Bạn đang xem bài viết ✅ Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tiếng Anh 4 sách i-Learn Smart Start Ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 – 2024 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tiếng Anh 4 sách i-Learn Smart Start mang tới những dạng câu hỏi ôn tập trọng tâm trong chương trình học kì 1, giúp thầy cô giao đề cương ôn tập học kì 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh lớp 4 làm quen với các dạng bài tập, ôn thi cuối học kì 1 năm 2023 – 2024 hiệu quả. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề cương môn Tiếng Anh 4 sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo, English Discovery. Mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wikihoc.com:

Đề cương học kì 1 môn Tiếng Anh 4 sách i-Learn Smart Start

I. NỘI DUNG ÔN TẬP

Unit 1. Animals

Ngữ pháp

– Phân biệt This/That/These/Those:

+ This: dùng cho danh từ số ít, ở gần người nói

+ That: dùng cho danh từ số ít, ở xa người nói

+ These: dùng cho danh từ số nhiều, ở gần người nói

+ Those: dùng cho danh từ số nhiều, ở xa người nói

– Cấu trúc hỏi/nói có cái gì:

Tham khảo thêm:   Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT Hướng dẫn xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trường THPT

+ What’s this/that?

It’s a/an + danh từ số ít.

+ What are + these/those?

They’re + danh từ số nhiều.

– Miêu tả một loài động vật: S + have/has + …

Unit 2. What I can do?

Ngữ pháp

– Nói ai đó có thể làm gì: S + can + động từ nguyên thể.

– Câu hỏi yes/no:

Can + S + động từ nguyên thể

Trả lời:

Yes, S can.

No, S can’t.

– Câu hỏi với “What”: What can + S + do?

…..

B. BÀI TẬP

Unit 1. Animals

I. Read and complete the sentences.

1. __________ is a kind of bird but it can’t fly. It can swim well.

2. __________ is a large reptile with a hard skin that lives in and near rivers.

3. __________ is large and lives in deserts.

4. __________ has black or brown and white lines on its body.

5. __________ has a long and strong tail. It moves by jumping on the ground.

6. __________ has a very long neck.

II. Choose the correct answer.

1. This _____ a hippo.

A. is

B. are

C. do

2. These _____ monkeys.

A. is

B. are

C. some

3. What are ______?

A. this

B. those

C. that

4. ______ this?

A. What’s

B. What

C. What are

5. ______ are dolphins.

A. It

B. That

C. They

III. Speaking: Talk about your favourite animal.

1. What is your favourite animals?

2. What does it look like?/What does it have?

3. What can it do?

4. Why do you like it?

Unit 2. What I can do?

I. Choose the correct answer to complete the phrases.

Tham khảo thêm:   Mẫu danh sách báo giảm người tham gia có thẻ BHYT giảm giá trị sử dụng Mẫu 03-GT theo Công văn 2745/BHXH-BT

1. _____ the guitar

A. do

B. play

C. make

2. _____ a bike

A. go

B. play

C. ride

3. _____ gymnastics

A. do

B. play

C. make

4. ______ a car

A. play

B. ride

C. drive

5. _____ a tree

A. jump

B. climb

C. hop

II. Rearrange the given words to make correct sentences.

1. your/do/What/brother/can/?

2. you/Can/volleyball/play/?

3. sister/a/can’t/My/bike/ride/.

4. but/I/ I/can’t/dance/can hop/.

III. Writing: Write about what you can your family can cook.

….

C. ĐÁP ÁN

Unit 1. Animals

I. Read and complete the sentences.

1. penguin

2. crocodile

3. camel

4. zebra

5. kangaroo

6. giraffe

II. Choose the correct answer.

1. A

2. B

3. B

4. A

5. C

III. Speaking: Talk about your favourite animal.

Suggested answers:

1. My favourite animal is cat.

2. May cat has brown fur covering her body, a long tail and green eyes.

3. It can jump.

4. Because it’s cute.

Unit 2. What I can do?

I. Choose the correct answer to complete the phrases.

1. B

2. C

3. A

4. C

5. B

II. Rearrange the given words to make correct sentences.

1. What can your brother do?

2. Can you play volleyball?

3. My sister can’t ride a bike.

4. I can hop but I can’t dance.

Hoặc: I can’t dance but I can hop.

III. Writing: Write about what you can your family can cook.

Suggested answer:

Hi, I’m Mai Anh. I’m from Vietnam. My father can make salad. My mother can make pasta. I love it. I can make lemondade. My family likes cooking.

….

>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề cương học kì 1 môn Tiếng Anh 4 sách i-Learn Smart Start

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tiếng Anh 4 sách i-Learn Smart Start Ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 – 2024 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

Tham khảo thêm:   Lịch chiếu phim Hoa Hồng Cho Sớm Mai

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *