Viết đoạn văn về công việc tương lai bằng tiếng Anh, bài luận về công việc mơ ước

Từ thưở bé hầu như ai cũng có những mơ ước về công việc tương lai cho riêng mình đó có thể là thầy cô giáo để giúp đỡ các thế hệ học sinh, đó có thể là công an để bảo vệ gia đình và mọi người, đó có thể là bác sĩ y tá để chữa bệnh cho người nghèo, đó có thể là ca sĩ diễn viên để thoả lòng đa mê. Và rất nhiều những công việc khác nữa, và trong bài này wikihoc.com sẽ hướng dẫn các bạn viết về 2 công việc khá phổ biến được nhiều bạn mơ ước sẽ làm trong tương lai là Bác sĩ và nhà văn nhà thơ hay nói chung là người sáng tác viết các tác phẩm văn thơ.

Các bài viết liên quan tới chủ đề công việc tương lai đáng chú ý:

Chúng ta đều có riêng cho mình một công việc mơ ước để phấn đấu và hi vọng. Đó có thể là một nghề được nhiều người xem trọng và ngưỡng mộ, hoặc cũng có thể là một nghề đơn giản miễn chúng ta thích. Dù công việc yêu thích của bạn là gì, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi sau khi tham khảo qua những ví dụ sau nhé.

Bài luận 1. Viết một đoạn văn về công việc tương lai, công việc ước mơ của bạn bằng tiếng Anh:

Vocabulary:

  • Fever (n): Cơn sốt.
  • Patient (n): Bệnh nhân.
  • Heal (v): Chữa lành.
  • Optic (adj): Liên quan đến mắt.
  • Contagious (adj): Truyền nhiễm.

My childhood dream was to become a doctor, and until now I still keep that goal in my mind. When I was 10, I had a really bad fever which could threaten my life. When I was at the hospital, the images of doctors and nurses who stayed up all night to watch after their patients had stuck in my heart. They were like angels that saved and healed people from the pain, and I wished I could have the power like them one day. Becoming a doctor is not an easy process. When I started my high school, I were totally aware of what I had to learn and achieve to actually get into a good medical university.  Fortunately, I was already good at natural science subjects, and all I had to do was never stopped trying harder and harder every day. It will take me at least 7 years to finish my study in medical school, and after that I have to spend some more years working as an trainee at the hospital before I can officially become a doctor. There will many different majors to choose when I enter year 4 of university, but at the moment I do not decide which one that I am suitable. My parents want me to become a optic doctor or a dentist, because they do not want me to contact with patients who can have contagious diseases. However, I always keep in mind that my mission once I become a doctor is to save as many lives as possible, and I will not let my fear interrupts that goal. There will be a long and hard way for me to face before I can become a good doctor, but this is my dream and I will try my best to achieve it.

Dịch:

Giấc mơ thuở nhỏ của tôi là trở thành một bác sĩ, và đến tận bây giờ tôi vẫn giữ nguyên mục tiêu đó trong đầu. Khi tôi 10 tuổi, tôi bị một trận sốt khá nặng có thể ảnh hưởng đến mạng sống của mình. Khi tôi nằm ở bệnh viện, hình ảnh của những bác sĩ và y tá thức trắng đêm để trông chừng bệnh nhân đã hằn sâu vào tim tôi. Họ giống như những thiên thần cứu rỗi và chữa lành nỗi đau của mọi người, và tôi ước gì một ngày nào đó mình có thể có được sức mạnh như họ. Trở thành một bác sĩ không phải là một quá trình dễ dàng. Khi tôi bắt đầu học cấp 3, tôi hoàn toàn ý thức được mình phải học những gì để có thể thật sự thi đỗ vào một trường đại học y tốt. May mắn là tôi vốn đã giỏi những môn khoa học tự nhiên, và những gì tôi cần làm là không ngừng cố gắng nhiều hơn mỗi ngày. Tôi sẽ tốn khoảng 7 năm để hoàn thành việc học ở trường y, và sau đó tôi phải dành thêm một vài năm để làm việc như một thực tập sinh tại bệnh viện trước khi có thể trở thành một bác sĩ chính thức. Có nhiều chuyên ngành khác nhau để chọn khi tôi vào năm tư đại học, nhưng hiện tại toi vẫn chưa quyết định chuyên ngành nào sẽ hợp với mình. Bố mẹ tôi muốn tôi làm bác sĩ mắt hoặc nha sĩ, bởi vì họ không muốn tôi tiếp xúc với những bệnh nhân có khả năng bị bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, tôi luôn suy nghĩ rằng nhiệm vụ của tôi khi trở thành bác sĩ là cứu sống được càng nhiều mạng sống càng tốt, và tôi sẽ không để nỗi sợ hãi gây cản trở mục tiêu của mình. Con đường mà tôi phải đối mặt trước khi có thể trở thành một bác sĩ tốt sẽ rất dài và khó khăn, nhưng đây là ước mơ của tôi và tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được nó.

Bài luận 2. Viết một đoạn văn về công việc tương lai, công việc mơ ước của bạn bằng tiếng Anh - Nhà văn

Vocabulary:

  • Legendary (adj): Huyền thoại.
  • Strive (v): Phấn đấu.

Everyone had his or her dream career even though some of them may sound weird for the others. My parents were a little but surprised when I told them about my dream, and what I wanted to do was to become an author. I am now a 12th grade student, and I will participate in the university entrance exam soon. Most of my friends want to study in big and famous schools, but I am different from them. I am not very good at any certain subject, and becoming an excellent student is also not my final goal. I love to explore about life and people around me, and I want to go on many trips to gain practical experience after I finish my study. I read a lot of books, so it would be great if I can write me own books with my own stories and knowledge to share with everybody. This idea came up to me after I read a book about chasing our dream, and since then I had drawn my own path. I want to become a famous author in the science fiction and detective category, and that requires a wide range of knowledge as well as words and ideas. My idol are Agatha Christie and Arthur Conan Doyle, they are legendary authors who had set a really high bar for the detective genre, and I always look up to them as my goal to strive. My parents are worried that this is not a stable job for me to make a living; but I think as long as I have passion and effort, I can have a good life with whatever job that I choose. Becoming an author is not a simple thing like many people think, and I promise myself that I will be successful with my dream job.

Dịch:

Mỗi người đều có một công việc mơ ước cho riêng mình dù đôi khi một vài việc nghe có vẻ kì lạ so với người khác. Bố mẹ tôi hơi ngạc nhiên khi tôi nói với họ về ước mơ của mình, và điều tôi muốn làm là trở thành một nhà văn. Hiện tại tôi đang học lớp 12, và tôi sẽ sớm tham gia kì thi tuyển sinh đại học. Hầu hết bạn bè của tôi muốn được học ở những ngôi trường lớn và nổi tiếng, nhưng tôi thì khác với họ. Tôi không thật sự quá giỏi ở bất kì một môn học nào, và trở thành một học sinh xuất sắc cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của tôi. Tôi thích được khám phá cuộc sống và những người xung quanh mình, và tôi muốn có nhiều chuyến đi để có được kinh nghiệm thực tế sau khi hoàn thành xong việc học. Tôi đọc rất nhiều sách, vậy nên sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể viết những quyển sách về những câu truyện và kiến thức của chính mình để chia sẻ với mọi người. Ý tưởng này được nảy lên sau khi tôi đọc một quyển sách về việc theo đuổi ước mơ, và kể từ đó tôi đã vẽ được con đường đi cho bản thân. Tôi muốn trở thành một tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực truyện trinh thám và khoa học viễn tưởng, và điều đó đòi hỏi một vốn kiến thức lớn cũng như ngôn từ và ý tưởng. Thần tượng của tôi là Agatha Christie và Arthur Conan Doyle, họ là những tác giả huyền thoại đã đưa ra một tiêu chuẩn rất cao cho thể loại trinh thám, và tôi luôn xem họ là mục tiêu để phấn đấu. Bố mẹ tôi lo rằng đây không phải là một nghề ổn định để tôi kiếm sống; nhưng tôi nghĩ miễn là tôi có đam mê và nỗ lực, tôi sẽ có thể sống tốt với bất kì nghề gì mình chọn. Trở thành một tác giả sách không phải là chuyện đơn giản như nhiều người nghĩ, và tôi tự hứa rằng tôi sẽ phải thành công với công việc mơ ước của mình.

Xem thêm các bài về công việc tương lai khác

Writing - Viết bài luận tiếng Anh