Bạn đang xem bài viết ✅ Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 chương 4 Kết nối tri thức (Có đáp án) Câu hỏi trắc nghiệm Sinh sản ở sinh vật ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 chương 4 Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu vô cùng hữu ích tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh kiến thức chương Sinh sản ở sinh vật với các mức độ: vận dụng, thông hiểu và vận dụng cao.

File trắc nghiệm Sinh 11 chương 4 Sinh sản ở sinh vật có đáp án giải chi tiết kèm theo sẽ giúp các bạn học sinh lớp 11 làm quen với các dạng bài tập. Qua đó có định hướng học tập, ôn luyện đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi sắp tới. Vậy dưới đây là câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 chương 4 Kết nối tri thức mời các bạn cùng theo dõi.

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 24

I. Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 24

Câu 1: Ở sinh vật có mấy kiểu sinh sản?

A. Sinh con và sinh trứng
B. Sinh sản hoàn toàn và bán hoàn toàn
C. Sinh sản cơ học và hóa học
D. Sinh sản vô tính và hữu tính

Câu 2: Chúng ta có thể nhân giống cây khoai tây bằng bộ phận nào của cây?

A. Lá.
B. Thân củ.
C. Hạt giống
D. Rễ

Câu 3: Hình thức sinh sản ở động vật hay thực vật sẽ phức tạp hơn?

A. Động vật
B. Thực vật
C. Bằng nhau
D. Không kết luận được

Câu 4: Những kiểu sinh sản của hình thức sinh sản vô tính ở động vật là?

A. Nhân đôi, nảy mầm, phân mảnh, trinh sinh
B. Nhân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh
C. Nhân đôi, nảy chồi, phân mảnh, phân sinh
D. Nhân đôi, nảy mầm, phân mảnh, phân sinh

Câu 5: Quả được hình thành từ bộ phận nào của hoa?

A. Đài hoa.
B. Tràng hoa.
C. Nụ hoa.
D. Bầu nhụy.

Câu 6: Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể….?

A. sinh ra một hay nhiều cá thể giống hoặc khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
B. luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
C. sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
D. luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.

Câu 7: Trường hợp nào sau đây không phải là sinh sản vô tính ở thực vật?

Tham khảo thêm:   Tổng hợp giftcode và cách nhập code Kiếm Vương 1 ADNX Mobile

A. Cây cỏ gấu non phát triển từ rễ củ.
B. Cây dương xỉ non phát triển từ bào tử.
C. Cây sắn dây phát triển từ một đoạn thân.
D. Cây táo non phát triển từ hạt.

Câu 8: Một trùng giày sinh sản bằng cách tự phân chia thành hai tế bào con. Quá trình này được gọi là

A. mọc chồi.
B. tái sinh.
C. phân đôi.
D. nhân giống.

Câu 9: Trong các hình thức sinh sản dưới đây, đâu không phải ví dụ về sinh sản vô tính?

A. Sinh sản bằng bào tử của rêu.
B. Sinh sản bằng hạt ở cây lúa.
C. Sinh sản bằng củ ở gừng
D. Sính sản bằng thân rễ ở cây rau má.

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây không thuộc sinh sản vô tính?

A. Cơ thể con sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu.
B. Tạo ra cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi.
C. Tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn.
D. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định.

Câu 11: Sinh sản vô tính ở thực vật có hình thức nào?

A. Phân tách
B. Sinh sản sinh dưỡng
C. Nảy chồi
D. Phân mảnh

Câu 12: Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể

A. sinh ra một hay nhiều cá thể giống hoặc khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
B. luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
C. sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
D. luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.

Câu 13: Hoa lưỡng tính là?

A. hoa có đài, tràng và nhụy hoa.
B. hoa có nhị và nhụy hoa.
C. hoa có đài, tràng và nhị hoa.
D. hoa có đài và tràng hoa.

…………..

II. Đáp án trắc nghiệm Sinh học 11 bài 24

1D 2B 3A 4D 5D
6C 7D 8C 9B 10B
11C 12C 13B 14A 15D
16A 17A 18B 19C 20A

………

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 25

I. Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 25

Câu 1: Trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, cây mới được tạo ra

A. từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cây
B. chỉ từ rễ của cây
C. chỉ từ một phần thân của cây
D. chỉ từ lá của cây

Câu 2: Sinh sản bằng bao tử là tạo ra thế hệ mới từ

A. bao tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.
B. bao tử được phát sinh do nguyên nhân ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.
C. bao tử được phát sinh do giảm phân ở pha giao tử thể của những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.
D. hợp tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.

Tham khảo thêm:   Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lí 4 năm 2023 - 2024 sách Cánh diều 3 Đề thi cuối kì 1 Lịch sử - Địa lý lớp 4 (Có ma trận, đáp án)

Câu 3: Đặc điểm không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật là

A. có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi
B. tạo được nhiều biến dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa
C. duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền
D. hình thức sinh sản phổ biến

Câu 4: Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

A. cần 2 cá thể
B. không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái
C. có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái
D. chỉ cần giao tử cái

Câu 5: Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là:

A. tiết kiệm vật liệu di truyền (do sử dụng cả hai tinh tử để thụ tinh)
B. hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển
C. hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội
D. cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới

Câu 6: Trong quá trình thụ tinh của thực vật có hoa, bộ NST của các nhân gồm nhân của giao tử là n,

A. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 2n
B. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 4n
C. của nhân cực là n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n
D. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n

Câu 7: Khi nói về ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô, phát biểu nào sau đây sai?

A. Nhân nhanh số lượng cây giống lớn
B. Phục chế được các giống cây quý
C. Duy trì các tính trạng tốt của cây mẹ
D. Tạo ra các giống cây mới có năng suất cao hơn cây mẹ

Câu 8: Lấy hạt phấn của cây có kiểu gen Aa thụ phấn cho cây có kiểu gen aa. Trong số các hạt được tạo ra, hạt có nội nhũ mang kiểu gen AAa của phôi là

A. Aa
B. aa
C. AA
D. AAa

Câu 9: Đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

A. cơ thể con sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu
B. tạo ra cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi
C. tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn
D. tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định

Câu 10: Trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

A. rễ phụ
B. lóng
C. thân rễ
D. thân bò

Câu 11: Sinh sản hữu tính ở thực vật là sự kết hợp

A. có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
B. ngẫu nhiên hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
C. có chọn lọc của giao tử cái và nhiều giao tử được tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
D. của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cây mới

Tham khảo thêm:   Lịch sử Địa lí lớp 4 Bài 20: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên Giải Lịch sử Địa lí lớp 4 sách Chân trời sáng tạo

Câu 12: Xét các ngành thực vật sau:

1. Hạt trần
2. Rêu
3. Quyết
4. Hạt kín

Sinh sản bằng bao tử có ở

A. (1) và (2)
B. (1) và (4)
C. (2) và (3)
D. (3) và (4)

Câu 13: Thụ phấn là quá trình:

A. Vận chuyển hạt từ nhị đến núm nhụy
B. Hợp nhất nhân giao tử đực và nhân tế bào trứng
C. Vận chuyển hạt phấn từ nhụy đến núm nhụy
D. Hợp nhất giữa nhị và nhụy

Câu 14: Từ một tế bào hoặc mô thực vật có thể nuôi cấy để phát triển thành một cây hoàn chỉnh là nhờ đặc tính nào của tế bào thực vật?

A. Toàn năng
B. Phân hóa
C. Chuyên hóa cao
D. Tự dưỡng

Câu 15: Thụ phấn chéo là sự thụ phấn giữa

A. hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác loài
B. hạt phấn với nhụy của cùng một hoa hay khác hoa của cùng một cây
C. hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài
D. hạt phấn và trứng của cùng hoa

Câu 16: Khi nói về giao tử đực ở thực vật có hoa, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng?

1. Từ tế bào mẹ 2n trong bao phấn trải qua 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân để hình thành hạt phấn

2. Từ tế bào mẹ 2n trong noãn trải qua 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân để hình thành túi phôi

3. Từ 1 tế bào mẹ 2n trong bao phấn trải qua 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân để hình thành 8 hạt phấn

4. Từ một tế bào mẹ 2n trong noãn trải qua 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân để hình thành 32 túi phôi

5. Mỗi thể giao tử đực có hai tế bào đơn bội

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

Câu 17: Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là sự kết hợp của

A. nhân 2 giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử
B. hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ
C. hai bộ NST đơn bội của giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ NST lưỡng bội
D. hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi

…………

II. Đáp án trắc nghiệm Sinh 11 bài 25

1A 2A 3C 4B 5D
6D 7D 8A 9B 10C
11B 12C 13A 14A 15C
16D 17B 18A 19B 20D

………..

Tải file tài liệu để xem thêm trắc nghiệm Sinh 11 chương 4

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 chương 4 Kết nối tri thức (Có đáp án) Câu hỏi trắc nghiệm Sinh sản ở sinh vật của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *