Dàn ý nghị luận xã hội về câu nói “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”

Có rất nhiều câu nói, câu ca dao tục ngữ được truyền qua rất nhiều đời khác nhau nhắm truyền đạt lại kinh nghiệm cho thế hệ con cháu trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó lĩnh vực dựng nước và giữ nước cũng được nhắc tới rất nhiều. Có những câu nói nghe có vẻ đơn giản những có thể nó là vấn đề máu chốt với sự tồn tại và phát triển của 1 quốc gia như câu: Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nó còn càng được thể hiện sự chính xác ở xã hội hiện nay nước ta khi việc sử dụng hiền tài chưa được coi trọng nhiều. Tình trạng chảy máu chất xám xảy ra nhiều những người lãnh đạo đất nước chưa chắc đã phải là những người giỏi thì tình hình kinh tế xã hội sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vấn đề này

Các bài viết về chủ đề hiền tài là nguyên khí quốc gia được quan tâm trên Wikihoc:

Từ ngàn xưa cho đến tận hôm nay, không một quốc gia nào phát triển rực rỡ mà không có bóng dáng của người tài. Lịch sử hình thành và phát triển của các quốc gia trên thế giới đều ít nhiều chứng minh cho điều này. Chính vì vậy, ngoài một loạt đường lối và chính sách lãnh đạo đúng đắn, mỗi một vị lãnh tụ tài ba đều xem trọng việc chiêu mộ hiền tài. Điều đó chính bởi vì họ hiểu được tầm quan trọng của nhân tài đối với việc xây dựng một đất nước lớn mạnh quan trọng đến nhường nào. Ngày xưa, các vua chúa đã biết xây dựng chế độ khoa cử để làm một trong những hình thức mà các nhà lãnh đạo dùng để tìm kiếm người tài cho đất nước. Đến ngày nay, học tập, thi cử, bồi dưỡng khả năng và phát triển nhân tài được hầu hết các nước trên thế giới đặt lên hàng đầu. Điều này góp phần khẳng định và minh chứng vai trò của người hiền tài đối với sự phát triển mỗi đất nước. Tầm quan trọng của yếu tố này còn được tiến sĩ Thân Nhân Trung khẳng định rõ qua câu nói nổi tiếng: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” được viết trên tấm bia tiến sĩ đầu tiên được dựng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của người hiện tài đối với đất nước, chúng ta cùng nhau viết một bài văn nghị luận về câu nói “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” với sự giúp đỡ của dàn ý bên dưới.

DÀN Ý NGHỊ LUẬN XÃ HỘI VỀ CÂU NÓI “HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA”

I. MỞ BÀI

Giới thiệu câu nói “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Nêu nhận định, suy nghĩ của em về câu nói này.

II. THÂN BÀI

Giải thích ý nghĩa của câu nói:

  • Hiền tài là gì? ( người tài tài đức vẹn toàn, hiểu biết sâu rộng về một lĩnh vực nào đó và có tinh thần cống hiến cho quốc gia, xã hội,...).
  • Nguyên khí là gì? (căn nguyên, trụ cột, nguồn sức mạnh tiềm ẩn,...).
  • Hiền tài là nguyên khí quốc gia” có nghĩa là gì? (một quốc gia có được sự cống hiến những người tài đức, học sâu hiểu rộng đồng nghĩa với việc sở hữu tiềm lực phát triển mạnh mẽ và sẽ ngày một vươn lên, ngày càng giàu mạnh).

Dẫn chứng một số ví dụ về những tấm gương người tài giúp phát triển,củng cố đất nước mà em biết để sáng tỏ tính đúng đắn của câu nói.

  • Giai đoạn: thời cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại,...
  • Quốc gia: trong nước, nước ngoài (tên nước cụ thể)
  • Tên người tài
  • Lĩnh vực chuyên môn: quân sự, toán học, văn học, vật lý,...
  • Cống hiến mang lại mang lại: sự phát triển, thành tựu, phát minh trong các lĩnh vực,...
  • Cảm nhận của em về người hiền tài (khâm phục, hướng đến,...)

Đưa ra nhận định, thái độ về vai trò của người tài qua câu nói ( khẳng định, tán đồng,...)

III. KẾT BÀI

Khẳng định lại quan điểm về câu nói. Đúc kết kinh nghiệm và đề ra phương hướng cho bản thân.

Xem thêm các bài về hiền tài là nguyên khí quốc gia khác

Lập dàn ý văn lớp 9