Bạn đang xem bài viết ✅ 120 Cụm động từ tiếng Anh (PHRASAL VERBS) thông dụng Ôn thi THPT Quốc gia 2024 môn tiếng Anh ✅ tại website Wikihoc.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

120 Cụm động từ tiếng Anh thông dụng ôn thi THPT Quốc gia 2024 giúp các em biếtcách xác định phân biệt, xác định cụm động từ, để ôn thi môn Tiếng Anh hiệu quả, dễ dàng chinh phục kỳ thi THPT Quốc gia 2024 sắp tới.

Phrasal Verb (Cụm động từ) là sự kết hợp giữa một động từ và một hoặc hai tiểu từ (particles). Các tiểu từ này có thể là giới từ hoặc trạng từ. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm đề cương ôn thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wikihoc.com.

120 Cụm động từ tiếng Anh thông dụng

1 Ask after sb

Did she ask after me in her letter?

Hỏi thăm tin tức, tình hình của ai đó
2 Ask somebody out

Heasked me outto dinner.

Mời ai đó đi hẹn hò
3 Ask around

Our babysitter’s just moved away, so we’re asking around for a replacement.

Hỏi mọi người về cùng một thứ
4 Ask sb over/round

She’s asked me round for dinner.

Mời ai đến chơi nhà.
5 Ask for sb

There is somebody at the door asking for Thanh.

Dùng để nói rằng bạn muốn gặp hay nói chuyện với ai đó.
6 Beat one’s self up

If you fail, don’t beat yourself up; just try again.

tự trách mình (khi dùng, thay one’s self bằng myself, yourself, himself, herself…)
7 Break down

Our car broke down and we had to push it off the .

bị hư
8 Break in

Burglars had broken in while we were away.

đột nhập vào nhà
9 Break up with s.o chia tay người yêu, cắt đứt quan hệ tình cảm với ai đó
10 Bring s.th up

She’s always bringing up her healthproblems.

đề cập chuyện gì đó
11 Bring so up nuôi nấng (con cái)
12 Brush up on sth

You’d betterbrush up on yourFrench before going to Paris.

ôn lại
13 Call for sth kêu người nào đó, cho gọi ai đó, yêu cầu gặp ai đó
14 Carry out thực hiện (kế hoạch)
15 Catch up with s.o theo kịp ai đó
16 Check in làm thủ tục vào khách sạn
17 Check out làm thủ tục ra khách sạn
18 Check sth out tìm hiểu, khám phá cái gì đó
19 Clean s.th up lau chùi
20 Clear up

Jimmy usually clears up his room once a week

= tidy: Dọn dẹp
21 Come across as có vẻ (chủ ngữ là người)
22 Come off tróc ra, sút ra
23 Come up against s.th đối mặt với cái gì đó
24 Come up with nghĩ ra
25 Cook up a story bịa đặt ra 1 câu chuyện
26 Cool down làm mát đi, bớt nóng, bình tĩnh lại (chủ ngữ có thể là người hoặc vật)
27 Count on s.o tin cậy vào người nào đó
28 Cut down on s.th cắt giảm cái gì đó
29 Cut off cắt lìa, cắt trợ giúp tài chính
30 Do away with s.th bỏ cái gì đó đi không sử dụng cái gì đó
31 Do without s.th chấp nhận không có cái gì đó
32 Dress up ăn mặc đẹp
33 Drop by ghé qua
34 Drop s.o off thả ai xuống xe
35 End up có kết cục = wind up
36 Figure out suy ra
37 Find out tìm ra
38 Get along/get along with s.o hợp nhau/hợp với ai
39 Get in đi vào
40 Get off xuống xe
41 Get on with s.o hòa hợp, thuận với ai đó
42 Get out cút ra ngoài
43 Get rid of s.th bỏ cái gì đó
44 Get up thức dậy
45 Get away with thoát khỏi sự trừng phạt
46 Get on to liên lạc với ai đó
47 Get round to cần thời gian để làm gì
48 Go down with bị ốm
49 Go in for làm điều gì vì bạn thích nó
50 Give up s.th từ bỏ cái gì đó
51 Go around đi vòng vòng
52 Go down giảm, đi xuống
53 Go off reo, nổ (chủ ngữ thường là chuông, bom)
54 Go on tiếp tục
55 Go out đi ra ngoài, đi chơi
56 Go up tăng, đi lên
57 Grow up lớn lên
58 Give away cho đi , tống đi , tiết lộ bí mật
59 Give st back trả lại
60 Give in bỏ cuộc
61 Give way to nhượng bộ, đầu hàng, nhường chỗ cho ai
62 give oneself up to đầu hàng
63 Give up từ bỏ
64 Give out phân phát , cạn kịêt
65 Give off toả ra , phát ra ( mùi hương , hương vị)
66 Help s.o out giúp đỡ ai đó
67 Hold on đợi tí
68 Keep on doing s.th tiếp tục làm gì đó
69 Keep up sth hãy tiếp tục phát huy
70 Let s.o down làm ai đó thất vọng
71 Look after s.o chăm sóc ai đó
72 Look around nhìn xung quanh
73 Look at sth nhìn cái gì đó
74 Look down on s.o khinh thường ai đó
75 Look for s.o/s.th tìm kiếm ai đó/ cái gì đó
76 Look forward to something / Look forward to doing something mong mỏi tới sự kiện nào đó
77 Look into sth nghiên cứu cái gì đó, xem xét cái gì đó
78 Look sth up tra nghĩa của cái từ gì đó
79 Look up to s.o kính trọng, ngưỡng mộ ai đó
80 Make sth up chế ra, bịa đặt ra cái gì đó
81 Make up one’s mind quyết định
82 Move on to s.th chuyển tiếp sang cái gì đó
83 Pick s.o up đón ai đó
84 Pick s.th up lượm cái gì đó lên
85 Put s.o down hạ thấp ai đó
86 Put s.o off làm ai đó mất hứng, không vui
87 Put s.th off trì hoãn việc gì đó
88 Put s.th on mặc cái gì đó vào
89 Put sth away cất cái gì đó đi
90 Put up with s.o/ s.th chịu đựng ai đó/ cái gì đó
91 Run into s.th/ s.o vô tình gặp được cái gì / ai đó
92 Run out of s.th hết cái gì đó
93 Set s.o up gài tội ai đó
94 Set up s.th thiết lập, thành lập cái gì đó
95 Settle down ổn định cuộc sống tại một chỗ nào đó
96 Show off khoe khoang
97 Show up xuất hiện
98 Slow down chậm lại
99 Speed up tăng tốc
100 Stand for viết tắt cho chữ gì đó
101 Take away (take sth away from s.o) lấy đi cái gì đó của ai đó
102 Take off cất cánh (chủ ngữ là máy bay), trở nên thịnh hành, được ưa chuộng (chủ ngữ là ý tưởng, sản phẩm..)
103 Take s.th off cởi cái gì đó
104 Take up bắt đầu làm một họat động mới (thể thao, sở thích,môn học)
105 Take notice of something

Tim took no notice of my advice.

chú ý, để ý đến thứ gì đó
106 Talk s.o in to s.th dụ ai làm cái gì đó
107 Tell s.o off la rầy ai đó
108 Turn around quay đầu lại
109 Turn down vặn nhỏ lại
110 Turn off tắt
111 Turn on mở
112 Turn sth/s.o down từ chối cái gì/ai đó
113 Turn up vặn lớn lên
114 Try something on

I’m going to try these jeans on, but I don’t think they will fit.

mặc thử đồ
115 Try something out

I am going to try this new brand of detergent out.

test – thử nghiệm
116 Use something up

The kids used all of the toothpaste up so we need to buy some more.

finish the supply – dùng hết
117 Wake up đánh thức ai dậy
118 Warm up khởi động
119 Wear out mòn, làm mòn (chủ ngữ là người thì có nghĩa là làm mòn, chủ ngữ là đồ vật thì có nghĩa là bị mòn)
120 Work out tập thể dục, có kết quả tốt đẹp
Tham khảo thêm:   Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

Phân loại cụm động từ Tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có 2 loại cụm động từ cơ bản:

a. intransitive phrasal verbs (không có object)

EX: The plane will take off at 15:00.

b. Transitive phrasal verbs (có object – danh từ hoặc đại từ)

+ Inseparable transitive phrasal verbs (Pharsal verbs không thể tách ra – Object luôn ở sau particle)

Ex: We are looking for my key. (Wrong: We are looking my key for )

+ Separable transitive phrasal verbs (Pharsal verbs có thể tách ra )

Phrasal verbs thường có thể tách được khi particles l: on, off, up, down, in, out, away

Nếu Object là danh từ, nó có thể đặt ở sau hay giữa phrasal verbs)

Ex: Remember to turn off the lights when going out.

Remember to turn the lights off when going out.

Nếu Object l một đại từ (me, us, it, them, you him, her …) thi nó luôn được đặt ở giữa phrsal verb )

Ex: Please turn it off. (Wrong: Please turn off it )

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết 120 Cụm động từ tiếng Anh (PHRASAL VERBS) thông dụng Ôn thi THPT Quốc gia 2024 môn tiếng Anh của Wikihoc.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *