Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Số học lớp 6 Chương 2 Kiểm tra 15 phút Số học 6 Chương II ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Bộ đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Số học lớp 6 là tài liệu hữu ích mà Wikihoc.com muốn giới thiệu đến các bạn đọc tham khảo.

Tài liệu bao gồm 3 đề kiểm tra 15 phút chương Số nguyên có đáp án chi tiết kèm theo giúp các em lớp 6 ôn luyện và nắm được cách làm đề kiểm tra chương 2. Đồng thời giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Số học lớp 6 – Đề 1

Đề bài

Bài 1.(3 điểm) Tính

a) -9 + 7

b) -7 – 2

c) -8 . (-7)

d) (-3)2 . 5

Bài 2.(4 điểm) Tìm x ∈ Z, biết :

a) x + 9 = -7

b) x – 4 = -8

c) | x | – 2 = 5

d) |x – 2| = 5

Bài 3. (3 điểm)

a) Tìm x sao cho x + 2011 là số nguyên dương nhỏ nhất.

b) Tính tổng các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 100.

Tham khảo thêm:   Kịch bản chương trình lớp nhận thức về Đoàn Mẫu chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đoàn

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

a) -2

b) -9

c) 56

d) (-3)2 . 5 = 9 . 5 = 45

Bài 2.

a) x + 9 = -7

x = -7 – 9

x = -16

b) x – 4 = -8

x = -8 + 4

x = -4

c) | x | – 2 = 5

| x | = 5 + 2

| x | = 7

x = ±7

d) | x – 2 | = 5

x – 2 = 5 hoặc x – 2 = -5

x = 5 + 2 hoặc x = -5 + 2

x = 7 hoặc x = -3

Bài 3.

a) Số nguyên dương nhỏ nhất là 1

Do đó, ta có : x + 2011 = 1

x = 1 – 2011 = -2010

b) Các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 100 là -99 ; -98 ; … ; 98 ; 99

Tổng cần tìm là: ( -99 + 99 ) + ( -98 + 98 ) + … + ( -1 + 1 ) + 0 = 0 + 0 + … + 0 = 0

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Số học lớp 6 – Đề 2

Đề bài

Bài 1. ( 4 điểm) Tìm x ∈ Z, biết:

a) x – 9 = -14

b) 2( x + 7 ) = -16

c) |x – 9| = 7

d) ( x – 5 )( x + 7 ) = 0

Bài 2. (4 điểm) Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn:

a) -3 < x < 2

b) -2011 < x < 2011

Bài 3. (2 điểm)

Cho x1 + x2 + x3 + … + x2011 = 0 và

x1 + x2 = x3 + x4 = … = x2009 + x2010 = 2. Tính x2011

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

a) x – 9 = -14

x = -14 + 9

x = -5

b) 2( x + 7 ) = -16

2( x + 7 ) = 2 . ( -8 )

x + 7 = -8

x = -8 – 7 = -15

c) | x – 9 | = 7

x – 9 = 7 hoặc x – 9 = -7

x = 7 + 9 hoặc x = -7 + 9

x = 16 hoặc x = 2

d) ( x – 5 )( x + 7 ) = 0

x – 5 = 0 hoặc x + 7 = 0

x = 5 hoặc x = -7

Bài 2.

a) -3 < x < 2 , x ∈ Z. Do đó : x ∈ { -2 ; -1 ; 0 ; 1 }

Tổng các số nguyên x là : -2 + (-1) + 0 + 1 = -2

b) -2011 < x < 2011; x ∈ Z. Do đó x ∈ { -2010 ; -2009 ; … ; 2009 ; 2010 }

Tổng các số nguyên x là : ( -2010 + 2010 ) + ( -2009 + 2009 ) + … + ( -1 + 1 ) + 0 = 0

Bài 3.

Tham khảo thêm:   Nghị định 154/2016/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Ta có: ( x1 + x2) + ( x3 + x4) + … + ( x2009 + x2010)

= 2 + 2 + … + 2 ( 1005 số hạng)

⇒ x1 + x2 + x3 + … + x2009 + x2010 = 2010

Mà x1 + x2 + x3 + … + x2011 = 0

Nên 2010 + x2011 = 0. Vậy x2011 = -2010

……………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Số học lớp 6 Chương 2 Kiểm tra 15 phút Số học 6 Chương II của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *