Viết đoạn văn về tầm quan trọng của tiếng Anh bằng tiếng Anh có dịch

Khi thế giới ngày càng hội nhập, các công ty nước ngoài đầu tư vào VIệt Nam rất nhiều và các công ty Việt Nam cũng hợp tác rất nhiều với các đối tác nước khác thì tiếng anh là cầu nối rất quan trọng quyết định sự thành công của công việc. Ở các công ty Việt Nam tuỳ nơi sẽ có những yêu cầu khác nhau về tiếng Anh nhưng đa số các công ty sẽ yêu cầu khá nhiều và khi bạn giỏi tiếng Anh thì cơ hội thằng tiến và đạt mức lương cao cũng rất nhiều và lúc đó bạn sẽ thấy tầm quan trọng cực kỳ lớn của tiếng Anh. Ngoài ra trong cuộc sống hằng ngày khi bạn đi du lịch, hoặc khi bạn học tập tìm hiểu kiến thức mới thì giỏi tiếng anh cũng sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc tiếp cận kiến thức hay mới và có thể bạn sẽ có nhiều ý tưởng tốt để kinh doanh

Các bài viết liên quan tới chủ đề tầm quan trọng của tiếng Anh đáng chú ý:

Hẳn chúng ta không cần phải nghe nói quá nhiều về tầm quan trọng tiếng Anh trong cuộc sống đổi mới và hiện đại này. Đặc biệt người trẻ chúng ta càng cần phải thành thạo và xem trọng nó. Hôm nay hãy cùng xem thêm một số lý do khiến tiếng Anh trở nên thật đặc biệt và cần thiết nhé.

Bài luận 1. Viết đoạn văn ngắn về tầm quan trọng của tiếng Anh bằng tiếng Anh

Vocabulary:

  • Convincing (adj): Có sức thuyết phục.
  • Demonstrating (adj): Minh họa.
  • Compliment (v): Khen ngợi.
  • Evaluate (v): Đánh giá.

I have been studying English since I was in secondary, and I realized that English is an important subject that can bring me a lot of benefits. First of all, English is a good supporting subject for many skills. By following the grammars and rules, I can make more convincing arguments and demonstrating examples. Therefore, my writing skill and the way to perform in other subjects also improve. Besides, through practicing in speaking class; I can develop both my communicating and presenting skills. I am become a more confident person, and people start to compliment on the way I talk. Second, English is the key for me to open new doors to the ocean of knowledge. Most of the books for learning English are about general knowledge, science, news from around the world or interesting stories so they can attract readers. Many useful TV programs and works of art are also in English; therefore, I can gain a lot of knowledge and entertain myself while reading and watching them. Third, the effort that I use in studying English helps me to have more focus to the details in everything. By listening and choose the key information in every conversation as well as material, my skill to evaluate can be upgraded into a higher level. English also helps me to trains my patience in everything I am doing as well as the love to explore. Therefore, I am not only become a person who is interested in learning many things, but I am also careful in the studying process. In conclusion, every skill in English can have specifically positive impact on me. It is a good thing for me to discover the importance of it, and I will never stop learning this useful language.

Dịch:

Tôi đã học tiếng Anh kể từ khi tôi học cấp 2, và nhận ra rằng tiếng Anh là một môn học quan trọng mang đến cho tôi rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, tiếng Anh là một môn học giúp hỗ trợ cho nhiều kĩ năng khác. Bằng cách theo sát những ngữ pháp và quy tắc viết, tôi có thể có được những lập luận thuyết phục và ví dụ minh họa. Vì thế nên kĩ năng viết cũng như cách tôi trình bày trong những môn học khác cũng được cải thiện. Bên cạnh đó, bằng cách luyện tập trong những lớp học nói; tôi có thể phát triển được cả kĩ năng giao tiếp và thuyết trình. Tôi còn trở thành một người tự tin hơn, và mọi người bắt đầu khen ngợi cách tôi nói chuyện. Thứ hai, tiếng Anh là chìa khóa để tôi mở ra những cánh cửa mới đến đại dương kiến thức. Hầu hết sách để học tiếng Anh là về kiến thức chung, khoa học, tin tức trên khắp thế giới và những câu chuyện thú vị để có thể thu hút người đọc. Rất nhiều những chương trình TV hữu ích và các tác phẩm nghệ thuật cũng bằng tiếng Anh; vậy nên tôi có thể thu thập được nhiều kiến thức và giải trí cho bản thân trong khi đọc và xem chúng. Thứ ba, nỗ lực mà tôi sử dụng để học tiếng Anh giúp tôi để ý nhiều hơn đến các chi tiết nhỏ trong mọi việc. Bằng cách nghe và chọn thông tin chính trong các đoạn đối thoại và tài liệu, kĩ năng đánh giá vấn đề của tôi cũng được nâng cấp lên một tầm cao mới. Tiếng Anh cũng giúp tôi rèn luyện tính kiên nhẫn trong mọi chuyện tôi làm và niềm yêu thích khám phá. Vì thế nên tôi không những trở thành người có hứng thú học hỏi, mà còn là một người cẩn thận trong quá trình học tập. Kết luận lại, mỗi kỹ năng trong tiếng Anh có thể có những tác động tích cực cụ thể với tôi. Thật tốt khi tôi có thể khám phá ra được tầm quan trọng của nó, và tôi sẽ không bao giờ ngừng việc học thứ tiếng bổ ích này lại.

Bài luận 2. Viết đoạn văn về tầm quan trọng của tiếng Anh bằng tiếng Anh:=

Vocabulary:

  • Compulsory (adj): Bắt buộc.
  • Approach (v): Tiếp cận.

English is an compulsory subject of many schools, and it is because young people nowadays need to know about the essential usages of it. First of all, everyone knows that English is an international language which is used widely in all over the world, so it is an obvious thing that people need to master it to communicate with the world. Although there are also other popular language such as Spanish and Chinese, English is still evaluated as the simpler one to study. Therefore, English is a short way for us to reach out of our country, and it can clearly help us a lot in our career. Second, learning a new language has more benefits than just a way to communicate, especially English. It is a beautiful language with many interesting for us to explore. It can change the way we talk, the way we see a problem, and the way we approach to general knowledge. One person can become more confident after many speaking classes, and he or she can have better ways to write an essay and email after some writing classes. It gradually changes us in a more positive way that we do not realize, and it will become a good part of us. Third, knowing English is an advantage when we entertaining. I have to admit that many talented artists are from English speaking countries, and it is a pity if we cannot read, listen or watch there works in their mother language. Therefore, having a little idea about English can help us have a whole new experience in entertaining. In sum up, it is good for us to study any new language, but English is always the simplest and the most useful one to choose. I am the one who has direct advantages by learning it, and I hope everyone can know clearly about the importance of English.

Dịch:

Tiếng Anh là một môn học bắt buộc tại nhiều ngôi trường, và điều đó bởi vì người trẻ hiện nay cần phải biết về những tác dụng quan trọng của nó. Đầu tiên, mọi người đều biết rằng tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế được sử dụng rộng rãi ở khắp nơi trên thế giới, vậy nên đây là việc hiển nhiên khi mọi người cần phải thành thạo nó để có thể giao tiếp với thế giới. Mặc dù có những ngôn ngữ phổ biến khác như Tây Ban Nha và tiếng Trung Quốc, tiếng Anh vẫn được đánh giá là ngôn ngữ đơn giản hơn để học. Vậy nên tiếng Anh là một con đường tắc để chúng ta có thể vươn ra khỏi đất nước của mình, và nó rõ ràng giúp ích chúng ta trong công việc. Thứ hai, học một ngôn ngữ mới có nhiều lợi ích hơn việc chỉ là một cách để giao tiếp, đặc biệt là tiếng Anh. Nó là một ngôn ngữ hay với rất nhiều thứ để chúng ta khám phá. Nó có thể thay đổi cách chúng ta nói chuyện, cách chúng ta nhìn nhận một vấn đề, và cách chúng ta tiếp cận với các kiến thức phổ thông. Một người có thể trở nên tự tin hơn sau khi học nhiều lớp giao tiếp, và người đó có thể có những cách tốt hơn để viết mộtBài luận hoặc một bức email sau một vài lớp học viết. Nó dần dần thay đổi chúng ta theo một hướng tích cực hơn mà chúng ta không nhận ra, và đó sẽ trở thành một phần tốt đẹp bên trong chúng ta. Thứ ba, biết tiếng Anh là một lợi thế khi chúng ta giải trí. Tôi phải thừa nhận rằng rất nhiều những nghệ sĩ tài năng đều đến từ những nước nói tiếng Anh, và thật tiếc nếu chúng ta không thể đọc, nghe hoặc xem những tác phẩm đó bằng tiếng gốc. Vậy nên biết một chút ít về tiếng Anh có thể cho chúng ta một trải nghiệm hoàn toàn mới trong việc giải trí. Kết luận lại rằng, việc chúng ta học bất kì ngôn ngữ mới nào là một việc tốt, nhưng tiếng Anh luôn là thú đơn giản nhất và hữu dụng nhất để chọn. Tôi là người đã có những lợi ích trực tiếp từ việc học nó, và tôi hy vọng mọi người cũng có thể biết rõ về tầm quan trọng của tiếng Anh.

Xem thêm các bài về tầm quan trọng của tiếng Anh khác

Writing - Viết bài luận tiếng Anh