Bạn đang xem bài viết ✅ Đoạn văn tiếng Anh viết về dân tộc mà các em biết (9 Mẫu) Talk about your own ethnic group ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Viết đoạn văn tiếng Anh về dân tộc mà em biết bao gồm 9 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Với cách viết mạch lạc, rõ ràng từng phần các bạn có thể dễ dàng lựa chọn tham khảo cho bài nói về sở thích của mình sắp tới thật hay.

Viết đoạn văn về dân tộc Việt Nam bằng tiếng Anh dưới đây sẽ là nguồn tài liệu cực kì hữu ích, là người bạn đồng hành giúp các em hiểu được trình tự làm bài, quan sát, biết cách liên tưởng, so sánh, lựa chọn ngôn từ phù hợp. Ngoài ra các bạn xem thêm một số đoạn văn mẫu khác như: Giới thiệu món Bánh Xèo bằng tiếng Anh, giới thiệu một quốc gia thành viên của ASEAN, viết về đồ vật yêu thích bằng tiếng Anh.

Giới thiệu về dân tộc Khmer bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

The Khmer ethnic group in Vietnam has about 1.3 million people, living in southern provinces such as Tra Vinh, Soc Trang, Kien Giang, An Giang, Bac Lieu, Can Tho, Vinh Long … Khmer people are closely associated with wet rice cultivation and many handicrafts. The Khmer people have a rich treasure of ancient stories and unique pagoda architecture. The big festivals of the year are an opportunity for Khmer people in the South to show their unique cultural activities of the nation. Voices of the Khmer ethnic group belong to the Mon – Khmer group. Although living in the same area with the Kinh and Chinese ethnic groups for a long time, the residence of the Khmer people still retains their own characteristics, popularly the form of residence according to the community of people called ” phum “and” squirrel “. The Khmer live on many occupations including fishing, weaving, mats, knitting, weaving, making palm sugar and making pottery. In daily life, the Khmer process a lot of fish sauce made from shrimp and choke, but the most famous is made of snakehead fish, stripes, catfish, shrimp mixed with hearing and salt.

Tiếng Việt

Dân tộc Khmer ở Việt Nam có khoảng 1,3 triệu người, sống tập trung ở tại các tỉnh Nam Bộ như Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Vĩnh Long… Cuộc sống của người Khmer gắn liền với nghề canh tác lúa nước và nhiều nghề thủ công. Dân tộc Khmer có cả một kho tàng phong phú về truyện cổ và có kiến trúc chùa tháp đặc sắc. Các lễ hội lớn trong năm là dịp để đồng bào Khmer Nam bộ thể hiện những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Tiếng nói của dân tộc Khmer thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khơ Me. Tuy sống cùng trên một địa bàn với các dân tộc Kinh, Hoa từ rất lâu nhưng hình thái cư trú của người Khmer vẫn giữ được đặc điểm riêng của mình, phổ biến là hình thái cư trú theo cộng đồng người với tên gọi là “phum” và “sóc”. Người Khmer sinh sống bằng nhiều nghề trong đó có đánh cá, dệt, chiếu, đan lát, dệt vải, làm đường thốt nốt và làm gốm. Trong cuộc sống hàng ngày, người Khmer chế biến rất nhiều loại mắm làm từ tôm tép, cá sặc nhưng nổi tiếng nhất là mắm làm bằng cá lóc, các sọc, cá trê, tôm tép trộn với thính và muối.

Tham khảo thêm:   Mẫu xác nhận thâm niên lái xe cho người lái xe chính là chủ xe

Viết đoạn văn về dân tộc Việt Nam

Tiếng Anh

In the 54 ethnic groups in Vietnam, Muong people (also called Mol, Mual, Moi) have a population of over one million people. The Muong have the same origins as the ancient Vietnamese, who reside in many northern provinces, most concentrated in Hoa Binh Province and some mountainous districts of Thanh Hoa Province. Cultural identity of the Muong ethnic group associated with Hoa Binh culture was born more than ten thousand years ago. Since Muong people are of close source to Kinh people, their language belongs to the Viet-Muong group. Muong ethnic minority people have settled in mountainous areas, where there is a lot of production land, near traffic roads and convenient for doing business. Muong people have a tradition of farming and wet rice is a staple crop.

Tiếng Việt

Trong cộng đồng 54 dân tộc của Việt Nam, người Mường (còn có tên gọi Mol, Mual, Moi) có dân số hơn một triệu người. Người Mường có cùng nguồn gốc với người Việt cổ, cư trú ở nhiều tỉnh phía Bắc, tập trung đông nhất là ở tỉnh Hòa Bình và một số huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Bản sắc văn hóa của dân tộc Mường gắn liền với nền văn hóa Hòa Bình ra đời cách đây hơn một vạn năm. Do người Mường có nguồn gốc gần với người Kinh nên ngôn ngữ của họ thuộc nhóm Việt-Mường. Đồng bào Mường định canh định cư ở miền núi, nơi có nhiều đất sản xuất, gần đường giao thông, thuận tiện cho việc làm ăn. Người Mường có truyền thống làm ruộng và cây lúa nước là cây lương thực chủ yếu.

Viết đoạn văn tiếng Anh về dân tộc mà em biết

Tiếng Anh

Our country has 54 ethnic groups living together and loving each other, in which the Kinh people account for the largest population. Kinh people live mainly in the delta area and make their living by cultivating wet rice mainly. Currently, according to scientific advances, the Kinh people tend to gradually shift to industrial development as well as tourism. Just as other ethnic groups have their own traditions, the Kinh people have unique traditions. These are ceremonies on wedding days, anniversaries or special occasions with popular and familiar dishes from all over the country. Kinh girls are still gentle and graceful in long dresses or white hats bobbing everywhere. Regardless of ethnicity, we are all Dragon and Fairy descendants and have the responsibility to preserve and develop the national culture, homeland and country.

Tiếng Việt

Nước ta có 54 dân tộc anh em cùng chung sống và yêu thương nhau, trong đó dân tộc Kinh chiếm số lượng dân cư đông đúc hơn cả. Người Kinh sống chủ yếu ở khu vực đồng bằng và sinh sống bằng nghề trồng lúa nước là chủ yếu. Hiện nay theo những tiến bộ khoa học, dần dần người Kinh có xu hướng chuyển sang phát triển công nghiệp cũng như du lịch. Cũng như các dân tộc khác có cho mình truyền thống riêng thì người Kinh có những nét truyền thống độc đáo. Đó là những lễ nghi vào ngày cưới, ngày giỗ hay những dịp đặc biệt với món ăn phổ biến ,quen thuộc trên mọi miền Tổ quốc. Những cô gái Kinh còn dịu dàng, thướt tha trong tà áo dài hay chiếc nón trắng nhấp nhô muôn nơi. Dù là dân tộc gì, nhưng chúng ta đều là con Rồng cháu Tiên và có trách nhiệm gìn giữ, phát triển văn hóa dân tộc, quê hương, đất nước.

Viết đoạn văn nói về dân tộc Kinh

Tiếng Anh 

Hello everybody! Today, I’ll tell you about the Kinh – our ethnic group. Do you know? The Kinh have the largest population in our country, about 86 million people living everywhere in the country, from the North to the South. And also their kind of food are from the North to the South too, that means the food are very diverse. The Kinh live by farming, they grow rice in the field. Their traditional costume is “ao dai”. It has been recognized the cultural heritage by UNESCO and it has become the statue for Vietnamese women. Every year, the Kinh hold a lot of festivals and ceremonies such as Tet holiday, Mid-Autumn festival… I’m very proud of me because I’m the Kinh.

Tham khảo thêm:   Roblox: Tổng hợp giftcode và cách nhập code Tangled Web

Tiếng Việt

Chào mọi người! Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về dân tộc Kinh – dân tộc của chúng ta. Bạn có biết? Dân tộc Kinh có dân số đông nhất nước ta, khoảng 86 triệu người, sống ở khắp mọi miền đất nước, từ Bắc chí Nam. Và loại thức ăn của họ cũng có từ Bắc vào Nam, nghĩa là thức ăn rất đa dạng. Người Kinh sống bằng nghề nông, họ trồng lúa trên nương. Trang phục truyền thống của họ là “áo dài”. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và trở thành tượng đài cho người phụ nữ Việt Nam. Người Kinh hàng năm tổ chức rất nhiều lễ hội như tết, tết ​​trung thu … Mình rất tự hào về mình vì mình là người Kinh.

Viết đoạn văn tiếng Anh về dân tộc Kinh

Tiếng Anh 

The Kinh has the largest population in our country, about 86 million people living everywhere in the country, from the North to the South. And also, their kinds of food are varied from the North to the South too. The Kinh live by farming. They grow rice in the fields or breed on the farms. Their traditional costume is “ao dai”. It has been recognized as the cultural heritage by UNESCO and it has also become the statue for Vietnamese women. Every year, the Kinh hold a lot of festivals and ceremonies such as Tet holiday, Mid-Autumn festival, etc.

Tiếng Việt

Dân tộc Kinh có số dân đông nhất nước ta, khoảng 86 triệu người, sống ở khắp mọi miền đất nước, từ Bắc chí Nam. Ngoài ra, các loại thức ăn của họ cũng đa dạng từ Bắc vào Nam. Người Kinh sống bằng nghề nông. Họ trồng lúa trên đồng hoặc chăn nuôi trong các trang trại. Trang phục truyền thống của họ là “áo dài”. Nó đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và nó cũng đã trở thành bức tượng cho phụ nữ Việt Nam. Người Kinh hàng năm tổ chức rất nhiều lễ hội như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu.

Xem thêm: Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về dân tộc Kinh

Viết về dân tộc Khmer bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

The Khmer people have a population of about 1,260,600 people. They mostly live in the provinces of Mekong Delta. Their language belongs to the Mon-Khmer group. In addition, the Khmer is one of the 24 Vietnamese ethnic groups that have their own writting system. The system dates back about a thousand years. The Khmer are experenced farmers. They grown rice, raise cattle and poultry, make sugar for living. They have 2 main holiday: Chaul Chnam Thmey (New Year) and Greeting-the-Moon festival. The latter, which is also called Ok Om Bok, is hold to thank the Moon for favourable weather and a good harvest as well as to wish for the next successful crop.

Tiếng Việt

Dân tộc Khơme có dân số khoảng 1.260.600 người. Họ chủ yếu sống ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Ngôn ngữ của họ thuộc nhóm Môn-Khmer. Ngoài ra, người Khmer là một trong 24 dân tộc Việt Nam có hệ thống chữ viết riêng. Hệ thống này có niên đại khoảng một nghìn năm. Người Khmer là những nông dân nổi tiếng. Họ trồng lúa, chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm đường kiếm sống. Họ có 2 ngày lễ chính: Chaul Chnam Thmey (Năm mới) và Lễ đón trăng. Lễ hội sau này, còn được gọi là Ok Om Bok, được tổ chức để cảm ơn Mặt trăng cho thời tiết thuận lợi và mùa màng bội thu cũng như cầu chúc cho vụ mùa thành công tiếp theo.

Tham khảo thêm:   Một số bài tập Toán tiểu học Ôn tập toán

Viết đoạn văn tiếng Anh về dân tộc Khmer

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh

Khmer people are a Southeast Asian ethnic group native to Cambodia, accounting for 97.6% of the country’s 15.9 million people. They speak the Khmer language, which is part of the larger Austroasiatic language family found throughout eastern and central India and Bangladesh, in other parts of Southeast Asia (including Vietnam), South China and numerous islands in the Indian Ocean. The majority of the Khmer are followers of the Khmer style of Buddhism, a highly syncretic version that blends elements of Theravada Buddhism, Hinduism, animism and veneration of the dead. Significant populations of Khmers reside in adjacent areas of Thailand (Northern Khmer) and the Mekong Delta region of neighboring Vietnam (Khmer Krom), while there are over one million Khmers in the Cambodian diaspora living mainly in France, the United States and Australia.

Tiếng Việt

Người Khmer là một nhóm dân tộc Đông Nam Á có nguồn gốc từ Campuchia, chiếm 97,6% trong tổng số 15,9 triệu dân của cả nước. Họ nói tiếng Khmer, là một phần của ngữ hệ Austroasiatic lớn hơn được tìm thấy trên khắp miền đông và miền trung Ấn Độ và Bangladesh, ở các khu vực khác của Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam), Nam Trung Quốc và nhiều hòn đảo ở Ấn Độ Dương. Phần lớn người Khmer theo phong cách Phật giáo Khmer, một phiên bản có tính đồng bộ cao pha trộn các yếu tố của Phật giáo Nguyên thủy, Ấn Độ giáo, thuyết vật linh và sự tôn kính người chết. Dân số đáng kể của người Khơme cư trú ở các khu vực giáp ranh của Thái Lan (Bắc Khmer) và vùng đồng bằng sông Cửu Long của nước láng giềng Việt Nam (Khmer Krom), trong khi có hơn một triệu người Khme ở cộng đồng người Campuchia sinh sống chủ yếu ở Pháp, Hoa Kỳ và Úc.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh 

Khmer is an ethnic group of Vietnam, they living primarily in provines of Mekong Delta witg population of about 1,260,600. Their language is Mon-Khmer. in addittion, the Khmer is one of the 24 ethnic groups in Viet Nam jave their own writting system. The Khmer people are the farmers, they growing rice, raising cattle and poultry, making sugar,… They have many festival, but there are two main holidays: Chaul Chnam Thmey (New Year) and Greeting-the-Moon festival.

Tiếng Việt

Người Khmer là một dân tộc của Việt Nam, họ sinh sống chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với dân số khoảng 1.260.600 người. Ngôn ngữ của họ là Môn-Khmer. Ngoài ra, người Khmer còn là một trong 24 dân tộc ở Việt Nam có chữ viết riêng. Người Khmer là những người nông dân, họ trồng lúa, chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm đường,… Họ có nhiều lễ hội, nhưng có hai ngày lễ chính là Chaul Chnam Thmey (Tết) và Lễ hội Trăng.

Viết đoạn văn tiếng Anh về dân tộc thiểu số

Tiếng Anh 

The Bahnar is an ethnic group of Vietnam living primarily in the Central Highland provinces of Gia Lai and Kon Turn, as well as the coastal provinces of Binh Đinh and Phu Yen. They speak a language in the Mon-Khmer language family. Like many of the other ethnic groups of Vietnam’s Central Highlands, the Bahnar plays a great number of traditional musical instruments, including gongs and string instruments made from bamboo. These instruments are sometimes plaved in concert on special occasions.

Tiếng Việt

Người Bahnar là một dân tộc Việt Nam sống chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên, Gia Lai và Kon Turn, cũng như các tỉnh ven biển Bình Định và Phú Yên. Họ nói một ngôn ngữ trong ngữ hệ Môn-Khmer. Giống như nhiều dân tộc khác của Tây Nguyên, người Bahnar chơi rất nhiều nhạc cụ truyền thống, bao gồm cồng chiêng và nhạc cụ dây được làm từ tre. Những nhạc cụ này đôi khi được kết hợp trong các buổi hòa nhạc vào những dịp đặc biệt.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Đoạn văn tiếng Anh viết về dân tộc mà các em biết (9 Mẫu) Talk about your own ethnic group của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *