Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu để tham khảo và các thầy cô giáo có thêm tư liệu ra đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3. Wikihoc.com xin gửi đến các em học sinh và quý thầy cô giáo Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các em làm quen với các dạng đề, cấu trúc đề nhằm tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em đạt được kết quả tốt trong kỳ thi học kì 1 lớp 3.

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 (Có ma trận đề thi và file nghe)

Mẫu ra đề thi tiếng Anh lớp 3 theo Thông tư 22

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

ĐỀ SỐ 1

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất. (4 điểm)

1. Hello, My ………. is Linda.

a. name b. is c. I am

2. What is ………name?

a. name b. my c. your

3. Nó là cây viết chì.

a. It’s a pen. b. It’s a pencil. c. It’s a rubber.

4. How do you ……. your name?

a. what b. is c. spell

Tham khảo thêm:   Bài tập tiếng Anh 11 Unit 1: A long and healthy life Bài tập tiếng Anh 11 - Global Success (Có đáp án)

5. ……… this a library? – Yes, it is.

a. Is b. who c. What

6.What is this?

a. It’s a book. b. It’s a computer. c. It’s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No. b. Yes, it is. c. it is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school b. Primary Queen c. school Queen

II. Thêm vào một chữ cái để tạo thành một từ hoàn chỉnh: (1 điểm)

a. comp_ter b. Li_rary

c. _encil d. fr_end

III. Nối những từ Tiếng Việt ở cột A phù hợp với những từ Tiếng anh ở cột B (2 điểm).

A

B

1) cây viết mực

a/ apple

2) quả táo

b/ pencil

3) cây viết chì

c/ pen

4) đồ chuốt viết chì

d/ School bag

5) cái cặp

e/ rubber

6) cây thước kẻ

f/ book

7) cục tẩy

g/ Pencil sharpener

8) quyển sách

h/ ruler

IV. Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)

1. fine. /Thank / I / you / am.

=> …………………………………..

2. do/ spell / name / how / your / you?

=> …………………………………….

3. Mai / am / I / .

=> …………………………………….

4. are / How / you /?

=> …………………………………….

V. Trả lời câu hỏi: (1điểm)

1. What’s your name?

……………………………………..

2. How are you?

……………………………………..

Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

Đáp án:

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất. (4 điểm)

Mỗi câu đúng 0,5đ.

1a 2c 3b 4c 5a 6c 7b 8a

II. Thêm vào một chữ cái để tạo thành một từ hoàn chỉnh: (1điểm)

Mỗi câu đúng 0,25đ.

computer b. Library

pencil d. friend

Tham khảo thêm:   Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá phân loại cán bộ công viên chức, người lao động Bảng tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ, công viên chức

III. Nối những từ Tiếng việt ở cột A phù hợp với những từ Tiếng anh ở cột B (2 điểm)

IV. Mỗi câu đúng 0,25đ.

1- c 2- a 3- b 4- g 5- d 6-h 7- e 8- f

V. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.

1. I am fine. Thank you.

2. How do you spell your name?

3. I am Mai.

4. How are you?

Trả lời câu hỏi: (1điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.

1. My name is + name.

2. I am fine.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *