Viết đoạn văn tả cô giáo bằng tiếng Anh có dịch hay nhất

Chủ đề tả thầy giáo và cô giáo được đưa ra rất nhiều trong các đề văn, trong đó thì đa số các bạn đều chọn thầy cô giáo nếu đề bài là lựa chọn 1 trong 2. Các bài về cô giáo cũng nhiều hơn so với thầy giáo. Trong bài này thì wikihoc.com sẽ có 2 bài luận miêu tả về cô giáo khá ngắn gọn và đơn giản cho các bạn học cấp 1 và cấp 2 3 tham khảo để tự mình viết 1 bài văn về co giáo hay nhất nhé. Lưu ý chỉ tham khảo không nên copy

Các bài viết liên quan tới chủ đề tả cô giáo tiếng anh đáng chú ý:

Bài viết 1. Viết miêu tả, giới thiệu về cô giáo bằng tiếng Anh:

Vocabulary:

  • Intend (v): Định, dự định.
  • Vice versa: Điều ngược lại.

My History teacher for this school year is Ms. Lan, and we are all happy to study with her. She will turn 38 this year, but she still does not intend to get married or even have a boyfriend. She says that her life is for teaching and training students, and she feels it better to stay with her parents. She is a short, slim and beautiful woman despite her age. She loves to wear colorful ao dai to school, and we can count that maybe she has up to 30 different ones. Ms. Lan is a gentle and kind person, so she uses a really soft voice to give lectures, and the whole class must be very quiet in order to hear exactly what she is saying. Besides those lectures, she usually chats with us about her life and other funny things, so we feel very comfortable when studying with her. She is our teacher, but it seems that we are more worried about her than vice versa. Although she is happy to be alone, we all hope that she will find her true love soon.

Dịch:

Giáo viên Lịch sử của tôi cho năm học này là cô Lan, và chúng tôi rất vui khi được học với cô ấy. Năm nay cô sẽ bước sang tuổi 38, nhưng cô vẫn không có ý định kết hôn hoặc thậm chí có bạn trai. Cô nói rằng cuộc sống của cô là để giảng dạy và đào tạo học sinh, và cô cảm thấy sống với bố mẹ tốt hơn. Cô ấy là một người phụ nữ thấp, mảnh mai và xinh đẹp so với tuổi. Cô thích mặc áo dài đủ màu đến trường, và chúng tôi có thể đếm được có lẽ cô ấy có tới 30 cái khác nhau. Cô Lan là một người dịu dàng và tốt bụng, vì vậy cô ấy sử dụng một giọng nói nhẹ nhàng để giảng bài, và cả lớp phải rất yên tĩnh để nghe chính xác những gì cô đang nói. Bên cạnh những bài giảng đó, cô thường trò chuyện với chúng tôi về cuộc sống của cô và những điều thú vị khác, vì vậy chúng tôi cảm thấy rất thoải mái khi học với cô. Cô ấy là giáo viên của chúng tôi, nhưng có vẻ như chúng tôi lo lắng cho cô ấy nhiều hơn là ngược lại. Mặc dù cô hạnh phúc khi ở một mình, tất cả chúng tôi hy vọng rằng cô ấy sẽ sớm tìm thấy tình yêu đích thực của mình.

Bài viết 2. Viết miêu tả, giới thiệu về cô giáo của em bằng tiếng Anh:

Vocabulary:

  • Belle (n): Hoa khôi.
  • Progress (n): Sự tiến bộ.

Ms. Hien is my English teacher, and she is a really lovely person. Ms. Hien is pretty young – just about 25 years old. She had studied abroad for a long time, and this is the first year that she comes back and teaches in Vietnam. She is tall and slim, and she has beautiful long black hair with bright skin. She is the belle of our school, and I know there are many male teachers that secretly admire her. Since Ms. Hien spent a long time study with foreigners, her English as well as teaching skills are very good. When we first had chance to study with her, we found out that our English was just at the most basic level. She has many new teaching methods, and we can see a real big progress after a while. Most of us are afraid of English, but now we are even looking forward to her class since it is always full of laughter and interesting games that relate to the lesson. Ms. Hien is such a great teacher, and I hope I will have chance to study with her next year.

Dịch:

Cô Hiền là giáo viên tiếng Anh của tôi, và cô ấy là một người thực sự dễ thương. Cô Hiền khá trẻ - chỉ khoảng 25 tuổi. Cô đã học ở nước ngoài trong một thời gian dài, và đây là năm đầu tiên cô trở lại và dạy ở Việt Nam. Cô ấy cao và mảnh mai, và cô có mái tóc đen dài rất đẹp với làn da sáng màu. Cô ấy là hoa khôi của trường chúng tôi, và tôi biết có rất nhiều giáo viên nam bí mật ngưỡng mộ cô ấy. Vì cô Hiền đã dành một thời gian dài học tập với người nước ngoài, tiếng Anh của cô cũng như các kỹ năng giảng dạy đều rất tốt. Khi chúng tôi lần đầu tiên có cơ hội học tập với cô ấy, chúng tôi phát hiện ra rằng tiếng Anh của mình chỉ nằm ở mức cơ bản nhất. Cô ấy có nhiều phương pháp giảng dạy mới, và chúng tôi có thể thấy một tiến bộ lớn sau một thời gian. Hầu hết chúng tôi đều sợ tiếng Anh, nhưng bây giờ chúng tôi thậm chí còn mong chờ lớp học của cô vì nó luôn tràn đầy tiếng cười và trò chơi thú vị liên quan đến bài học. Cô Hiền là một giáo viên tuyệt vời, và tôi hy vọng tôi sẽ có cơ hội được học với cô vào năm tới.

Xem thêm các bài về tả cô giáo tiếng anh khác

Writing - Viết bài luận tiếng Anh