Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Sinh học 12 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Phân phối chương trình Sinh học 12 (SGK + Chuyên đề) ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Phân phối chương trình Sinh học 12 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều gợi ý tham khảo để nhanh chóng xây dựng được kế hoạch dạy học 35 tuần cho trường của mình.

Phân phối chương trình Sinh học lớp 12 Kết nối tri thức được thực hiện từ năm học 2024 – 2025 theo hướng chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Các thầy cô căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của trường để tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục của mình. Bên cạnh đó quý thầy cô tham khảo thêm: phân phối chương trình Lịch sử 12 Kết nối tri thức, phân phối chương trình Toán 12 Kết nối tri thức.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…….

TRƯỜNG PHỔ THÔNG ………..

————————–

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN SINH HỌC

KHỐI 12

Năm học: 2024 – 2025

1. Phân phối chương trình SGK Sinh học 12

STT BÀI

TÊN PHẦN/CHƯƠNG/BÀI

Phần bốn. DI TRUYỀN HỌC

32

Chương 1. DI TRUYỀN PHÂN TỬ

12

1

DNA và cơ chế tái bản DNA

1

2

Gene, quá trình truyền đạt thông tin di truyền và hệ gene

3

3

Điều hoà biểu hiện gene

2

4

Đột biến gene

2

5

Công nghệ di truyền

2

6

Thực hành: Tách chiết DNA

2

Chương 2. DI TRUYỀN NHIỄM SẮC THỂ

14

7

Cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể

1

8

Học thuyết di truyền của Mendel

2

9

Mở rộng học thuyết của Mendel

2

10

Di truyền giới tính và di truyền liên kết với giới tính

1

11

Liên kết gene và hoán vị gene

2

12

Đột biến nhiễm sắc thể

3

13

Di truyền học người và di truyền y học

2

14

Thực hành: Quan sát một số dạng đột biến nhiễm sắc thể

1

Chương 3. MỞ RỘNG HỌC THUYẾT DI TRUYỀN NHIỄM SẮC THỂ

4

15

Di truyền gene ngoài nhân

1

16

Tương tác giữa kiểu gene với môi trường và thành tựu chọn giống

2

17

Thí nghiệm về thường biến ở cây trồng

1

Chương 4. DI TRUYỀN QUẦN THỂ

2

18

Di truyền quần thể

2

Phần năm. TIẾN HOÁ

13

Chương 5. BẰNG CHỨNG VÀ CÁC HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ

13

19

Các bằng chứng tiến hoá

2

20

Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài

2

21

Học thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại

5

22

Tiến hoá lớn và quá trình phát sinh chủng loại

4

Phần sáu. SINH THÁI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

18

Chương 6. MÔI TRƯỜNG VÀ SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

4

23

Môi trường và các nhân tố sinh thái

1

24

Sinh thái học quần thể

2

25

Thực hành: Xác định một số đặc trưng của quần thể

1

Chương 7. SINH THÁI HỌC QUẦN XÃ

10

26

Quần xã sinh vật

2

27

Thực hành: Tìm hiểu một số đặc trưng cơ bản của quần xã trong tự nhiên

1

28

Hệ sinh thái

1

29

Trao đổi vật chất và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái

2

31

Diễn thế sinh thái

1

32

Sinh quyển, khu sinh học và chu trình sinh – địa – hoá

2

33

Thực hành: Thiết kế một hệ sinh thái nhân tạo

1

Chương 8. SINH THÁI HỌC PHỤC HỒI, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

4

34

Sinh thái học phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh vật

1

35

Phát triển bền vững

2

36

Dự án: Tìm hiểu thực trạng bảo tồn sinh thái tại địa phương và đề xuất giải pháp bảo tồn

1

ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ

7

Tham khảo thêm:   Soạn bài Quan thanh tra Cánh diều Ngữ văn lớp 12 trang 50 sách Cánh diều tập 1

2. Phân phối chương trình chuyên đề Sinh học 12

STT BÀI

TÊN CHUYÊN ĐỀ/BÀI

Chuyên đề 1. SINH HỌC PHÂN TỬ

15

1

Khái quát sinh học phân tử và các thành tựu

2

2

Nguyên lí tách chiết DNA

3

3

Công nghệ gene

5

4

Dự án: Tìm hiểu về các sản phẩm chuyển gene và thu thập các thông tin đánh giá về triển vọng của công nghệ gene trong tương lai

3

Chuyên đề 2. KIỂM SOÁT SINH HỌC

10

5

Khái niệm, cơ sở và vai trò của kiểm soát sinh học

2

6

Các biện pháp kiểm soát sinh học

4

7

Dự án: Sưu tầm/điều tra ứng dụng kiểm soát sinh học tại địa phương

3

Chuyên đề 3. SINH THÁI NHÂN VĂN

10

8

Khái niệm và giá trị của sinh nhân văn

2

9

Giá trị sinh thái nhân văn trong một số lĩnh vực

4

10

Dự án: Điều tra tìm hiểu về một ứng dụng sinh thái nhân văn tại địa phương

3

ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ

4

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Kế hoạch dạy học môn Sinh học 12 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Phân phối chương trình Sinh học 12 (SGK + Chuyên đề) của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *