Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương II môn Hóa học lớp 11 Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 môn Hóa ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương II môn Hóa học lớp 11 được chọn lọc và tổng hợp từ các mẫu đề có nội dung bám sát chương trình giảng dạy trong sách giáo khoa Hóa học 11.

Tài liệu bao gồm 2 đề kiểm tra 1 tiết, giúp các em có thêm nhiều tài liệu sử dụng ôn tập cho bài kiểm tra 1 tiết Hóa học sắp tới. Ngoài ra quý thầy cô có thể sử dụng bộ đề làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy. Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn lớp 11 cùng tham khảo và tải tại đây.

Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 môn Hóa

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần số oxi hóa của nitơ?

A. NO<NO2<NH3<NO3<NO2

B. NH+4<N2<N2O<NO<NO2

C. NH3<N2<NO2<NO<N2O

D. NH<NO<N2O<NO2<N2O5

Câu 2. Một bình kín dung tích 0,5 lít có chứa 0,5 mol H2 và 0,5 mol N2. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thấy có 0,02 mol NH3. Hằng số cân bằng của phản ứng tổng hợp NH3 là:

Tham khảo thêm:   Quyết định số 34/2008/QĐ-TTG Về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

A. 0,00197

B. 0,00170

C. 0,00500

D. 0,00350

Câu 3. Trong số các phân tử sau: NCl3, NO, NF3 và NH3 phân tử phân cực mạnh nhất là:

A. NCl3

B. NO

C. NH3

D. NF3

Câu 4. Cộng hóa trị của nitơ trong các hợp chất nào sau đây lớn nhất?

A. NH4Cl

B. HNO2

C. HNO3

D. NH4Cl và HNO3

Câu 5. Một nguyên tố R có cấu hình electron: 1s22s22p3, công thức hợp chất với hiđro và công thức oxit cao nhất nào sau đây là đúng?

A. RH3 và R2O3

B. RH3 và R2O5

C. RH4 và RO2

D. RH2 và RO

Câu 6. Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân KNO3 là gì?

A. KNO2 và O2

B. K2O, NO2 và O2

C. K2O và N2

D. K, NO2 và O2

Câu 7. Chất nào sau đây có thể làm khô khí NH3?

A. H2SO4 đặc

B. CuSO4 khan

C. HCl

D. CaO

Câu 8. Cho hỗn hợp bột kim loại gồm Cu và Fe dư vào dung dịch HNO3 loãng, nguội được dung dịch (X) . Cho dung dịch NaOH vào dung dịch (X) thu được kết tủa (Y). Kết tủa (Y) gồm những chất nào sau đây?

Fe(OH)3; Cu(OH)2

B.Fe(OH)2; Cu(OH)2

C.Fe(OH)2

D. Fe(OH)2 ;Fe(OH)3

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9. Hỗn hợp X gồm 2 khí N2 và H2 theo tỉ lệ mol là 1 : 4. Nung nóng X với xúc tác thu được hỗn hợp khí Y, trong đó NH3 chiếm 20% thể tích. Tính hiệu suất của phản ứng trên.

Câu 10. Tiến hành nung 6,06 gam muối nitrat của một kim loại kiềm thu được 5,1 gam muối nitrit. Hỏi muối nitrat đem phân hủy của kim loại là gì?

Tham khảo thêm:   Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Khoa học tự nhiên 7 năm 2022 - 2023 sách Chân trời sáng tạo 5 Đề kiểm tra giữa kì 2 môn KHTN 7 (Có đáp án + Ma trận)

Câu 11. Nén hỗn hợp gồm 4 lít khí nitơ và 14 lít hiđro trong bình phản ứng ở nhiệt độ và xúc tác thích hợp. Sau phản ứng, thu được 16,4 lít hỗn hợp khí. Hãy tính thể tích khí amoniac thu được. Biết các thể tích được đo ở cùng nhiệt độ và áp suất.

………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương II môn Hóa học lớp 11 Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 môn Hóa của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *