Bạn đang xem bài viết ✅ Công văn 2336/VPCP-QHQT Kết quả đàm phán Hiệp định vay cho “Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam” (Khoản vay 2) ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Công văn 2336/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định vay cho “Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam” (Khoản vay 2) do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

Số: 2336/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định vay cho “Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam” (Khoản vay 2)

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Bình Dương.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tờ trình số 42/TTr-NHNN ngày 07 tháng 3 năm 2013 về kết quả đàm phán đối với Hiệp định vay cho “Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam” (Khoản vay 2), vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Tham khảo thêm:   Đề thi học sinh giỏi lớp 10 THPT tỉnh Hà Tĩnh năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

1. Phê duyệt kết quả đàm phán, nội dung Hiệp định vay, Hiệp định dự án và các tài liệu liên quan cho “Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam” (Khoản vay 2). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho ADB về việc phê duyệt này.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam ký Hiệp định vay với đại diện ADB. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và ADB chuẩn bị các thủ tục cho việc ký kết Hiệp định vay.

4. Bộ Tài chính thực hiện ký Hiệp định vay phụ với các Công ty cấp nước của các tỉnh, thành phố theo quy định hiện hành.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cho phù hợp với các nội dung đã thỏa thuận và thống nhất với ADB trong quá trình đàm phán; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành và triển khai dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, các Phó Thủ tướng;
– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (3b).HN.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Vũ Đức Đam

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Công văn 2336/VPCP-QHQT Kết quả đàm phán Hiệp định vay cho “Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam” (Khoản vay 2) của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

Tham khảo thêm:   Lời bài hát Xin lỗi em

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *