Bạn đang xem bài viết ✅ Kế hoạch dạy học môn Lịch sử – Địa lí 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn LS – ĐL lớp 5 năm 2024 – 2025 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử – Địa lí lớp 5 sách Cánh diều giúp các thầy cô tham khảo, nhanh chóng xây dựng kế hoạch giảng dạy cho 35 tuần của năm học 2024 – 2025 phù hợp với trường mình.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm Kế hoạch dạy học môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Tin học, để có thêm kinh nghiệm xây dựng phân phối chương trình lớp 5 sách Cánh diều. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wikihoc.com để nhanh chóng hoàn thiện bản phân phối chương trình môn Lịch sử – Địa lý 5 sách Cánh diều của mình nhé:

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử – Địa lí 5 sách Cánh diều

Môn học, hoạt động giáo dục (MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ)

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Chủ đề 1. ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM

Lịch sử và Địa lí:

Bài 1. Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca của Việt Nam

1

Lịch sử và Địa lí:

Bài 1. Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca của Việt Nam

2

2

Lịch sử và Địa lí:

Bài 1. Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca của Việt Nam

3

Lịch sử và Địa lí:

Bài 2. Thiên nhiên Việt Nam

4

3

Lịch sử và Địa lí:

Bài 2. Thiên nhiên Việt Nam

5

Lịch sử và Địa lí:

Bài 2. Thiên nhiên Việt Nam

6

4

Lịch sử và Địa lí:

Bài 3. Biển, đảo Việt Nam

7

Lịch sử và Địa lí:

Bài 3. Biển, đảo Việt Nam

8

5

Lịch sử và Địa lí:

Bài 3. Biển, đảo Việt Nam

9

Lịch sử và Địa lí:

Bài 4. Dân cư và dân tộc ở Việt Nam

10

6

Lịch sử và Địa lí:

Bài 4. Dân cư và dân tộc ở Việt Nam

11

Lịch sử và Địa lí:

Bài 4. Dân cư và dân tộc ở Việt Nam

12

7

Chủ đề 2. NHỮNG QUỐC GIA ĐẦU TIÊN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

Lịch sử và Địa lí:

Bài 5. Nước Văn Lang, Âu Lạc

13

Lịch sử và Địa lí:

Bài 5. Nước Văn Lang, Âu Lạc

14

8

Lịch sử và Địa lí:

Bài 5. Nước Văn Lang, Âu Lạc

15

Lịch sử và Địa lí:

Bài 6. Vương quốc Phù Nam

16

9

Lịch sử và Địa lí:

Bài 6. Vương quốc Phù Nam

17

Lịch sử và Địa lí:

Ôn tập và Đánh giá giữa kì 1

18

10

Lịch sử và Địa lí:

Bài 7. Vương quốc Chăm-pa

19

Lịch sử và Địa lí:

Bài 7. Vương quốc Chăm-pa

20

11

Chủ đề 3. XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

Lịch sử và Địa lí:

Bài 8. Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc

21

Lịch sử và Địa lí:

Bài 8. Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc

22

12

Lịch sử và Địa lí:

Bài 9. Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long

23

Lịch sử và Địa lí:

Bài 9. Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long

24

13

Lịch sử và Địa lí:

Bài 10. Triều Trần và kháng chiến chống Mông – Nguyên

25

Lịch sử và Địa lí:

Bài 10. Triều Trần và kháng chiến chống Mông – Nguyên

26

14

Lịch sử và Địa lí:

Bài 10. Triều Trần và kháng chiến chống Mông – Nguyên

27

Lịch sử và Địa lí:

Bài 11. Khởi nghĩa Lam Sơn và triều Hậu Lê

28

15

Lịch sử và Địa lí:

Bài 11. Khởi nghĩa Lam Sơn và triều Hậu Lê

29

Lịch sử và Địa lí:

Bài 11. Khởi nghĩa Lam Sơn và triều Hậu Lê

30

16

Lịch sử và Địa lí:

Bải 12. Triều Nguyễn

31

Lịch sử và Địa lí:

Bải 12. Triều Nguyễn

32

17

Lịch sử và Địa lí:

Bải 12. Triều Nguyễn

33

Lịch sử và Địa lí:

Ôn tập cuối kì 1

34

18

Lịch sử và Địa lí:

Kiểm tra cuối kì 1

35

Lịch sử và Địa lí:

Bài 13. Cách mạng tháng Tám năm 1945

36

19

Lịch sử và Địa lí:

Bài 13. Cách mạng tháng Tám năm 1945

37

Lịch sử và Địa lí:

Bài 13. Cách mạng tháng Tám năm 1945

38

20

Lịch sử và Địa lí:

Bài 13. Cách mạng tháng Tám năm 1945

39

Lịch sử và Địa lí:

Bài 14. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

40

21

Lịch sử và Địa lí:

Bài 14. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

41

Lịch sử và Địa lí:

Bài 14. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

42

22

Lịch sử và Địa lí:

Bài 15. Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975

43

Lịch sử và Địa lí:

Bài 15. Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975

44

23

Lịch sử và Địa lí:

Bài 16. Đất nước Đổi mới

45

Lịch sử và Địa lí:

Bài 16. Đất nước Đổi mới

46

24

Chủ đề 4. CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG

Lịch sử và Địa lí:

Bài 17. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

47

Lịch sử và Địa lí:

Bài 17. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

48

25

Lịch sử và Địa lí:

Bài 18. Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và
Vương quốc Cam-pu-chia

49

Lịch sử và Địa lí:

Bài 19. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

50

26

Lịch sử và Địa lí:

Bài 19. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

51

Chủ đề 5. TÌM HIỂU THẾ GIỚI

Lịch sử và Địa lí:

Ôn tập và đánh giá gữa kì 2

52

27

Lịch sử và Địa lí:

Bài 20. Các châu lục và đại dương trên thế giới

53

Lịch sử và Địa lí:

Bài 20. Các châu lục và đại dương trên thế giới

54

28

Lịch sử và Địa lí:

Bài 20. Các châu lục và đại dương trên thế giới

55

Lịch sử và Địa lí:

Bài 20. Các châu lục và đại dương trên thế giới

56

29

Lịch sử và Địa lí:

Bài 21. Dân số và các chủng tộc trên thế giới

57

Lịch sử và Địa lí:

Bài 21. Dân số và các chủng tộc trên thế giới

58

30

Lịch sử và Địa lí:

Bài 22. Một số nền văn minh nổi tiếng thế giới

59

Lịch sử và Địa lí:

Bài 22. Một số nền văn minh nổi tiếng thế giới

60

31

Lịch sử và Địa lí:

Bài 22. Một số nền văn minh nổi tiếng thế giới

61

Lịch sử và Địa lí:

Bài 22. Một số nền văn minh nổi tiếng thế giới

62

32

Chủ đề 6. CHUNG TAY XÂY DỰNG THẾ GIỚI

Lịch sử và Địa lí:

Bài 23. Chung tay xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp

63

Lịch sử và Địa lí:

Bài 23. Chung tay xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp

64

33

Lịch sử và Địa lí:

Bải 24. Xây dựng thế giới hoà bình

65

Lịch sử và Địa lí:

Bải 24. Xây dựng thế giới hoà bình

66

34

Lịch sử và Địa lí:

Lịch sử và Địa lí địa phương

67

Lịch sử và Địa lí:

Lịch sử và Địa lí địa phương

68

35

Lịch sử và Địa lí:

Ôn tập cuối năm.

69

Lịch sử và Địa lí:

Kiểm tra Cuối năm.

70

Tham khảo thêm:   Bộ đề thi học kì 1 môn Khoa học tự nhiên 7 năm 2023 - 2024 sách Cánh diều 3 Đề kiểm tra cuối kì 1 môn KHTN 7 (Có đáp án, ma trận)

Phân phối chương trình môn Lịch sử – Địa lí 5 sách Cánh diều

>> Tải file để tham khảo

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử – Địa lí 5 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn LS – ĐL lớp 5 năm 2024 – 2025 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *