Writing - Viết tiếng anh, bài luận tiếng Anh mẫu

Tuyển tập những bài luận tiếng anh, bài viết tiếng anh hay nhất để các bạn tham khảo các chương trình học tiếng anh THPT, hướng dẫn viết các đoạn tiếng Anh dạng bài luận miêu tả con người, đồ vật, kể chuyển, viết về các vấn đề xã hội

Writing - viết tiếng Anh là 1 kỹ năng rất quan trọng trong thực tế cuộc sống và công việc sau này, ở chương trình học phổ thông từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và kể cả lên đại học việc viết các bài luận tiếng Anh từ cơ bản tới nâng cao là rất phổ biến với những dạng hay thường gặp như miêu tả, kể chuyện, viết thư, viết về một số vấn đề nào đó. Trong chuyên mục này wikihoc sẽ giúp các bạn có rất nhiều mẫu bài tham khảo khác nhau để bạn có thể có những ý tưởng hay cho bài viết tiếng anh của mình và cả về ngữ pháp và từ vựng. Tuy nhiên các bài luận này chỉ nên được tham khảo không nên sao chép toàn bộ