Bạn đang xem bài viết ✅ Đoạn văn tiếng Anh viết về bộ sưu tập giày (3 Mẫu) Write about your hobby collecting shoes ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Đoạn văn tiếng Anh viết về bộ sưu tập giày là một chủ đề rất hay viết về sở thích của mình. Tài liệu bao gồm 3 đoạn văn mẫu ngắn gọn có dịch giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi kỹ năng viết đoạn văn ngày một hay hơn.

Ngoài ra các bạn tham khảo thêm nhiều đoạn văn hay khác tại chuyên mục Học tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt.

Viết về bộ sưu tập giày bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh

I love shoes, so my preference is the shoe collection, I started collecting shoes 2 years ago. I have collections of shoes, buy them on the social networking site. I have 20 pairs of shoes. I categorized according to the company’s shoes, by color, in style …. I like best is the converse. I put them in a small room. Collecting shoes make me feel happy.

Tiếng Việt

Tôi yêu giày, vì vậy sở thích của tôi là sưu tập giày, tôi bắt đầu sưu tập giày cách đây 2 năm. Tôi có bộ sưu tập giày, mua chúng trên trang mạng xã hội. Tôi có 20 đôi giày. Tôi phân loại theo giày của hãng, theo màu sắc, kiểu dáng …. Tôi thích nhất là đôi giày converse. Tôi đặt chúng trong một căn phòng nhỏ. Sưu tập giày làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tham khảo thêm:   Tên các loài hoa bằng tiếng Anh Các loài hoa trong tiếng Anh

Xem thêm: Đoạn văn tiếng Anh về bộ sưu tập của em

Viết về bộ sưu tập giày bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Tiếng Anh

My hobby is collecting shoes. I began my hobby when I was in grade six. It is an expensive hobby because when you like shoes, you spend much money on buying your favorite shoes. Nowadays, shoes are became a fashionable trend, and we also have many shoes brands. I think it is useful because you can wear your favorite shoes when you go outside with your friends, and it really means to me. I love collecting shoes, and I will continue my hobby in the future.

Tiếng Việt

Sở thích của tôi là sưu tập giày. Tôi bắt đầu sở thích của mình khi tôi học lớp sáu. Đó là một thú vui tốn kém vì khi bạn thích giày, bạn sẽ bỏ ra nhiều tiền để mua đôi giày yêu thích của mình. Ngày nay, giày đã trở thành một xu hướng thời trang, và chúng ta cũng có rất nhiều thương hiệu giày. Tôi nghĩ điều đó rất hữu ích vì bạn có thể mang đôi giày yêu thích của mình khi đi ra ngoài với bạn bè, và nó thực sự có ý nghĩa đối với tôi. Tôi thích sưu tập giày, và tôi sẽ tiếp tục sở thích của mình trong tương lai.

Xem thêm: Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh nói về sở thích của mình

Viết về bộ sưu tập giày bằng tiếng Anh – Mẫu 3

Tiếng Anh

Tham khảo thêm:   Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT Quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

My hobby is collecting shoes. I started my hobby 4 years ago. It is a hobby that spends a lot of time and money. Nowadays, the trend of buying shoes is very popular all over the world, we have many famous brands such as Nike, Adidas, Bata … I think wearing shoes is very useful because you will not wear shoes. Getting a pick or kick in your leg is painful in your leg or you can take it out with your friends. I really like to collect shoes, maybe I will continue to collect shoes in the future.

Tiếng Việt

Sở thích của tôi là sưu tập giày. Tôi bắt đầu sở thích của mình cách đây 4 năm. Đó là một sở thích tiêu tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Hiện nay, xu hướng mua giày rất phổ biến trên toàn thế giới, chúng ta có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Bata… Tôi nghĩ đi giày rất hữu ích vì bạn sẽ không đi giày. Bạn bị đau hoặc bị một cú đá vào chân hoặc bạn có thể cùng bạn bè ra ngoài. Tôi rất thích sưu tập giày, có lẽ tôi sẽ tiếp tục sưu tập giày trong tương lai.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Đoạn văn tiếng Anh viết về bộ sưu tập giày (3 Mẫu) Write about your hobby collecting shoes của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

Tham khảo thêm:   Thông tư 06/2018/TT-BNV Hướng dẫn tính lương cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2018

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *