Viết đoạn văn giới thiệu về lớp học, tả lớp học của em bằng tiếng Anh

Lớp học có thể là ngôi nhà thứ 2 của rất nhiều người với bạn bè và những kỷ niệm khó quên, thầy cô giáo như những người cha người mẹ thứ 2 của mình với những bài học bổ ích. Làm sao để tả 1 lớp học hay và vui nhộn hãy tham khảo 2 bài văn miêu tả lớp học dưới đây của wikihoc.com nhé có thể sẽ giúp ích cho bạn để tự mình giới thiệu về lớp học của bạn 1 cách đúng nhất

Các bài viết liên quan tới chủ đề giới thiệu về lớp học đáng chú ý:

Nơi chúng ta gắn bó nhất trong quãng đời học sinh có lẽ là lớp học. Đó là nơi chúng ta học tập và vui chơi cùng bạn bè, vậy nên không có gì quá đáng khi nói nơi đó cất giữ một phần tuổi thanh xuân của chúng ta. Dù các bạn đang học ở đâu, hãy cùng nhau chia sẻ về lớp học của mình sau khi tham khảo qua hai bài viết đơn giản sau nhé.

Bài luận 1. Viết đoạn văn giới thiệu lớp học, tả lớp học bằng tiếng Anh

Vocabulary:

  • Spacious (adj): Rộng rãi, thoáng đãng.
  • Facility (n): Trang thiết bị.
  • Plain (adj): Trơn, đơn giản.
  • Typical (adj): Điển hình.
  • Ceiling (n): Trần già.
  • Pulpit (n): Bục giảng.
  • Projector (n): Máy chiếu.
  • Viral (adj): Phổ biến, rộng rãi.

I live in a small countryside, therefore I do not study in a too big and modern high school. Although the school yard is pretty spacious, our local government does not have much money to build a large school with enough facilities. There are only 18 classrooms - a quite small amount for a high school, and every room looks almost the same as the others. The floor is built with plain red brick, and the walls are painted in a simple and typical light yellow color. There are two large windows on each side of the walls, and all of them are decorated with thin blue curtains which we need to bring home and wash every month. Each room has 20 tables which are divided into four rows with 5 tables on each row. Usually there are two students to share a table, but if we have more than 40 students, we have to sit in a table with 3 ones. My school has a lot of trees, so we just need one ceiling fan to cool off the classroom even in the middle of the day. In the front is the pulpit for teachers to stand in order to observe their students easily. Behind them is a old black board with a large picture of president Ho Chi Minh and the national flag on top. There are three classrooms which are equipped with computers, loudspeakers and projectors for some needed subjects, and our school is trying to get those facilities become viral. There are nothing much about my classroom, but that is the place where I spend three years of my youth to study. My school can be old and boring, but I am sure I will miss it a lot when I graduate.

Dịch:

Tôi sống ở một vùng quê nhỏ, vậy nên tôi không học trong một ngôi trường quá lớn và hiện đại. Mặc dù sân trường cũng thoáng đãng, nhưng chính quyền địa phương không có nhiều tiền để xây dựng một ngôi trường rộng với đầy đủ trang thiết bị. Có tất cả 18 phòng học - một con số hơi ít đối với trường cấp 3, và mỗi phòng đều trông giống với những phòng còn lại. Sàn nhà được lát bằng gạch đỏ trơn, và tường được sơn bằng màu sơn vàng nhạt đơn giản và điển hình. Có hai cửa sổ lớn ở mỗi bên tường, và chúng được trang trí bằng một bức màn mỏng màu xanh mà chúng tôi phải đem về giặt mỗi tháng. Mỗi lớp có 10 chiếc bàn được chia thành bốn dãy với 5 chiếc mỗi dãy. Thường thì hai học sinh sẽ ngồi chung một bàn, nhưng nếu lớp nào có hơn 40 học sinh thì phải ngồi chung đến 3 người. Trường tôi có rất nhiều cây, vậy nên chúng tôi chỉ cần một chiếc quạt trần để làm mát phòng học ngay cả khi đó là giữa trưa. Ở đầu lớp học là bục giảng để giáo viên đứng và quan sát học sinh dễ dàng. Sau lưng họ là một tấm bảng đen cũ kĩ và một bức hình lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quốc kỳ phía trên. Có ba lớp học được trang bị máy vi tính, loa và máy chiếu cho những một học cần thiết, và trường tôi đang cố gắng để khiến những trang thiết bị đó trở nên phổ biến. Không có nhiều thứ trong phòng học của tôi, nhưng đó là nơi tôi dành ba năm tuổi trẻ để học. Trường tôi có thể đã cũ và nhàm chán, nhưng tôi chắc mình sẽ rất nhớ nó khi tốt nghiệp.

Bài luận 2. Viết đoạn văn giới thiệu lớp học bằng tiếng Anh:

Vocabulary:

  • Stain (n): Vết bẩn.
  • Maintain (v): Duy trì.

I was born and raised in Ho Chi Minh city, so I have opportunity to study in a beautiful school with enough facilities. Our school is not very big, and we have to climb many stairs to get to our classrooms. There are about 32 classrooms which are divided into 4 floors, and all of us even the teachers have to walk by feet to get to the highest floor. All of the classrooms are mostly the same, except for some of the decorative details that are innovated by the students. My class is painted in a clean white color so it can look brighter and more spacious. However, that color choice make us really nervous about getting some stains on the walls, and we have to stay after class to clean them up. On the front of the class is the pulpit, a black board which is actually has a rather dark green color, and a table for teachers. We decorate the table with a flower vase, and the door as well as windows are cover with colorful curtains. All of the rooms are equipped with projectors, computers, loudspeakers and air conditioners. To maintain those facilities, our parents have to hand in a small amount of money every month; but I think it is worthy since they help us a lot in our study. At the end of the room are a small board to stick on the school newspaper and other announcements. We also have an honor board to name some of the best students of the month, and it can be considered as a competition of each class. All of those things in my classroom make me feel comfortable when studying, and I am so lucky to study in such a good school.

Dịch:

Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, vì thế tôi có cơ hội được học trong một ngôi trường đẹp với đầy đủ trang thiết bị. Trường tôi không quá lớn, và chúng tôi phải leo nhiều cầu thang để đến được lớp học. Có khoảng 32 lớp học được chia ra thành bốn tầng, và tất cả chúng tôi bao gồm cả giáo viên phải leo bộ để đến được tầng cao nhất. Tất cả lớp học trông gần như giống hệt nhau, ngoại trừ một vài chi tiết trang trí được học sinh sáng tạo. Lớp học của tôi được sơn bằng một màu sơn trắng sạch sẽ để trông nó có vẻ sáng sủa và rộng rãi hơn. Tuy nhiên, màu sắc đó khiến chúng tôi rất lo sợ về việc vấy những vết bẩn lên tường, và chúng tôi phải ở lại sau giờ học để dọn sạch chúng. Ở đầu lớp là bục giảng, một tấm bảng đen mà đúng hơn là nó có màu xanh lá đậm, và một chiếc bàn cho giáo viên. Chúng tôi trang trí chiếc bàn đó bằng một lọ hoa, và cửa ra vào cũng như cửa sổ được che phủ bởi những bức màn đầy màu sắc. Tất cả phòng học đều được trang bị máy chiếu, máy vi tính, loa và máy điều hòa. Để duy trì những thiết bị đó, bố mẹ chúng tôi phải đóng một khoảng tiền nhỏ hàng tháng, nhưng tôi nghĩ điều đó cũng đáng bởi vì chúng giúp chúng tôi rất nhiều trong việc học. Ở cuối phòng học là một tấm bảng nhỏ để dán báo tường và những thông báo khác lên. Chúng tôi cũng có một bảng danh dự để nêu tên những học sinh xuất sắc nhất tháng, và đó được xem như một cuộc thi của mỗi lớp. Tất cả những thứ đó khiến tôi cảm thấy thoải mái khi học, và tôi thật may mắn khi được học trong một ngôi trường tốt như thế.

Xem thêm các bài về giới thiệu về lớp học khác

Writing - Viết bài luận tiếng Anh