Bạn đang xem bài viết ✅ Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Bài tập về câu gián tiếp

* Chuyển các câu sau từ câu trực tiếp sang gián tiếp.

1. “ I went to see him yesterday”, she said.

She said…………………………………………….. ………………………………………………………….

2. “ I don’t want to meet him again”, she said

She said…………………………………………….. ………………………………………………………….

3. “ Can you swim?”, he asked me.

He asked me………………………………………. ………………………………………………………….

4. He explained, “ I didn’t break the vase”.

He expained……………………………………….. ………………………………………………………….

5. My mother said, “ I am cooking now”.

My mother said…………………………………… ………………………………………………………….

6. “ What time does John get up?”, he asked me.

He wanted to know………………………………. ………………………………………………………….

7. “ I like this book”, he said

He said……………………………………………….. ………………………………………………………….

8. “How beautiful she is!”.

He exclaimed………………………………………… ………………………………………………………….

9. “Have you ever seen that film?”, he asked me

He asked me………………………………………… ………………………………………………………….

10. “ I went to Do Son last week”, she said

She said……………………………………………….. ………………………………………………………….

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

Tham khảo thêm:   Lịch sử 10 Bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học khác Soạn Sử 10 trang 18 sách Cánh diều

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *