within 45 minutes

22

Mid-term test correction 1

– Show answer keys for the test and give explanations for all the answers

23

Unit 3

Global warming

3.1

Vocabulary

Talk about a problem related to global warming.

– Vocabulary:

· Global warming, climate change, cause / effect of global warming

SB p.30-31

24

3.2

Grammar 1

Use to-infinitives after certain adjectives and nouns.

– Grammar: To-infinitive after certain adjectives and nouns

SB p.32

25

3.3

Listening

Identify specific details in a news report about causes and effects of global warming

– Listening: Global warming

– Pronunciation: Contraction

SB p.33

26

3.4

Reading

Identify specific details in an article about solutions to global warming.

– Ways to help reduce global warming

SB p.34

27

3.5

Grammar 2

Use verbs of perception to predict the future of global warming

– Verbs of perceptions

SB p.35

28

3.6

Use of English

Use should, ought to, must, have to to give advice about how

to reduce global warming.

should, ought to, must and have to

SB p.36

29

3.7

Writing

Analyze the task,
make an outline, and write an introduction for an opinion essay

– Write an introduction for an opinion essay

SB p.37

30

3.8

Speaking

Request an opinion or

A solution for global warming.

– Requesting an opinion or a solution

SB p.38

31

3.9

Focus Review 3

Review of Unit 3

SB p.39

*

(optional)

CLIL 2

Science

SB p.111

Tham khảo thêm:   Tiếng Anh lớp 4 Unit 5: Lesson Two Unit 5 trang 39 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

………..

Tải file tài liệu để xem thêm Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh lớp 11 English Discovery 

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 11 English Discovery Chương trình dạy học English Discovery 11 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *