Bạn đang xem bài viết ✅ Bài tập Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được trong tiếng Anh Bài tập ngữ pháp tiếng Anh thực hành ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Nhằm đem đến cho các bạn có thêm nhiều tài liệu học tập môn tiếng Anh, Wikihoc.com xin giới thiệu tài liệu Bài tập Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được.

Đây là tài liệu rất hữu ích, bao gồm lý thuyết và các dạng bài tập giúp các bạn phân biệt danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng Anh. Đây là điều rất quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng tới việc lựa chọn những chỉ định từ và động từ trong câu. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bài tập Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được

I. Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

1. Danh từ đếm được

– Là những danh từ có thể đếm được. Ví dụ: girl, picture, cat, chair, tree, apple

– Trước danh từ số ít chúng ta có thể dùng “a/an”

Tham khảo thêm:   Công nghệ 6 Bài 6: Các loại vải thường dùng trong may mặc Giải Công nghệ lớp 6 Bài 6 trang 45 sách Chân trời sáng tạo

Ví dụ: That’s a good idea.

Do you need an umbrella?

Chú ý: chúng ta không thể dùng danh từ số ít một mình.

2. Danh từ không đếm được

– Ví dụ: music, rice, money, bread, gold, blood………

– Trước những danh từ không đếm được, chúng ta có thể dùng some, the, much, không thể dùng “a/an”.

Ví dụ: some gold, the music, much excitement….

• Một số danh từ không đếm được trong tiếng Anh:

accommodation advice furniture luggage bread permission traffic trouble
weather travel work information news progress beauty coffee
courage oil water soap wood wine knowledge glass

Chú ý: news có “s” nhưng không phải là danh từ số nhiều.

• Nhiều danh từ có thể dùng được như danh từ đếm được hoặc không đếm được. Thường thì về ý nghĩa chúng có sự khác nhau.

Ví dụ:

Paper

– I bought a paper (= tờ báo, đếm được)

– I bought some papers (= giấy viết, không đếm được)

Hair

– There’s a hair in my soup. (= một sợi tóc, đếm được)

– She has beautiful hair (= mái tóc, không đếm được)

Experience

– We had many interesting experiences during our holiday. (= hoạt động, đếm được)

– You need experience for this job (= kinh nghiệm, không đếm được)

Work

– He is looking for work(=công việc, không đếm được)

– Jack London wrote many works(=tác phẩm, đếm được)

• Một số ngoại lệ: một số danh từ không đếm được vẫn có thể đi với “a/an” trong một số trường hợp như sau:

A help:

– A good map would be a help.

– A knowledge of:

– He had a good knowledge of mathematics.

A fear/ a relief:

– There is a fear that he has been murdered.

– It was a relief to sit down.

A pity/shame/wonder:

– It’s a pity you weren’t here.

– It’s a shame he wasn’t paid.

Tham khảo thêm:   Thông tư 102/2018/TT-BTC Hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng:

1. If you want to hear the news, you can read paper/ a paper.

2. I want to write some letters but I haven’t got a paper/ any paper to write on.

3. I thought there was somebody in the house because there was light/a light on inside.

4. Light/a light comes from the sun.

5. I was in a hurry this morning. I didn’t have time/ a time for breakfast.

6. “did you enjoy your holiday?” – “yes, we had wonderful time/ a wonderful time.”

7. Sue was very helpful. She gives us some very useful advice/advices.

8. We had very bad weather/a very bad weather while we were on holiday.

9. We were very unfortunate. We had bad luck/a bad luck.

10. It’s very difficult to find a work/job at the moment.

11. I had to buy a/some bread because I wanted to make some sandwiches.

12. Bad news don’t/doesn’t make people happy.

13. Your hair is/ your hairs are too long. You should have it/them cut.

14. Nobody was hurt in the accident but the damage /the damages to the car was/were quite bad.

Bài tập 2: Hoàn thành câu sử dụng những từ cho dưới đây. Sử dụng a/an khi cần thiết.

accident, biscuit, blood, coat, decision, electricity, key, letter, moment, music, question, sugar

1. It wasn’t your fault. It was………..

2. Listen!can you hear………..?

3. I couldn’t get into the house because I didn’t have ………..

4. It’s very warm today. Why are you wearing………..?

5. Do you take ……………..in your coffee?

6. Are you hungry? Would you like ………..with your coffee?

7. Our lives would be very difficult without…………….

8. I didn’t phone them. I wrote………….instead.

9. The heart pumps …………………through the body.

10. Excuse me, but can I ask you………….?

11. I’m not ready yet. Can you wait………….., please?

12. We can’t delay much longer. We have to make ……………..soon

Tham khảo thêm:   Luật hợp tác xã 2012

Bài tập 3: Viết sang số nhiều những từ trong ngoặc đơn

1. Study the next three (chapter).

2. Can you recommend some good (book)?

3. I had two (tooth) pulled out the other day.

4. You can always hear (echo) in this mountain.

5. They are proud of their (son-in-law).

6. Did you raise these (tomato) in your garden?

7. I think we need two (radio).

8. My (foot) really hurt.

9. The (roof) of these houses are tiled.

10. Get me two (loaf) of bread.

Bài tập 4: Chữa những lỗi sai (nếu có) trong các câu sau đây.

1. There are many dirts on the floor.

2. We want more fuels than that.

3. He drank two milks.

4. Ten inks are needed for our class.

5. He sent me many foods.

6. Many golds are found there.

7. He gave me a great deal of troubles.

8. cows eat glasses.

9. The rain has left many waters.

10. I didn’t have many luggages.

Bài 5. Some of these sentences need a/an. Correct the sentences where necessary.

1. Joe goes everywhere by bike. He hasn’t got car. a car

2. Helen was listening to music when I arrived. OK

3. We went to very nice restaurant last weekend. ………

4. I clean my teeth with toothpaste. ………

5. I use toothbrush to clean my teeth. ………

6. Can you tell me if there’s bank near here? ………

7. My brother works for insurance company in London. ………

8. I don’t ike violence. ………

9. Can you smell paint? ………

10. When we were in Rome, we stayed in big hotel. ………

11. We need petrol. I hope we come to petrol station soon. ………

12. I wonder if you can help me. I have problem. ………

13. I like your suggestion. It’s very interesting idea. ………

14. John has got interview for job tomorrow. ………

15. I like volleyball. It’s good game. ………

16. Liz doesn’t usually wear jewellerye. ………

17. Jane was wearing beautiful necklace. ………

………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bài tập Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được trong tiếng Anh Bài tập ngữ pháp tiếng Anh thực hành của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *