Bài 5: Trùng giày và trùng biến hình | Giải bài tập Sinh học 7 SGK chi tiết đầy đủ

Trùng biến hình là đại diện tiêu biểu của lớp Trùng chân giả. Chúng sống ở mặt bùn trong các ao tù hay các hồ nước lặng. Đôi khi chúng nổi lẫn trong vào lớp váng trên các mặt ao, hồ. Còn trùng giày là đại diện của lớp Trùng cỏ, tế bào đã phân hóa thành nhiều bộ phận với chức năng riêng biệt. Có cái tên như vậy vì trùng giày có hình dạng dẹp như chiếc đế giày. Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày sẽ giúp các em biết về cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản của trùng biến hình và trùng giày. Dưới đây là hướng dẫn các em học sinh giải bài tập sách giáo khoa Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày. Hướng dẫn các em học sinh giải bài tập sách giáo khoa Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày đầy đủ, chính xác nhất trên wikihoc.com.

Các bài viết liên quan tới chủ đề Trùng giày và trùng biến hình đáng chú ý:

Giải bài tập Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày chi tiết

I. Trả lời các câu hỏi lý thuyết

Câu hỏi thảo luận số 1 (sgk sinh học 7/ trang 20)

Lập tức hình thành chân giả thứ 2 vây lấy mồi 2
Khi 1 chân giả tiếp cận mồi 1
Hai chân giả kéo dài, nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh 3
Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa 4

Câu hỏi thảo luận số 2 (sgk sinh học 7/ trang 21)

- Điểm khác biệt giữa trùng giày và trùng biến hình:

Đặc điểm

Trùng giày

Trùng biến hình

Nhân

Gồm 2 nhân: nhân lớn, nhân nhỏ

Gồm 1 nhân

Không bào co bóp

- Không bào co bóp hình hoa thị

- Vị trí cố định

- Có ở cả nửa trước và sau

- Không bào co bóp hình tròn

- Không cố định

- Có 1 không bào tiêu hóa

Tiêu hóa

- Thức ăn được lông bơi dồn về lỗ miệng

- Thức ăn từ miệng → hầu → không bào tiêu hóa → enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh

- Chất thải được loại qua lỗ thoát ở thành cơ thể.

- Khi 1 chân giả tiếp cận mồi. Lập tức hình thành chân giả thứ 2 vây lấy mồi.

-Hai chân giả kéo dài, nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh. Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa.

- Chất thải được loại ra ở vị trí bất kì trên cơ thể.

II. Giải bài tập câu hỏi cuối trang

Câu 1 (sgk sinh học 7/ trang 22)

- Trùng biến hình sống ở mặt bùn trong các ao tù hay các hồ vẳng lặng. Đôi khi, chúng nổi lẫn vào lớp váng trên các mặt ao, hồ.

- Di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả.

- Bắt mồi bằng cách tạo ra chân giả bao vây mồi và hình thành không bào tiêu hóa để tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa.

Câu 2 (sgk sinh học 7/ trang 22)

- Trùng giày di chuyển di chuyển vừa tiến vừa xoay nhờ các lông bơi mọc theo vòng xoắn quanh cơ thể. Các lông bơi này rung động theo kiểu làn sóng.

- Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ,..) được lông bơi dồn về lỗ miệng.

- Tiêu hóa: Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyến trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định. Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh.

- Thải bã: Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ở thành cơ thể.

Câu 3 (sgk sinh học 7/ trang 22)

Cơ thể trùng giày cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình:

Cơ thể trùng giày phân hóa thành nhiều bộ phận: nhân lớn, nhân nhỏ, không bào co bóp, miệng, hầu. Mỗi bộ phận có chức năng nhất định.